Naše činnost‎ > ‎

Přehled činnosti v roce 2014

přidáno: 2. 1. 2017 10:03, autor: René Camfrla   [ aktualizováno 2. 1. 2017 10:03 ]

Sdružení Člověk člověku má ve svém programu péči o postižené děti. Snaží se pomáhat dětem přímo v jejich rodinách a to v těch případech, kdy tam již nedosáhne státní zdravotní péče nebo nemocenská pojišťovna. Informačně je sdružení napojeno na různá zdravotnická zařízení, dětské lékaře nebo jej kontaktují rodiče postižených dětí. Konkrétní situace je bezodkladně projednávána nejdříve po zdravotní stránce.  Prověřují se možnosti řešení potřeb dítěte ze současných finančních zdrojů a následují jednání s dalšími organizacemi o jejich finanční, případně jiné účasti.

V roce 2014 byly připravovány a ukončeny následující akce:

Jarní koncert– jednou z forem získávání finančních prostředků je pořádání koncertů samotným sdružením ČČ. Po předcházejících jednáních byl stanoven den konání koncertu na pátek 25. dubna 2014  do kaple školy pro sluchově postižené ve Val. Meziříčí. Jarní koncert splnil očekávání příjemného poslechu sborového zpěvu. Pod vedením paní profesorky Krchákové vystoupili studentky a studenti pěveckého sboru BASOVÉ G Gymnázia Fr. Palackého ve Val. Meziříčí. Skladba a aranžmá repertoáru zaujaly všechny posluchače, kteří nešetřili potleskem. Nástup sboru byl spontánní a dynamiku si účinkující drželi po celou dobu trvání koncertu.

Výtěžek koncertu 14 600,- Kč byl určen pro neslyšícího studenta, který má mimo jiné také problém s motorikou a potřeboval invalidní vozík pro usnadnění pohybu ve škole. Chlapec navštěvuje učňovský obor elektro, prodloužený v případě Školy neslyšících ze tří na čtyři roky a studuje s vynikajícím prospěchem. Na pořízení speciálního vozíku scházelo 80 000,- Kč a po odpočtu 14 600,- Kč /výtěžek z koncertu/ zůstalo nepokrytých 65 400,-Kč, které poskytlo sdružení ČČ ze svých finančních prostředků.

Dětský domov– spolupráce s Dětským domovem ve Val. Meziříčí se datuje již od založení sdružení ČČ. V roce 2014 končili svůj pobyt v Dětském domově tři chlapci ve věku 18 let. Nástup do samostatného života je těžký pro každého mladého člověka a sdružení ČČ chce pomoci i v těchto případech minimálně tím, že uhradí nákup ložního prádla, ručníků a utěrek pro každého z odcházejících chlapců.  Dne 26. 5. 2014 byla poskytnuta finanční částka v celkové hodnotě 7 000,- Kč a zachována tak ustálená tradice podpory dětí z Dětského domova.

Dětský den v ZOO Lešná – sdružení ČČ přistoupilo k operativnějšímu pořádání zájezdů dětí do zoologické zahrady jako každoročnímu dárku ke Dni dětí. Po dohodě s Mateřskou školou pro sluchově postižené ve Val. Meziříčí a Kojeneckým a dětským centrem Val. Meziříčí si každá z organizací určila datum zájezdu podle svých potřeb. Sdružení ČČ dne 6. 6. 2014 proplatilo Kojeneckému ústavu dopravu ve výši 2 553,- Kč a vláček v ZOO Lešná 1 260,- Kč. Mateřské škole pro neslyšící byla uhrazena doprava autobusem do ZOO Lešná Kč 3 154,-. Nový způsob organizace se osvědčil a co je nejdůležitější, že dětem se zájezd líbil.

Tablet pro tříletou holčičku– neslyšící tříletá holčička z regionu Val. Meziříčí potřebovala pro podporu a rozvoj řeči vhodnou didaktickou pomůcku. Na schůzi sdružení bylo rozhodnuto přispět částkou 15 000,- Kč. Dne 28. 6. 2014 byl uhrazen nákup tabletu ASUS, který má holčičce sloužit v rámci zlepšení jejího vývoje.

Čtyřletý chlapec s ojedinělým syndromem – dne 10.9.2014 navštívila schůzi ČČ maminka čtyřletého chlapce z VM postiženého ojedinělým syndromem Toriello-Carey. Jedná se o závažné onemocnění, které znamená anomálii hrtanu, poruchu růstu a další zdravotní potíže. Chlapec prodělal v roce a půl operaci očí – víček, takže se může částečně orientovat očima. Trvalou a usilovnou péčí maminky se stal z ležáka pohyblivým. Chlapec pravidelně absolvuje kondiční cvičení, plavání, canisterapii a třikrát týdně hipoterapii, která je také finančně náročná. Právě po 1,5 leté hypoterapii má dobré výsledky. Sdružení rozhodlo, že bude hradit všechny návštěvy až do konce roku 2014 a dne 25. 9. 2014 poukázalo rodině potřebných 15 750,- Kč.

Sedmiletý chlapec z Val. Meziříčí– v případě tohoto chlapce došlo k těžkému poškození mozku, nekomunikuje a je zcela nehybný. Sdružení je v kontaktu s jeho rodiči a projednávalo potřebu speciální polohovací židličky a  zdravotních pomůcek.Vzhledem k závažnosti případu se průběžně objevuje naléhavost pořízení dalších rehabilitačních pomůcek a různého zdravotnického materialu. Nelze vždy včas a operativně řešit potřeby případ od případu, proto sdružení ČČ  přistoupilo k uzavření rámcové darovací smlouvy  a dne 14.10.2014 převedlo rodině celkem 129 000,- Kč na  financování naléhavých potřeb chlapce.

Notebook pro třináctiletou dívenku -  již v minulých letech bylo sdružení ČČ v kontaktu s dívenkou upoutanou na invalidní vozík. Nadaná dívka se zúčastnila Mistrovství světa v Londýně a v hodu kuželkou se umístila na krásném čtvrtém místě. Pro své další studium potřebovala notebook a sdružení uhradilo dne 5. 11. 2014 jeho nákup v hodnotě 15 990,- Kč.

Monitor Centru pro lidi se zdravotním postižením– firma Cabot VM nabídla sdružení ČČ vyřazený počítač, který vysokým nárokům firmy již nevyhovuje, ale lze jej ještě běžně používat. Sdružení ČČ se obrátilo na Centrum pro lidi se zdravotním postižením ve Val. Meziříčí a bylo dohodnuto, že jej využijí pro své klienty formou pro ně vhodných počítačových her. Sdružení uhradilo 5. 12. 2014 zakoupení nového monitoru v hodnotě 1 750,- Kč.

Příspěvek na krmivo pro asistenčního psa – otec čtrnáctiletého zdravotně postiženého chlapce navštívil dne 13. 11. 2014 schůzi sdružení ČČ, které již v minulosti chlapce finančně podpořilo. Při příležitosti návštěvy přivedl otec asistenčního psa, tříletou fenku, která pomáhá jeho synovi zvládat následky dětské mozkové obrny. Fenka se po dobu návštěvy chovala vzorně, jak se na cvičeného psa sluší. Sdružení rozhodlo o příspěvku na krmivo a 12. 12. 2014 převedlo částku 3 000,- Kč, která by měla pokrýt nákup granulí minimálně na dva měsíce.

Výstava “V našem světě”ve dnech 9. -11. prosince 2014 – vernisáž prodejní výstavy proběhla v úterý 9. prosince 2014 v Divadelní kavárně Kulturního zařízení města Val. Meziříčí. Na výstavě prezentovaly své výrobky výtvarné dílny Domova pro osoby se zdravotním postižením Chvalčov, Centra pro lidi se zdravotním postižením Val. Meziříčí, Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová, Základní a mateřské školy Val. Meziříčí, Křižná 782. Přítomné zástupkyně představily svá zařízení a jejich způsob práce s klienty v keramických a textilních dílnách, muzikoterapii a další formy vzdělávání. O kulturní představení se postarali klienti z Centra pro lidi se zdravotním postižením VM s ukázkou muzikoterapie a bylo zřejmé, že tento způsob relaxace je pro ně příjemný. Za vystavenými předměty je množství práce pedagogů, počínající návrhem a pak samotnou pečlivou prací s klienty. Výrobky potvrzují úspěšnost této činnosti a veřejnosti se líbily.

Hostem na výstavě byl První moravský patchwork klub Val. Meziříčí, který daroval výtěžek z prodeje svých výrobků ve prospěch zdravotně postižených dětí.

Celkový výnos z výstavy 13 635,- Kč byl sdružením ČČ navýšen a rozdělen. Základní škola a Mateřská škola Křižná 782 obdržela 7 000,- Kč, Domov pro osoby se zdrav. postižením Zašová 4 500,- Kč, Centrum pro lidi se zdrav. Postižením Val. Meziříčí 5 000,- Kč. Finance jsou určeny na volnočasové aktivity.

Vánoční dárek– pro Kojenecké a dětské centrum ve Val. Meziříčí byl jako vánoční dárek uhrazen dne 19. 12. 2014 nákup knih v hodnotě 3 025,- Kč.

Finanční zdroje sdružení Člověk člověku v r. 2014 v časovém sledu dle data převodu na účet sdružení:

 • finanční dar obec Loučka
 • finanční dar W-LINIE VM
 • finanční dar paní. Maryla Čermáková
 • finanční dar up.brand acti
 • výtěžek koncertu Basové G VM
 • finanční dar a.s. DEZA VM
 • finanční dar PWO
 • finanční dar ing. Jana Kocourková
 • finanční dar Mondelez ČR Cof.
 • finanční dar CS CABOT VM
 • finanční dar paní Mertensová VM
 • finanční dar DÉZA VM
 • výtěžek výstavy “V našem světě”
 • finanční dar MUDr. Grégrová VM
 • finanční dar pan Jiří Hambálek

Všem dárcům a našim příznivcům děkujeme za finanční a jakoukoliv pomoc a podporu, která je zárukou úspěšné činnosti sdružení Člověk člověku v rámci regionu Valašské Meziříčí.

Práce ve sdružení je dobrovolná, takže veškeré získané finanční prostředky jsou převedeny ve prospěch postižených dětí.

Comments