Naše činnost‎ > ‎

Výroční zpráva Spolku Člověk člověku za rok 2018

přidáno: 29. 1. 2019 4:59, autor: Hana Opltová   [ aktualizováno 29. 1. 2019 5:00 ]

Spolek Člověk člověku pracuje ve smyslu přijatého programu, pomáhat zdravotně znevýhodněným dětem a jejich rodinám, především tam, kde se nedostávají finanční prostředky na léky, rehabilitační pomůcky, asistenční služby, víkendové pobyty, zvýšené lázeňské péče a také například speciální vozíky, které pojišťovny hradí jen částečně.

V roce 2018 zaznamenal spolek ČČ zvýšení počtu žádostí o podporu ve všech směrech a to se zároveň odrazilo v iniciativě oslovovat další sponzory. Veškerou činnost provází nezbytná administrativa, rovněž zde se promítá vyšší náročnost, zejména proto, že se vše děje na bázi dobrovolnosti všech pracovníků. Pravidlem je, že nejdříve probíhají jednání a ověřování všech náležitostí souvisejících s danými případy z hlediska zdravotního, sociálního i právního. Vše probíhá s ohledem na respektování soukromí rodiny a zdravotně znevýhodněných osob.

Projednávané a uzavřené akce spolku Člověk člověku v roce 2018

Pobytové víkendy – péče o jedenáctiletou holčičku s vrozeným neléčitelným zdravotním problémem z regionu Val. Meziříčí vyžaduje stálou přítomnost rodičů. Velkou pomocí jsou v takovýchto případech i krátkodobé odlehčovací služby a právě tuto možnost financoval rodině spolek ČČ dne 14.1.2018 částkou 15 000,-.

Fyzioterapie –  15. ledna 2018 poskytl spolek ČČ 10 000,-Kč rodině mladíka z Val. Meziříčí na fyzioterapeutické masáže. Mladík prošel těžkým poškozením mozku s následkem nehybnosti a masáže jsou nezbytné pro zlepšení zdravotního stavu.

Terénní odlehčovací služby – naléhavou pomoc potřebovala matka z VM se dvěmi zdravotně  znevýhodněnými dětmi. Pečuje o chlapce ve věku osmi let, těžká retardace psychomotorická  a pětileté děvčátko s dětským autismem. Pro samotnou matku je to ve všech směrech náročné a tady pomáhají částečně asistenční služby, které poskytují vybraná zařízení. Spolek ČČ uhradil dne 15.1.2018 služby v hodnotě 10.000,- Kč.

Kočárek – šestiletá holčička z VM je postižena epileptickou encefalopatií  a potřebovala sportovní kočárek značky Junior COUNTRY, který měl funkčně vyhovovat daným požadavkům. Pořizovací hodnotu 38 500,- Kč uhradil spolek ČČ dne 15.1.2018.

Přednáška na téma Kanada – termín přednášky byl stanoven na 11. ledna 2018 ve velkém sále Kulturního domu v Zašové. Návštěvníci byli při vstupu uvítáni ochutnávkou lívanečků s javorovým sirupem a karbanátky jako ukázkou části kovbojské snídaně. Přednášku zahájila MUDr. Opltová, předsedkyně spolku Člověk člověku Val. Meziříčí. Promítání fotografií provázela Ing. Michalíková téměř dvouhodinovým výkladem, během kterého se s účastníky podělila o své dojmy, postřehy a vnímání Kanady. Přehledné bylo koncipování přednášky do jednotlivých úseků včetně historie města Vancouveru a Calgary, místních zvyklostí, hor, jezer, zvířeny i fauny. Nechyběl závěrečný kvíz všeobecných znalostí s drobnými odměnami přímo z Kanady. Díky vysoké návštěvnosti a štědrosti účastníků byl výnos z dobrovolného vstupného 7 310,- Kč.

Asistence – těžkými zdravotními hendikepy je postižen sedmiletý chlapec z regionu VM. Trvalou péčí maminky se stal z ležáka pohyblivým a i zde pomáhá rodičům asistence, případně určitá forma odlehčovacích služeb. Určitou dobu pokryla částka 11 500,- Kč předaná rodině 18.1.2018.

Pomoc rodině – v tomto případě se jedná o šestnáctiletého chlapce, mentálně retardovaného a neslyšícího z blízkosti VM. V zájmu ulehčit rodičům v péči o chlapce byla zajištěna vhodná asistence a také víkendový pobyt organizovaný odborným zařízením opět včetně asistence. Akce si vyžádaly částku 16 400,- Kč, kterou uhradil spolek ČČ dne 7.2.2018.

Náhradní péče – asistence je jedním ze způsobů jak pomoci při soustavné péči o zdravotně postižené děti. Spolek ČČ převedl dne 7.2.2018 částku 12 000,-Kč rodině sedmnáctiletého chlapce z okolí VM, který nese stále následky obrny (astma, těžkou zrakovou vadu). Dohodnutá asistence znamená náhradní péči po určitou dobu.

Bezpečnostní pomůcky – desetiletá dívenka z VM trpí od narození extrémní lámavostí kostí. Od roku 2015 je spolek ČČ v kontaktu s rodiči dívenky a přispíval na různé speciální potřeby k zajištění její bezpečnosti. V tomto případě se jednalo o pořízení berliček, které zajistí bezpečný pohyb po škole a zakoupení sedacího vaku. Sedací vak slouží také jako opora případného sklouznutí z lůžka. Celou částku 4 700,- uhradil spolek ČČ dne 3.5.2018.

Zdravotní trojkolka – šestiletá holčička s diagnostikou nízkofunkčního autismu těžké symptomatiky navštěvuje speciální Mateřskou školu na Křižné VM, kde se stále více zapojuje do kolektivu. Naučila se jezdit na odrážecím kole a dle vyjádření speciálních pedagogů má předpoklady k jízdě na samotném kole. V rámci této rehabilitace uvažovali rodiče o zakoupení vhodné zdravotní trojkolky s bezpečnostními prvky a na tu přispěl spolek ČČ dne 3.5.2018 částkou 18 000,- Kč.

Zdravotnické zařízení – dívenka ve věku pěti let z VM má diagnosu Rettův syndrom . Se zvyšujícím se věkem a váhou dívenky vznikla naléhavá potřeba pořízení speciálního zdravotnického zařízení v hodnotě 38 000,- Kč a to uhradil spolek ČČ dne 17.5.2018.

Dětský domov – spolek ČČ spolupracuje s Dětským domovem ve VM a také v r. 2018 při odchodu dvou chlapců po ukončení závěrečných zkoušek podpořil jejich vstup do života pro každého z nich částkou 2 500,- Kč dne28.5.2018. Částka pokryla zakoupení ložního prádla, osušek a utěrek.

Lázně – pobyt v lázních nad běžný standard, hypoterapii a speciální rehabilitační cvičení vyžaduje zdravotní stav devítileté dívenky po prodělání akutní leukémie. Dne 25.6.2018 bylo rodině dívenky převedeno 23 000,- Kč spolkem ČČ.

Loped – šestiletá holčička nese následky dětského autismu a částečnou pomoc představuje speciální rehabilitační tříkolka Loped, kde lze nožky bezpečně připojit na šlapadla a takto je procvičovat. Částka 16 000,- Kč dne 20.8.2018  pokryla celou nákupní cenu.

Zdravotní kočárek – děvčátko ve věku šesti let se závažným zdravotním postižením navštěvuje Mateřskou školu v místě bydliště VM. Po ztrátě zdravotního kočárku zůstaly pouze příslušné doplňky a získání nového kočárku znamenalo částku 14 000,- Kč, kterou spolek ČČ předal 10.9.2018.

Přednáška s názvem Kovbojská snídaně – ve spolupráci s obcí  Poličná organizoval spolek Člověk člověku Val. Meziříčí dne 25.10.2018 přednášku na téma západní Kanada. Součástí přednášky byla ochutnávka palačinek s javorovým sirupem a chuťovkami z mletého masa. V plně obsazeném sále U Slunce uvítal návštěvníky starosta obce Poličná pan Vladimír Místecký. Předsedkyně spolku Člověk člověku MUDr. Opltová představila jeho činnost, která spočívá především v pomoci znevýhodněným dětem v regionu Val. Meziříčí a okolí. Celou přednášku připravila a na základě svých osobních poznatků provázela slovem a zajímavými fotografiemi Ing. Milena Michalíková. Seznámila účastníky s historií osídlení Kanady, rozlohou, architekturou v jejích různých podobách, životním stylem, přírodou, zejména úžasnými horami a poskytla tak ucelený obrázek země poutavou formou. Přednáška byla zakončena vědomostním kvízem se symbolickými odměnami vázajícími se k dané zemi. Vybrané vstupné 4 550,- Kč bude hradit potřeby zdravotně znevýhodněných dětí v rámci regionu.

„V našem světě“ –  spolek Člověk člověku a Kulturní zařízení  Valašské Meziříčí uspořádaly prodejní výstavu ve dnech 4.5.6.12.2018  organizací, které se věnují zdravotně postiženým lidem. Dne 5.12.2018 v salonku kaple KZ v 15 hodin na zahájení vernisáže  zazněla relaxační hudba klientů Centra pro lidi se zdravotním postižením. Pomalu se rozeznívaly tibetské mísy, dešťová hůl, sansula,  chrastidla, brumle a zvonkohry Následovaly zpívané koledy za doprovodu kytar a  působilo to velmi příjemně. Průvodní slovo k výstavě pronesla Ing. Michalíková ze spolku ČČ , poděkovala všem vystavujícím i sponzorům.

Na vystavovaných exponátech bylo zřejmé odborné vedení klientů, ale také například u přáníček známky upřímnosti a radosti, velká nabídka, nové prvky. Jako host přispěl výtěžkem 1 790,- Kč  za prodej svých prací První moravský patchworkový klub.. Celkem včetně dalších darů bylo dosaženo částky 13 809,- Kč. Všem vystavujícím organizacím byla utržená částka zdvojnásobena a to z financí spolku Člověk člověku VM, takže obdrželi

 • MŠ, ZŠ a střední školy pro sluchově postižené VM 4 500,- Kč
 • ZŠ a Mateřská škola VM, Křižná 7 000,- Kč
 • DZP Javorník, Chvalčov 5 000,- Kč
 • Centrum pro lidi se zdravotním postižením VM 6 000,- Kč

Invalidní vozík – zdravotně postižený devítiletý chlapec začal chodit teprve před dvěma roky a zvládne pouze krátké vzdálenosti. Jinak je stále odkázán na invalidní vozík a současné vozítko již nevyhovuje. Při pořízení nového invalidního vozíku značky RASH pojišťovna hradí jen část nákladů, proto se rodiče obrátili na spolek ČČ o finanční pomoc. Příspěvek 16 000,- Kč poskytnut 10.12.2018.

Notebook – spolek ČČ projednal s firmou CABOT spol. s.r.o., VM možnost získání vyřazeného notebooku. Nabídnut byl typ HPEB 8460 p, spolek uhradil jeho zůstatkovou hodnotu a přístroj předal k užívání Centru pro lidi se zdravotním postižením ve VM.

Víkendový pobyt – převedeno 17 000,- Kč na zajištění víkendových pobytů pro šestnáctiletého mladíka s těžkou mentální retardací, oboustrannou hluchotou.

Rehabilitace –dne 20.12.18  zafinancování doplňkové rehabilitace v lázních ve výši 12 000,- Kč čtyřleté holčičce s opožděným motorickým vývojem, která navštěvuje mateřskou školu za účasti asistenta.

Rehabilitace – závažné poškození mozku jedenáctiletého chlapce vyžaduje stálou péči a rehabilitaci, 24 000,- Kč z dne 20.12.18 je určeno na specielní masáže.

Zdravotnické potřeby – 8 000,- Kč předáno rodině 20.12.18, která pečuje o osmiletou holčičku a desítiletého chlapce s vrozenou náchylností k plicnímu onemocnění. Finance budou použity na zakoupení membrán do inhalačních přístrojů.

Asistenční služby – budou zajištěny v hodnotě 10 000,- Kč ze dne 20.12.18 pro osmiletého chlapce s těžkým zrakovým hendikepem a ztíženým příjmem potravy. Zdravotní problémy chlapce vyžadují stálou odbornou péči.

iPad – 9 000,- Kč převedených 20.12.18 umožní zakoupit iPad s programem pro autisty. Poslouží desetileté dívence s problémem atypického autismu a hluchoty.

Odlehčovací služby – rodině dvanáctileté dívenky s vrozeným neléčitelným zdravotním problémem převedl spolek ČČ jako v předcházejících případech chybějící finance. V tomto případě se jedná o částku 10 000,- Kč na víkendové pobyty a asistenční služby.

Sponzoři v kalendářním roce 2018

Sociální cítění všech sponzorů a příznivců zásadně přispívá a umožňuje pomáhat ke zlepšení naléhavých zdravotních problémů dětí z regionu města Valašského Meziříčí. Díky za pochopení a štědrost patří tedy všem, kteří se podílejí jakýmkoliv způsobem na této pomoci.

 • Kulturní dům v Zašové
 • grafický ateliér pana Josefa Válka
 • ISŠ Val. Meziříčí
 • Kompakt Šumbera
 • Váhala Hustopeče
 • Mlékárna Valašské Meziříčí
 • Pekárna Lešňanka
 • CS Cabot, spol. s r. o. Valašské Meziříčí
 • paní Ing. Jitka Kocurková
 • paní Iva Krupíková, Lucie Pitronová, Veronika Arbet
 • Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí
 • Kavárna Tucan
 • Základní škola Žerotínova
 • Středisko volného času Domeček
 • SPEDOS SERVIS s. r. o.
 • pan Patrik Radvanský
 • firma Jacobs DE OPS CZ, Valašské Meziříčí
 • firma ROBE lighting s. r. o.
 • paní Kollárová, pan Kollár
 • Manželé Růžičkovi, Valašské Meziříčí
 • FREKOMOS s. r. o. Valašské Meziříčí
 • obec Poličná
 • pan Vlastimil Slovák
 • paní Bohdana Skýpalová, Jarcová
 • PWO Czech Republic a.s. Valašské Meziříčí
 • Bc. Pavlína Kubešová /Partners/
 • fa Auto Kora top s.r.o.
 • Bistro Jako Doma
 • Bundár
 • Boháčková Monika /Ametyst/
 • Ing. Buchta Leo
 • Cimala Antonín
 • Ing.  Halaštová Petra /Papírnictví/
 • Havel Ladislav
 • Mgr. Holomek Petr
 • Ing . Hons Tomáš
 • Hrdý Jan
 • Chocholáč Vojtěch
 • Jaroš Petr
 • Jež Jiří /Hodinářství/
 • Jurka Jaromír
 • Karafiát Radovan /Zlatnictví/
 • Kopecký Jaroslav /Pneuservis/
 • Kořistka Miloš
 • Kutač Martin
 • Lašák Ivo /Stříbrnictví/
 • Maléř Daniel
 • Michalec Lubomír
 • Ing. Michalík Jan
 • Mlsný krámek
 • Peroutka Tomáš
 • Pořízek Vít
 • Šurka
 • Valuch Martin
 • Volf Lukáš
 • Žabčík Dalibor
 • Živoček
 • Zuzaňák Mojmír /Smaragd gold/
 • Bohdana Skýpalová
 • PWO Czech Republic a.s. Val. Meziříčí
 • Bc. Pavlína Kubešová /Partners/ ·     
Comments