Naše činnost‎ > ‎

Přehled činnosti v roce 2015

přidáno: 2. 1. 2017 10:24, autor: René Camfrla

Rok 2015 byl nadstandardní z hlediska finančních zdrojů směrovaných sponzory na sdružení Člověk člověku Valašské Meziříčí. S ohledem na tuto skutečnost mělo sdružení možnost pracovat na větším počtu případů a dále sledovalo vytyčenou linii pomáhat zdravotně postiženým dětem přímo v jejich rodinách. Veškeré získané finanční prostředky jsou beze zbytku rozdělovány podle závažnosti zdravotního postižení dítěte a jeho potřeb. Jména dětí ani rodin neuvádíme v zájmu zachování jejich soukromí.

Připravované a ukončené akce sdružení Člověk člověku v roce 2015

Domov pro osoby se zdravotním postižením Chvalčov – koncem roku 2014 se DZOP Chvalčov zúčastnil prodejní výstavy „V našem světě“, kde se plně uplatnil s nabídkou a prodejem výrobků svých klientů. Po vyřízení administrativních náležitostí navýšilo sdružení ČČ utrženou částku ze svých finančních prostředků a 6. 1. 2015 poukázalo Domovu Chvalčov 4 500,- Kč, který je použije na volnočasové aktivity.

Počítače a monitor Centru pro lidi se zdravotním postižením Val. Meziříčí – sdružení ČČ po dohodě s Centrem zakoupilo dva počítače od fy Cabot VM, která je vyřadila z důvodu vysokých technických nároků. Počítače ještě plně poslouží lidem z Centra k provozování pro ně vhodných počítačových her. Sdružení proplatilo začátkem ledna fakturu za počítače ve výši 600,- Kč a zároveň fakturu za nový monitor Kč 1 955,-.

Neslyšící sedmiletá holčička – holčičce z Val. Meziříčí byla diagnostikována praktická hluchota a již ve dvou letech voperován kochleární implantát.  Při pozdějším vyšetření byl u holčičky zjištěn atypický autismus, který se projevuje až kolem třetího roku dítěte. V šesti letech začala navštěvovat  Turkmenského školku ve Vsetíně.  Kochleární implantát vyžaduje údržbu jak ve formě náhradních baterií, tak jiných součástek a právě zde sdružení ČČ pomohlo příspěvkem 3 000,- Kč koncem ledna 2015 při opravě poškozeného samotného kochleárního implantátu.

Hipoterapie pomáhá léčit – pětiletý chlapec z regionu Val. Meziříčí trpí mimo jiné poruchou růstu, má svalové křeče a přes to se trvalou péčí maminky stal z ležáka pohyblivým dítětem. Příznivě se projevila 1,5roční hipoterapie, která znamená pro rodinu značnou finanční zátěž. Sdružení se tedy rozhodlo uhradit 6. 3.2015 tři lekce týdně na další čtvrtletí částkou 3 000,- Kč.

Podpora rozvoje řeči u děvčátka zdravotně postiženého - děvčátko z Val. Meziříčí se připravovalo na přechod ze speciální mateřské školy na základní školu. Děvčátko trpí autismem, takže důležitým předpokladem dalšího vývoje bylo zajištění správného směru rozvoje řeči. Vhodnou pomůcku v tomto případě reprezentoval tablet, na který sdružení ČČ poskytlo Kč 14 959, - začátkem března 2015. Za tuto částku byl pořízen vhodný tablet a zároveň ochranné pouzdro s průhledem.

Rehabilitační pomůcky pro osmiletého chlapce – 14. 4.2015 byla proplacena částka 20 000,- Kč rodině chlapce z Val. Meziříčí , který utrpěl těžké poškození mozku. Jeho závažný zdravotní stav si vyžaduje nepřetržitě další finance na rehabilitační pomůcky.

Program do tabletu – v dubnu 2015 navštívil schůzi ČČ tatínek se sedmiletou zdravotně postiženou holčičkou.  Jako přípravu na nastávající školní docházku potřebuje speciální program do tabletu, který zajistí formou obrázků dostatečné procvičování řeči. Následně byla proplacena částka 2 450,- Kč.

Vozík pro sportovkyni – čtrnáctiletá dívenka je nepohyblivá následkem dětské mozkové obrny, absolvovala již několik operací, které jí zatím vždy pomohly. Fandí mnoha sportům, jezdí na koni, na lyžích pro hendikepované (bisky) a především trénuje hod kuželkou do dálky (paralympijská disciplína), kde dosahuje v soutěžích dobré výsledky. Drobná dívenka měla k dispozici jen mechanický vozík a vzhledem k jejím aktivitám potřebovala dosáhnout větší a rychlejší pohyblivosti, kterou mohl zajistit vozík elektrický. Na vozík v celkové hodnotě 160 000,- Kč přispělo sdružení ČČ částkou 86 000,- Kč.

Tříkolka pro hendikepovanou holčičku z regionu Val. Meziříčí – osmiletá holčička s vrozenou vadou, nadměrnou lámavostí kostí, se podrobila operaci. Pro zajištění stabilizace a celkovou rehabilitaci potřebovala speciální tříkolku odpovídající stávajícím mírám dítěte. Začátkem května 2015 proplatilo sdružení ČČ příspěvek 13 000,- Kč na tříkolku značky LOPED přizpůsobenou zdravotnímu stavu dítěte a splňující veškeré nároky na rehabilitaci.

Koncert ke Dni matek – koncert připravovalo sdružení ČČ ve spolupráci se Speciální školou pro sluchově postižené z Val. Meziříčí. Koncert se konal 22. května 2015 v kapli školy ke Dni matek. Účinkující pěvecký sbor Ondrášek

Comments