Naše činnost‎ > ‎

Přehled činnosti v roce 2010

přidáno: 2. 1. 2017 9:49, autor: René Camfrla   [ aktualizováno 2. 1. 2017 9:49 ]
 • 5.000,- Kč Sdružení  ČČ převedlo 15.1. na účet Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Jednalo se o částku  tvořenou příspěvkem z fin. prostředků Sdružení  a výtěžkem prodejní výstavy prací výtvarných dílen osob se zdravotním postižením. Na výstavě pořádané Sdružením a KZ VM koncem roku  2009  vystavoval také Domov Zašová. Stejně tak byly převedeny částky dalším účastníkům výstavy a to 3.500,- Kč Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Javorník, Chvalčov a 1.500,- Kč Základní škole speciální a mateřské škole speciální, Nový Jičín.
 • Ondra Heryán z Vidče je upoután na invalidní vozík následkem infikování klíštětem. K zásadnímu zlepšení jeho zdravotního stavu má přispět několik rehabilitačních pobytů v lázních Piešťany. Rehabilitaci bude absolvovat ve speciálním obleku, v němž se jeho ztuhlé svaly podrobí mnohem větší zátěži než při běžném cvičení. S cílem přispět Ondrovi na rehabilitaci uspořádaly firma Kraft Val. Meziříčí a Sdružení Člověk člověku dobročinný bazar. Výtěžek 17.020,- Kč dorovnalo Sdružení do celkem 30.000,- Kč a dne 25.l.2010 poukázalo na účet Ondry.
 • Ve Sdružení ČČ byl projednán případ sedmnáctiletého studenta a 1. 2. 2010 předáno 13.000,- Kč na zakoupení počítače. Finance poskytla W LINIE po uzavření své předvánoční sbírky.
 • Zdravotně postižená studentka úspěšně zakončila střední školu a podává přihlášky na vysoké školy. Vzhledem k tomu, že žije sama a nemá možnost jiné finanční podpory, Sdružení ČČ přispělo dívce 26. 2. 2010 na studium 1.500,- Kč.
 • Na Jarním koncertu pořádaném Sdružením ČČ vystoupil dětský pěvecký sbor Ondrášek z Nového Jičína, držitel ceny Sbor roku 2008. Benefiční koncert se konal 20. května 2010 v kapli Speciální školy pro sluchově postižené VM a tyto prostory škola poskytla opět zdarma. Výtěžek činil 7.840,- Kč.
 • Sdružení ČČ je ve spojení s Dětským domovem ve Val.Meziříčí a sleduje odchody dětí při dovršení osmnácti let. V roce 2010 přispělo na výbavu čtyřem dětem celkovou částkou 8.212,- Kč.
 • Jednou za rok pořádá Sdružení ČČ zájezd do zologické zahrady v rámci Dne dětí, takže v útery 8. června 2010 vezl autobus děti do Lešné. Z Mateřské školy neslyšících VM odjíždělo 25 dětí s dozorem paní učitelek. Před Kojeneckým ústavem nastoupilo 6 malých dětí  s kočárky a provázely je tety. Celkové náklady zájezdu 4.845,-
 • Finanční dar 10.458,- Kč byl poskytnut devítileté dívence z Val.Meziříčí. Tělesně postižená dívka navštěvuje Speciální školu v Novém Jičíně a k domácímu procvičování nezbytně potřebovala notebook. Jednalo se o výtěžek z dobročinného bazaru konaného na hřišti ZŠ v Poličné při dětském dni firmy Kraft VM a za účasti Sdružení ČČ.
 • Začátkem září 2010  nás navštívila paní Heryánová při pracovní schůzce Sdružení ČČ. S dobrým pocitem jsme vyslechly, že zdravotní stav Ondry se lepší, má větší stabilitu nohou, lépe drží hlavu a dokáže stát bez opory několik desítek sekund, Absolvoval dva rehabilitační kurzy v Lázních Piešťany, první v době od  l5.2. -13.3., druhý 17.5. -12. 6. 2010. V obou případech obdržel DIPLOM  se svoji fotografií ve společnosti rehabilitačních sester. Na další rehabilitační kurz se připravuje v listopadu a také  zde se podařilo přispět výraznou částkou 100.000,- Kč díky sponzorskému daru firmy Kraft Val. Meziříčí.
 • Dalším návštěvníkem byl otec devítiletého chlapce, ochrnutého následkem dětské mozkové obrny a s těžkou zrakovou vadou. Sdružení ČČ zajistilo chlapci možnost terapie v Mateřské škole speciální Nový Jičín. Před prázdninami proběhla jedna hodina, druhá v září tak, že terapeutka pracuje celou hodinu jen s tímto chlapcem. Ověřuje si, jak reaguje na různé podněty, pohyblivost a co lze zlepšit na svalových možnostech. Předpokládá se zařadit také muzikoterapii. Dojíždění vyžaduje naléhavou potřebu speciálního otočného a výsuvného zařízení do auta pro přepravu chlapce. Po průzkumu možných výrobců bude dodavatelem fa PROTEC METAL s.r.o. Strakonice. Speciální zařízení bude sloužit až do dospělosti a je možnost demontáže a umístění do jiného typu vozidla. Opět zde pomohl sponzorský dar fy Kraft ve výši 50.000,- Kč.
 • Ve středu l5.12.2010 byla zahájena dobročinná prodejní výstava v kavárně KZ VM. Vystavovaly a výrobky svých klientů prodávaly Centrum pro zdravotně postiženou mládež VM, Domov se zdravotním postižením Zašová a Mateřská škola speciální Nový Jičín.
 • V 18 hod téhož dne vystoupili učitelé a žáci Základní umělecké školy VM na benefičním koncertu v KZ. Výtěžek z koncertu a prodejní výstavy byl věnován na potřeby zdravotně postiženého dítěte, celkem Kč 16.633.-.
 • Vánoční dar 3.000,- Kč poslalo Sdružení ČČ dětem Kojeneckého ústavu ValMeziříčí dne 23.12.2010.

Závěrem je nutno říci, že velký dík patří všem našim sponzorům za jejich pochopení a iniciativu. Zásadně se podílí na řešení a ulehčení závažných zdravotních problémů dětí.

Comments