Pozemek p.č. 747/4 - májka

Posun s návrhem (studií) co s pozemkem u májky.

Studie pozemku MájkaPozemek parcelní číslo 747/4, katastrální území Krásný Jez, rozloha 1 675 m2, vedený v KN jako druh pozemku zahrada:


- doposud platným územním plánem z roku 2005 určen jako zóna bydlení individuálního

- původní vlastník Pozemkový fond, po zaniknutí PF Pozemkový úřad ( tj. Česká republika)

- na konci roku 2015 převeden bezplatně, nebo za 1,-Kč, to nevím přesně, do vlastnictví Města Bečov nad Teplou, to ho nesmí využít k jinému účelu než bydlení, nebo se vystavuje postihu, že doplatí tržní cenu

- jediná varianta, jak změnit využití v územním plánu bez postihu, je jako veřejně prospěšné území (stavba)

- na začátku ledna 2016 jsme podali my, Kovaříkovi, Štíplovi a Michal Wisniowski žádosti o změnu územního plánu, abychom zabránili možnému prodeji jako stavebního pozemku, což reálně hrozilo

- změna územního plánu může být dokončena až při veřejném projednávání, nikdo neví kdy to bude, nejméně měsíc předem to musí být oznámeno na stránkách Města Bečov

Informace zpracovala a tématem se zabývá Dagmar Šádková.
Comments