Naše činnost‎ > ‎

Přehled činnosti v roce 2011

přidáno: 2. 1. 2017 9:58, autor: René Camfrla   [ aktualizováno 2. 1. 2017 9:58 ]
 • V lednu podpořena činnost Základní školy speciální a Mateřské školy speciální Nový Jičín   finanční částkou 2.000,- Kč.  Sdružení Člověk člověku dlouhodobě spolupracuje s těmito speciálními školami, které  poskytují výchovně vzdělávací péči dětem a žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a také dětem a žákům s poruchou autistického spektra.
 • Rovněž v r. 2011 přispělo Sdružení Člověk člověku 3.000,- Kč Domovu pro osoby se zdravotním postižením v Zašové. Částka je určena výhradně na činnost klientů DZOP.
 • Pro účinkování na jarním koncertě se podařilo získat pěvecký komorní sbor Ondrášek Nový  Jičín. Sbor tvoří absolventi koncertního sboru Ondrášek se zajímavým  a kvalitním repertoárem. Koncert byl zahájen 1. dubna 2011 v 18.30 hodin v Evangelickém kostele, komorní sbor vystoupil ve Val.Meziříčí poprvé. Výtěžek benefičního koncertu 10.460,- Kč odpovídal vysoké návštěvnosti příznivců sdružení Člověk člověku.
 • Stalo se tradicí pořádat zájezdy pro děti vždy do některé zoologické zahrady.  Nejoblíbenější zůstává ZOO Lešná. Vzhledem k tomu, že kolem data Dětského dne mají školky i jiná dětská zařízení svůj program, domlouvá se termín návštěvy ZOO vždy o týden později. Tentokrát se odjíždělo v úterý 7. června 2011 a zájem byl skutečně veliký. Ze třech tříd Mateřské školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí jelo 38 dětí a z Kojeneckého a dětského centra VM nastoupilo 8 dětí a to vždy s potřebným doprovodem. Návštěva ZOO přinesla hodně radosti. Celkové náklady tj. včetně dopravy 4.706,- Kč.
 • V září financována nová zdravotní matrace se speciálním roštem vyrobená fy Jelínek VM  pro čtrnáctiletého chlapce, zdravotně postiženého po těžké obrně. Částka Kč 10.816,-  byla vyčleněna ze sponzorských darů poskytnutých Sdružení Člověk člověku. 
 • Podstatně změněný fyzický stav devatenáctiletého mladíka si vyžádal zajištění nového  speciálního, odlehčeného kolečkového křesla. Náklady v hodnotě 29.926,- Kč hrazeny  sponzorsky.
 • Další pomoc zajistilo Sdružení Člověk člověku v současné době dvacetiletému studentovi  filozofie na Vysoké škole. V zájmu rehabilitace a tím i zvýšení kvality života bylo zakoupeno tandemové kolo určené pro nevidomého studenta a jeho asistenta za Kč 48.800,-. Schváleno použití sponzorských financí.
 • V říjnu 2011 uhrazen počítač upravený pro téměř nevidomé uživatele. Práci s počítačem úspěšně zvládá zdravotně postižená sedmiletá dívenka. Pořizovací cena počítače 15.001,- Kč.
 • Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o. Valašské  Meziříčí patří k zařízení s kterým Sdružení Člověk člověku trvale spolupracuje. Sdružení ČČ poskytlo pro děti tohoto zařízení v listopadu 2011 částku Kč 3.000,-, zakoupilo kyslíkový přístroj za Kč 2.322,- a vertikálního klokánka za Kč 3.204,-.
 • Kč 20.077,- získalo Sdružení ČČ od sponzora na pořízení speciálního počítače a potřebného  příslušenství. Počítač je určen pro těžce zdravotně postiženého dvacetiletého mladíka.
 • Za Kč 3.142,- koupen rehabilitační vak pro malého chlapce. Vak slouží nejen při cvičení s zdrav. postiženým chlapcem, ale také při krmení a odpočinku.
 • V průběhu roku financovalo Sdružení ČČ léky a zdravotnický materiál dvouletému dítěti  s těžkou vrozenou vadou v souhrnu Kč 17.546,-.
 • Jednou z možností jak získat finance pro svou činnost je pro Sdružení ČČ pořádání benefičních  koncertů. Za účasti Kulturního zařízení města Val.Meziříčí proběhl 8. prosince 2011 v M-klubu  benefiční koncert meziříčské folkové zpěvačky Lucie Redlové a anglického folk-bluesového písničkáře Tima Holehouse. Koncert byl úspěšný i po stránce návštěvnosti a finanční, výtěžek  4.930,- Kč.
 • Dne 7. prosince 2011 byla zahájena v kavárně Kulturního zařízení VM prodejní výstava prací lidí  se zdravotním postižením a trvala do 9. téhož měsíce. Jednalo se o výstavu prací výtvarných  dílen Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, Centra pro lidi se zdravotním  postižením Valašské Meziříčí a Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Výrobky  dosahovaly profesionální úrovně.
 • Členky Sdružení ČČ navštívily místní rodinu  se zdravotně postiženou dívkou a předaly vánoční nadílku za Kč 427,-.
 • Na konto Centra pro lidi se zdravotním postižením byla  20.12.2011 převedena částka 4.820,- Kč pro potřeby jeho klientů.
 • Vánoční finanční dar Kč 3.000,- byl poukázán 20.12.2011 také pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové.

Sdružení Člověk člověku Val. Meziříčí děkuje všem sponzorům za jejich trvalou přízeň, která znamená pro postižené děti zmírnění zdravotních potíží.

Comments