Naše činnost‎ > ‎

Přehled činnosti v roce 2013

přidáno: 2. 1. 2017 10:01, autor: René Camfrla   [ aktualizováno 2. 1. 2017 10:01 ]

Přehled činnosti občanského sdružení Člověk člověku je zaměřen na výsledky ukončených případů a akcí. V průběhu celého roku  jsou vedena  jednání v jednotlivých  záležitostech zdravotně postižených dětí  v návaznosti na další organizace. Sdružení  také připravuje a realizuje  pořádání koncertů , výstav a  jiných  akcí za účelem získání  potřebných finančních prostředků.  Sdružení  je založeno  jen na  dobrovolnické práci, bez nároků na odměnu, takže veškeré sponzorské dary přecházejí v plné  výši  na potřebné děti.

Dále uvádíme stručný přehled  tématicky zaměřených činností  v r. 2013

Kojenecké  a dětské centrum Val. Meziříčí - začátkem roku 2013 poskytlo sdružení ČČ 3.000,- Kč  Kojeneckému ústavu na pořízení plenkových osušek  pro děti, o které pečují.

Výstava „V našem světě“  -  výtěžek z výstavy  pořádané koncem r. 2012  byl odeslán v lednu 2013 na účet Základní  školy a Mateřské školy VM ve výši  2 000,- Kč.  Domov pro osoby se zdravotním postižením  Javorník, Chvalčov obdržel  částku  3 000,- Kč.  Obě zařízení použijí fin. prostředky  na zakoupení  materiálu pro své výtvarné dílny.

Benefiční koncert   -  sdružení ČČ  ve spolupráci s obcí Vidče uspořádalo benefiční koncert dne 22.3.2013. Na koncertě vystoupil pěvecký sbor BESEDA VM a žáci ZUŠ Alfréda Radoka VM, pracoviště Vidče. Na dobrovolném vstupném se vybralo  16 840,- Kč ve prospěch  zdravotně postiženého Ondry Heryána. Již v předcházejících letech zajišťovalo sdružení sponzorské dary pro Ondru, nejdříve na mechanický vozík a později na náročnou rehabilitaci v Lázních Piešťany. Výtěžek z tohoto koncertu byl určen na další rehabilitaci v Lázních Klímkovice, kterou nehradí pojišťovna.

Dětský domov Val.Meziříčí  -  sdružení ČČ financovalo v červnu 2013 výbavu chlapce, který odcházel z Dětského domova  po dovršení dospělosti. Za 2 200,- Kč byly zakoupeny polštář, přikrývka, prostěradlo a povlečení.

ZOO Lešná  -  na návštěvu zoologické zahrady se děti skutečně těší a také sdružení ČČ vždy včas objedná autobus a domluví termín, který mateřským školám vyhovuje. Dne 12.června 2013 jelo z tříd Mateřské školy VM pro sluchově postižené 28 dětí a z Kojeneckého centra VM 13 dětí. Z Val.Meziříčí se odjíždělo ráno v 8 hod. a zpět z Lešné ve 14 hod. Počasí bylo pěkné a děti spokojené. Sdružení uhradilo celkové finanční náklady za dopravu a vstupné ve výši 6 546,- Kč.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová  -  sdružení  ČČ dlouhodobě  spolupracuje s tímto soc. zařízením  a každý rok poskytne určitou fin. částku  na úhradu aktivit klientů ve volném čase,     tentokrát 4 000,- Kč dne 17.6.2013.

Módní přehlídka  -  dne 28.11.2013 uspořádalo sdružení ČČ a Kulturní zařízení města Val.Meziříčí v sále KZ módní přehlídku. Za účasti předvádějících firem , sponzorů  a dalších účinkujících se dosáhlo  výnosu  35 000,- Kč. Celá akce byla směrována  na získání financí  pro tříletou Denisku, která  má  voperován kochleární implantát do jednoho ouška.  Pro správný návyk prostorového slyšení  je nutná včasná operace i druhého ouška a tuto pojišťovna již neuhradí.

O úspěch módní přehlídky se zasloužily následující subjekty:

* Spodní a noční prádlo – Martina Bystroňová Líčeníková, Valašské Meziříčí, Mostní 96/4

* Dámská móda a zakázkové krejčovství – Jana Mikulíková, Valašské Meziříčí, Mostní 99/10

* Kostýmy Mia Zlulajda – Miroslava Záleská, Hodonín 

* Nejprotebe.cz, opravdová inspirace – Věra Kadlecová,  www.nejprotebe.cz

* Kadeřnické a kosmetické služby – Studio Estet, Valašské Meziříčí, Ulička 48, www.studioestet.cz

* Stopp Optik – Tomáš Stoppen, Valašské Meziříčí, Poláškova 81/3, www.stoppoptik.cz

* FotoStudio’91 – Josef  Knápek, Valašské Meziříčí, Křížkovského 116, www.fotostudio.info 

* Cyrilovo pekařství s.r.o., Valašské Meziříčí, Hrachovec 305, www.frgaly.cz 

* CK Valaška, Valašské Meziříčí, Mostní 99, www.ckvalaska.cz

* EFIOS, spol. s r. o., Valašské Meziříčí, Masarykova 671/33, www.efios.cz

* Eva Gábová, pedikúra, Valašské Meziříčí, Vodní 849

* Městské lesy a zeleň, spol. s r. o., Valašské Meziříčí, Na Příkopě 726, www.melesy.cz

* Reklamní agentura Kompakt, Valašské Meziříčí, Hemy 28, www.kompakt.cz  

 * Videoprojekce Ebony Clide, www.ebonyclide.com

* Dětský pěvecký sbor Broučci, Valašské Meziříčí, Králova 380, www.brouccivalmez.cz

* Taneční skupina Aneri, Valašské Meziříčí, Švabinského 649, www.aneri-tanecniskola.cz

 

Výstava „V našem světě“  ve dnech 4.-6. prosince 2013  - prodejní výstava byla umístěna a zahájena v kavárně KZ VM. Výrobky  reprezentovaly výtvarné dílny  Dětského domova Val.Meziříčí, Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník z Chvalčova, Speciální Základní školy a Mateřské školy  Val. Meziříčí a jako vždy se zúčastnilo Centrum pro lidi se zdravotním postižením z Val.Meziříčí.  Odborné vedení žáků i klientů bylo znát na všech vystavených exponátech. Zajímavá byla ukázka muzikoterapie z Centra pro lidi se zdravotním postižením VM. Za svitu kahánků rozezněli klienti tibetské mísy a další speciální nástroje.  Během trvání výstavy dosáhla částka z prodeje výrobků 11 593,- Kč, kterou navýšilo  sdružení ČČ  ze svých fin. prostředků na 19 000,- Kč a rozdělilo mezi vystavující zařízení.  Finance jsou určeny na nákup materiálu pro výtvarné dílny.

Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,  Val.Meziříčí  - po dohodě se svým zřizovatelem Krajem Zlín, rozšířil ústav krizové centrum pro děti až do věku 12 let.  V prosinci 2013 převedlo sdružení  ČČ   Kč 3 258,- na nákup didaktického materiálu pro všechny děti  umístěné v centru.

 

Finanční zdroje sdružení Člověk člověku v r. 2013 chronologicky uspořádané dle data doručení  na účet sdružení ČČ:

 • finanční  dar W-LINIE, VM
 • výtěžek benefičního koncertu mužského pěveckého sboru BESEDA a žáků ZUŠ Alfréda Radoka-pracoviště Vidče
 • finanční dar Ing.  Jana  Kocůrková VM
 • finanční dar Ing.Jarmila Mekinová VM
 • finanční dar pí. Jana Mikulíková-  Dámská móda a zakázkové krejčovství VM
 • finanční dar pí. Věra Kadlecová- Nejprotebe.cz, opravdová inspirace VM
 • finanční dar pí. Tamara Stoppenová- Stopp Optik VM
 • finanční  dar p. Petr Posad VM
 • výtěžek módní přehlídky v KZ VM
 • finanční dar Cyrilovo pekařství  s.r.o. VM
 • finanční dar OPOP spol.s.r.o. VM
 • výtěžek prodejní  výstavy „ V našem světě“ v kavárně KZ VM
 • finanční dar Mudr.Grégrové VM
 • finanční dar Mondelez CR cof. VM
 • finanční dar RP Nail, s.r.o.
 • finanční dar  obce Loučka
 • finanční dar p. Jiří Hambálek
 • finanční dar p. Roman Hambálek

 

Velmi děkujeme všem shora uvedeným dárcům  a všem našim příznivcům za jakoukoliv pomoc a podporu, na které závisí úspěch činnosti sdružení Člověk člověku VM ve prospěch zdravotně postižených dětí a těšíme se na spolupráci i v příštím roce.

O smysluplnosti našeho úsilí svědčí také již druhá nominace na cenu Ď - umění poděkovat mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům. Nominace probíhá nejdříve ve čtrnácti krajích a finále pak v Národním divadle v Praze. Nominace jsou rozděleny do více kategorií např. v oblasti kulturní, sociální, školství atd. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro  děti vyžadující okamžitou pomoc, Valašské Meziříčí nominovalo naše sdružení Člověk člověku v kategorii Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince dětských domovů a ústavů sociální péče pro děti a mládež v ČR.

Comments