Naše činnost‎ > ‎

Výroční zpráva činnosti spolku Člověk člověku za rok 2017

přidáno: 15. 1. 2018 5:42, autor: Hana Opltová

Název sdružení Člověk člověku byl z právního hlediska změněn na spolek Člověk člověku Valašské Meziříčí. Základním cílem spolku je přispívat ke zlepšení životních podmínek zejména tělesně a mentálně postižených osob do 18 let věku formou jejich finanční podpory a spolupráce s nimi a s jejich rodinami. Spolek zachovává vytýčenou linii činnosti, pokračuje v navazování kontaktů s místními firmami a také získává potřebné finanční prostředky pořádáním vlastních akcí. Zároveň spolupracuje s organizacemi zabývajícími se obdobnou činností.

Činnost spolku je podložena uzavřenými smlouvami jak na straně dárců, tak na straně příjemců v rodinách nebo organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Před a během tohoto celého procesu probíhají jednání a ověřování všech náležitostí souvisejících s danými případy z hlediska zdravotního, sociálního i právního. Vše probíhá s ohledem na respektování soukromí rodiny a zdravotně znevýhodněných osob.

Projednávané a uzavřené akce spolku Člověk člověku v roce 2017

Inzulínová pumpa – dvanáctiletá dívenka trpí diabetem prvního typu, je léčena inzulínem s potřebou častého monitoringu glykémie. Spolek ČČ uhradil dne 13.1.2017 pořízení přístroje v hodnotě 21 500,- Kč, který dokáže glykémii sledovat a zároveň plní funkci inzulínové pumpy.

Nutriční doplňky – začátkem ledna 2017 navštívila schůzi ČČ maminka holčiček ve věku osmi a šesti let, které mají vrozenou náchylnost k plicnímu onemocnění a je třeba dodržovat co největší sterilitu prostředí včetně správné výživy. Při návštěvě lékaře se průběžně sleduje váha a růst. Přes tyto nepříznivé skutečnosti se rodina snaží vychovávat holčičky v kolektivu ostatních dětí. Navštěvují základní školu, dobře se učí a navíc mají hudební a výtvarné nadání. Na lékařské doporučení je třeba doplňovat výživu denně speciálními nutričními doplňky. Na potřebu dvou měsíců přispěl spolek dne 25. 2. 2017  Kč 6 000,-.

Chlapec z Dětského domova – osmnáct let dovršil začátkem roku 2017 mladík z Dětského domova ve Valašském Meziříčí. Spolek ČČ navázal na ustálenou tradici a ke startu do nového života zaplatil 6. 3. 2017 zakoupení mikrovlnné trouby za Kč 1 875,- na přání samotného mladíka.

Dívka z Dětského domova – jako další odcházela z Dětského domova VM osmnáctiletá dívka, jejím přáním bylo pořízení výbavy. Dne 21. 5. 2017 spolek Člověk člověku proplatil doklad ve výši  2 300,- Kč za prostěradlo, ručník a povlečení na polštář včetně povlečení na přikrývku.

Juniorská tříkolka – osmiletý chlapec z Val. Meziříčí je postižen psychomotorickou retardací. Při pobytech ve společnosti Auxilium Vsetín měl zapůjčenou tříkolku, díky které pochopil princip šlapání a jízdy na kole a toto si doslova zamiloval. V úvahu přicházelo pořízení tříkolky 115 J, stabilní, s dlouhou životností, možností kombinačních prvků a nízkou poruchovostí. Vzhledem k tomu, že matka neměla dostatek finančních prostředků, přislíbil spolek pomoc a dne 6.6.2017doplatil chybějící částku 8 200,- Kč.

Zájezd do ZOO – v rámci oslavy Dětského dne navštívily děti jednotlivých tříd Mateřské školy pro sluchově postižené z Valašského Meziříčí dne 8. června 2017 Zoologickou zahradu v Lešné. Doprava dětí tam i zpět je zajišťována objednaným autobusem s tím že fakturu uhradí spolek Člověk člověku. Úhrada faktury ve výši 3 328,- Kč proběhla dne 3. 7. 2017.

Pomůcky pro neslyšící dívenku – spolek ČČ spolupracuje od r. 2014 s matkou nyní devítileté dívenky z Val. Meziříčí, které byla diagnostikována praktická hluchota již ve dvou letech. Podle možností je spolek nápomocen při financování nákupu nezbytných pomůcek a doplňků pro zlepšení zdravotního stavu dívenky. Dne 23. 8. 2017 byl dán příkaz k úhradě vysílacích cívek do řečového procesoru a také vysoušecích tablet do sušičky sluchadla v celkové částce 3 600,- Kč.

Zdravotní pomůcky – dne 13. 11. 2017 bylo převedeno Kč 20 000,- rodině dvou zdravotně znevýhodněných děvčátek z blízkého okolí města Val. Meziříčí. Uvedená částka pokryla zakoupení dvou inhalátorů PARI BOY CO, čtyřikrát nebulizátor k inhalátorům a nutridrink compact. Všechny tyto pomůcky a výživové nutridrinky pomáhají udržovat děvčátka v odpovídajícím zdravotním stavu.

Divadelní benefice – ve středu 22. listopadu 2017 pořádal spolek Člověk člověku benefiční divadelní představení ve spolupráci s Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí. Na programu byla vlastní autorská komediální hra rožnovského divadelního ochotnického spolku Div.Och pod názvem „Ivanin deníček“. Představení navštívili zejména příznivci spolku Člověk člověku. Výtěžek dosáhl 6 161,- Kč a byl věnován na potřeby zdravotně postiženého dítěte.

Hipoterapie – dívenka z regionu Val. Meziříčí prodělala vážnou nemoc s nepříznivými zdravotními následky, které znamenají stálou pomoc. Za účasti asistenta navštěvuje v Novém Jičíně speciální terapii, pomáhající posilovací cvičení a také hipoterapii, která je finančně náročná.  V současné době devítiletá dívenka absolvuje hipoterapii v Oznici a její půlroční trvání zafinancoval spolek ČČ dne 27. 11. 2017 částkou 5 000,- Kč.

Výstava „V našem světě“ – prodejní výstava byla pořádána spolkem Člověk člověku opět ve spolupráci s Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí ve dnech 5. až 7. prosince 2017. Výstavu zahájila první den v 15 hodin MUDr. Opltová, předsedkyně spolku ČČ a následovalo kulturní vystoupení klientů Centra pro lidi se zdravotním postižením VM. Zazpívali několik milých vánočních písní za doprovodu kytary a flétničky. Nabídka vystavovaných prodejních exponátů byla velmi pestrá, opět přišly všechny zúčastněné organizace s novými nápady a originálním provedením. Líbily se obrázky Výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka VM a precizní byly výrobky Prvního moravského patchworkového klubu. Obě tyto organizace byly hosty výstavy. Výtěžek výstavy Kč 12 432,- navýšil spolek Člověk člověku ze svých finančních prostředků a převedl vystavujícím organizacím následující částky –

 • 6 000,- Kč na MŠ, ZŠ a střední školu pro sluchově postižené ve Val. Meziříčí jako příspěvek do jejich fondu určený na projektové dny
 • 5 000,- Kč na Centrum pro lidi se zdravotním postižením ve Val. Meziříčí na výtvarný materiál a potřeby pro pracovní činnost jejich klientů
 • 6 500,- Kč na Základní a mateřskou školu Val. Meziříčí, Křižná na mimoškolní a zájmové aktivity
 • 6 000,- Kč na Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov určené pro potřeby, kulturní a společenské aktivity klientů

iPad –po infekčním onemocnění malého dítěte byla opožděně zjištěna nedoslýchavost a nyní již šestiletý chlapec z Valašského Meziříčí má do obou oušek voperovány kochleární implantáty. Zatím postupně zkoušejí zesílení zvuku. Dále je třeba věnovat pozornost rozvoji řeči a toto by měl zajistit zakoupený APPLE iPad Wifi 128 na základě vložení odpovídajících programů. Spolek Člověk člověku proplatil dne 22. 12. 2017 fakturu na Kč 13 600,-.

Sponzoři v kalendářním roce 2017

 • paní Škařupová Růžena
 • firma W-LINIE, Val. Meziříčí
 • paní Ing. Kocurková Jana
 • firma SPEDOS s. r.o., Val. Meziříčí
 • firma ROBE Lichting s. r.o., Hážovice
 • firma PWO Czech Republic a.s., Val. Meziříčí
 • rožnovský divadelní ochot. spolek Div.Och, Rožnov
 • První moravský patchworkový klub
 • Výtvarný obor ZUŠ Alfréda Radoka Val. Meziříčí
 • Pan Slovák Vlastimil
 • Firma Jacobs DE OPS CZ, Val. Meziříčí
 • paní MUDr. Gregrová Marie
 • pan Válek Josef, grafický ateliér

 Děkujeme všem sponzorům a příznivcům za důvěru a štědrost, která má výrazný vliv při zlepšování životních podmínek zejména zdravotně znevýhodněných dětí. Věříme, že spolupráce bude úspěšně pokračovat i v příštím roce.

 

 

 

 

  

Comments