1. ерозивни облици

    Најважнији ерозивни облици рељефа који настају радом речне воде су речно корито и речна долина.

    Речно корито је жљеб кроз који река тече, а речна долина је уже или шире удубљење са обе стране речног корита. Речна долина се састоји из долинског дна, у које је усечено речно корито, и долинских страна.

    Река својим ерозивним радом продубљује речно корито и проширује речну долину. Планинске реке имају дубоке и уске речне долине. Речне долине равничарских река су плитке и широке.
    Клисуре
су уске долине стрмих страна, а кањони су долине скоро вертикалних страна. У речном кориту налазе се стене различите отпорности, од којих се неке брже, а неке спорије разарају. Зато на додиру мекших (мање отпорних) и чврстих (отпорнијих) стена могу настати водопади, слапови и брзаци.

Сићевачка клисура реке Нишаве
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Klisura.jpg)


Кањон реке Таре
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tara_River_Canyon.jpg)