Naše činnost‎ > ‎

Přehled činnosti v roce 2012

přidáno: 2. 1. 2017 10:00, autor: René Camfrla   [ aktualizováno 2. 1. 2017 10:00 ]
 • Sdružení Člověk člověku spolupracuje s různými sociálními ústavy a již několik let také s Ústavem sociální péče pro mentálně postiženou mládež Javorník Chvalčov. Začátkem roku mu přispělo částkou 3 000,- Kč určenou pro potřeby mládeže.
 • Dvacáté výročí založení neziskové organizace oslavilo sdružení Člověk člověku benefičním koncertem. V M-klubu Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí vystoupila folková skupina ŽAMBOŠI (dvojnásobný držitel Ceny Anděl) dne 17. května 2012 bez nároku na honorář. Na vstupném se vybralo 4 490,- Kč, které sdružení dorovnalo ze sponzorských darů na 10 000,- Kč a poskytlo dvanáciletému těžce zdravotně  postiženému chlapci jako příspěvek na pořízení asistenčního psa.
 • V polovině roku byla ve sdružení ČČ projednána a odsouhlasena částka 10 000,- Kč pro mladistvého z regionu Val.Meziříčí. Částka byla příjemci poukázána 1.6.2012 na zakoupení sluchadel.
 • Návštěva zoologické zahrady byla všemi zúčastněnými dohodnuta a autobus objednán na úterý 12.6.2012. Prohlídku v ZOO Lešná zpestřila krátká bouřka. Všem skupinkám dětí včetně doprovodu se podařolo bouřku úspěšně přečkat v některém z krytých objektů v ZOO a bez problémů se pokračovalo v další prohlídce. Z Mateřské školy Ústavu neslyšících VM jelo 29 dětí s doprovodem pěti paní učitelek a z Kojeneckého  dětského centra VM 8 dětí s doprovodem pěti dospělých. Náklady na vstupné a autobus činily celkem 4 920,- Kč.
 • V r. 2012 odcházely z Dětského domova VM dvě dívky po dosažení dospělosti. Sdružení ČČ se snaží přispět ke vstupu do samostatného života zakoupením částečné výbavy. Výbava v hodnotě celkem 4 500,-Kč  obsahovala dvojmo povlečení, přikrývky, polšře, prostěradla a ručníky.
 • Dne 31. října 2012 se uskutečnilo benefiční divadelní představení Rožnovského divadelního ochotnického spolku Div.Och. Hra Venkovský felčar aneb Copak je to za doktora naladila diváky příznivě. Výtěžek 8 020,- Kč zvýšilo sdružení ČČ na 20 000,- Kč ze sponzorských darů pro dvanáctiletého zdravotně postiženého chlapce  ze Zašové. Jedná se o příspěvek na asistenčního psa, v tomto případě o zlepšení zdravotního stavu formou canisterapie..
 • Výstava s tradičním názvem "V našem světě" byla oficiálně zahájena 5.12.2012 předsedkyní o.s.ČČ MUDr, Opltovou.Tanečním vystoupením přispěli klientti a klientky Centra pro lidi se zdravotním postižením VM a koledy zazpívaly klientky Javorníku CHvalčov.Ve zkratce představili svá zařízení  zástupci výtvarných dílen včetně Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Výstava byla rozšířena  o práce Základní školy a Mateřské školy VM. Nabídka zajímavých výrobků byla široká a zahrnovala maličkosti až po velké práce.Výtěžek prodejní výstavy dosáhl 4 500,- Kč.

Shora uvedený přehled činnosti zahrnuje výsledky ukončených případů  a akcí. Mezi tím probíhá jednání a získávání informací o potřebách zdravotně postižených dětí v rámci regionu Val.Meziříčí. Náležitou pozornost si vyžaduje oblast sponzorství z hlediska financí, ale i jiné spolupráce a pak samotná administrativa. Vše probíhá na bázi dobrovolnosti bez nároků na odměnu. Pro dokreslení čínnosti  je na webových stránkách umístěna složka FOTOGALERIE.

Finanční zdroje sdružení Člověk člověku v r. 2012 podle data doručení na účet sdružení:

 • sponzorský dar W-LINIE , VM
 • výtěžek koncertu folkové skupiny ŽAMBOŠI
 • sponzorský dar a.s. GLASS SERVISE, VM
 • sponzorský dar  JUDr. Sadílka, VM
 • výtěžek benefičního představení Rožnovského spolku Div.Och
 • sponzorský dar  DEZA s.r.o., VM
 • výtěžek prodejní výstavy "V našem světě" v KZ VM
 • sponzorský dar  KISTLER s.r.o., Praha
 • sponzorský dar pí Mertensové, VM
 • sponzorský dar MUDr. Grégrové, VM


S vděčností konstatujeme, že i přes ekonomické potíže nezapomínají sponzoři na postižené děti a podporují činnost sdružení ČČ. Děkujeme všem za finanční i jinou podporu a věříme, že spolupráce bude pokračovat.

Comments