Spolek

Základní ideou spolku je spojit všechny ty, kteří sdílejí společný životní prostor, chtějí se podílet na jeho utváření, potkávat se s dalšími spoluobčany a trávit pěkné chvíle při společných aktivitách.

Bohužel nejde jen organizovat společné akce, ale je nutné se postarat o místo a zázemí, kde to bude možné

Za vznikem spolku Krásný Jez, z. s. stojí myšlenka, že je třeba, aby byli občané Jezu navenek zastoupeni oficiálním způsobem. Na rozdíl od osadního výboru zajišťujícího komunikaci ve vztahu k městu Bečov a jeho vedení, je spolek, který má i svém IČO, variantou s univerzálnějšími možnostmi.

Spolek v žádném případě nemá ambice rozhodovat o všem, co se v Jezu děje, ale naopak chce iniciovat společná setkání s diskuzí a hledáním rozhodnutí, na kterých se bude podílet co největší část obyvatel Jezu. 


Podřízené stránky (2): Bankovní účet Výbor spolku
Comments