Historie Krásného Jezu

Kronika Krásného Jezu - ZDE


Krásný Jez (německy Schönwehr) je osada spadající pod město Bečov nad Teplou, ve vzdálenosti 5 km severně od Bečova. Osadu prolínají dvě regionální tratě (Karlovy Vary – Mariánské Lázně a Krásný Jez – Horní Slavkov, Kounice). Je zde evidováno 32 obytných domů. V roce 2013 zde trvale žilo 87 obyvatel.

První počátky malé vesničky Krásný Jez je možno datovat asi od roku 1490. V této době se vyskytuje název vesnice Ssonwerd, později Ssenwerd a od roku 1785 Schönwehr. Vesnice byla vždy součástí patrimonia Bečov, Javorná. Vesnice byla od prvopočátku čistě zemědělského rázu s německými osídlenci. Obec přináležela se 14 obcemi a dvěma poplužními dvory, stejně jako hrad s pivovarem a město Bečov, vrchnosti bečovské, kterých se v držení panství vystřídalo několik.

Zprávy o velikosti vesničky zaznamenávají její pozvolné zvětšování. V roce 1847 popisoval Johann Gottfried Sommer ve své knize Das Königreich Böhmen toto: Vesnice Krásný Jez má 40 domů a 268 obyvatel a je součástí farnosti Horní Slavkov. Rok 1848 přinesl zrušení roboty a obyvatelům se tím ulehčilo v jejich práci a životě. Od roku 1850, v době vzniku obecní samosprávy byla vesnice zahrnuta do soudního okresu Bečov. V roce 1872 měla vesnička již 49 domů s 201 obyvateli a byly k ní přiřazeny osada Milešov (Müllersgrün) s 41 domy a 308 obyvateli a dále též Vodná (Wasserheisen) s 37 domy a 272 obyvateli. Obec Krásný Jez zaujímala přednostní postavení před obcemi Milešov a Vodná, ačkoliv se jí rozlohou půdy, počtem domů a obyvatelstva téměř vyrovnávaly.

Vesnice se dále pomalu rozvíjela, k čemuž přispěla též roku 1896 stavba dráhy Rakovník – Bečov – Karlovy Vary, na které za dva roky projel mezi Bečovem a Krásným Jezem první pracovní vlak. Název obce Krásný Jez byl utvořen podle názvu železniční stanice, která se tak v letech 1918 až 1922 jmenovala úředně, avšak na zákrok tehdejších německých poslanců ve vládě byl název obce a stanice změněn znovu na Schönwehr.

 

Během doby počet usedlostí a obyvatelstva opět stoupal. V roce 1935 bylo již ve vesnici 54 domů s 279 obyvateli, z nichž bylo 27 Čechů. Po Mnichovské dohodě připadla obec do území odstoupeného Německu. V roce 1939 poklesl počet obyvatel na 241 a to pravděpodobně proto, že někteří muži nastoupili do německé branné moci, dále nastal úbytek českého obyvatelstva následkem německé okupace. V této době spadala obec do soudního okresu Teplá a politického okresu Mariánské Lázně. V samotné obci nedošlo po dobu okupace k žádným podstatným změnám. V květnu roku 1945 spadala obec do okupačního pásma americké armády a dne 4. května došlo k obsazení místní železniční stanice. Koncem května přešla obec do sovětské zóny. Americké jednotky se stáhly k Bečovu a k Hornímu Slavkovu.

Zdroj: Josef Moucha

Comments