Kronika a historické zdroje

Díky projektu „Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů“ byla digitálně zachycena a zveřejněna nejen kronika Krásného Jezu z let 1959-1965, ale i další zdroje a zmínky o Jezu od roku 1894 s popisovaným obsahem od roku 1880.

Zvlášť zajímavý obrázek poskytují záznamy z doby těsně po 2. světové válce.

Vše je dostupné na portálu PORTA FONTIUM.

Comments