Informace těžba lithia v Horním Slavkově

Nové soubory ke stažení na konci této stránky v přílohách:

  • ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
  • Výtah z předchozího dokumentu - to co se týká přímo K. Jezu


ZPRÁVA Z MEDIÍ DĚKUJEME PANU CINKOVI ZA JEJÍ OBJEVENÍ

Těžba lithia může být nadějí pro trať

Téma: Karlovarský kraj, 25. 8. 2017  Právo  Strana 9  Severozápadní Čechy, Rudolf Voleman

Plánovaná těžba lithia v bývalém odkališti u Horního Slavkova na Sokolovsku se může stát nadějí pro obnovu dvacet let uzavřené železniční tratě mezi Horním Slavkovem a Loktem

Firma Sanaka Industry (SI), která odkaliště vlastní, se totiž ohledně dopravy lithia a písků nedohodla na společném využívání železniční vlečky se společností Legios v hornoslavkovské městské části Kounice. Další možností je vybudování jiné vlečky přímo k odkališti. I kdyby se na tom SI se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) dohodla a takovou vlečku společně postavily, překážkou pohodlné dopravy po železnici je velmi prudké klesání na vlečku navazující trati do Krásného Jezu.
Při volbě této varianty by těžařská firma mohla totiž jezdit jen s vagóny s nosností do 18 tun a ve vlaku by mohlo být jen šest sedm vagónů. Mluvčí SŽDC Marek Illiaš nevylučuje, pokud by si Karlovarský kraj (KK) na trati mezi Horním Slavkovem a Loktem objednal alespoň šest párů vlaků osobní dopravy na nejméně pět let dopředu, že by ve spojení s nákladní dopravou surovin mohla být obnova této ekonomicky únosná.

Starostové měst a obcí v okolí odkaliště, kterých by se negativně dotkla doprava lithia a písků nákladními vozidly po silnici, kterou odmítá vehementně i kraj, chtějí tlačit na volbu dopravy po železnici. K obnově osmikilometrového úseku slavkovské tratě jsou ale vzhledem k dosavadním neúspěšným jednáním na toto téma spíše skeptičtí. „Jedna věc je vznášet nějaké požadavky a druhá věc je položit na stůl objednávku dopravy, která bude zahrnovat alespoň šest párů osobních vlaků denně. V momentě, kdy toto kraj udělá, tak se můžeme společně o věci dál bavit. Samozřejmě, pak by nebyl problém tam peníze zainvestovat,“ uvedl Illiaš.

 „Jsem k tomu jednání připravena. V akčním plánu to máme a mnoho let usilujeme o zprovoznění úseku Horní Slavkov Loket a za tím si stojíme. Podporu kraje to má,“ komentovala karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO). V roce 2008 se odhadované náklady na obnovu osm kilometrů dlouhého úseku odhadovaly na zhruba 150 miliónů korun.

Skeptický k dojednání obnovy železniční tratě je starosta Horního Slavkova Alexandr Terek (nez.). „Krajští zastupitelé se již zavázali k tomu, že si na trati dopravu kraj objedná. SŽDC ale pořád hledá nějaké důvody, proč to nejde,“ uvedl Terek, podle kterého se ke spolufinancování ztrát z provozu přihlásil rovněž Horní Slavkov. Podle Illiaše ale nelze vinu házet na SŽDC, protože závazná objednávka na stole podle něj neleží. „Byl tady i generální ředitel SŽDC, ale řekl nám, že to je na rozhodnutí ministra dopravy,“ podivoval se Terek. Železniční trať z Kounice do Lokte nemá tak prudké klesání jako druhá část do Krásného Jezu. V Chodově se dokončuje výstavba velkého nákladního železničního nádraží, které má využívat těžařská firma z Krásna u Horního Slavkova, jež zde vytěžený a rozemletý živec vozí nákladními vozidly po silnici přes Loket. Pokud se SI nedomluví na využívání železnice k dopravě písku a lithia, může podle závazného stanoviska k vlivu na životní prostředí vozit materiál 82 nákladními vozidly po stejné trase po silnici. Žádný další termín jednání mezi SI a SŽDC o dopravě po železnici stanoven nebyl. Jsem k tomu jednání připravena.

 Jana Vildumetzová, hejtmanka.V areálu bývalé pískovny v Horním Slavkově se chystá těžba lithia společností SANAKA Industry a.s., těžební prostor je vzdálen pouhých 2,5 km vzdušnou čarou přes kopec. 


Těžba se plánuje na dobu 13-ti let a doprava vytěžené hmoty je plánována v několika variantách:
  • kamiony v frekvenci 80 naložených kamionů denně varianty sever jih (na odkazu na studii EIA jsou trasy podrobně zakreslené) 
  • po nově zrekonstruované železnici č. 144 z Horního Slavkova-Kounic do Krásného Jezu - tuto variantu preferují všechny dotčené obce v okolí

Budeme se snažit těžbě úplně zabránit nebo aspoň změnit železniční trasu opačným směrem z Horního Slavkova přes Loket do Chodova, ale tuto trasu by musel Karlovarský kraj teprve zrekonstruovat, nicméně tuto variantu jsme již navrhli na veřejném projednávání studie EIA, které se konalo dne 13.3.2017 (zápis z jednání viz. níže).

Odkaz na dokumenty k studii EIA -   http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP458

Co to je EIA? EIA (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) je označení pro proces (respektive studii), jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace


Ċ
Jez Krásný,
12. 10. 2017 6:19
Ċ
Jez Krásný,
12. 10. 2017 6:18
Comments