Naše činnost‎ > ‎

Přehled činnosti v roce 2009

přidáno: 2. 1. 2017 9:47, autor: René Camfrla   [ aktualizováno 2. 1. 2017 9:47 ]
 • Začátkem roku uhrazena plastická operace desetileté  dívky  z Val.Meziříčí ve výši 1 640,- Kč.
 • Pohybově těžce postiženému chlapci  z VM zakoupen prstový pulsní  oxymetr v  hodnotě  7 194,- Kč.
 • Sdružení se snaží  podporovat rozvoj dětí ve všech směrech. Nevidomému středoškolákovi z VM ulehčilo  studium zakoupením česky mluvícího kalkulátoru a GB USB ext.  V celkové  částce 5 895,- Kč.
 • Příspěvek  11 900,- Kč na zakoupení sluchadel pro dívku z VM. Sluchadla byla vytvořena na základě měření u odborné lékařky ve Vsetíně.
 • Dne 16. dubna 09 proběhl v sále KZ VM Jarní koncert připravovaný ve spolupráci s Kulturním zařízením. Vystoupil Valašský soubor písní a tanců Bača a Dětský folklorní soubor Ovečky. Výtěžek benefičního koncertu věnován na zakoupení rehabilitační pomůcky pro zdravotně postižené dítě.
 • Sluchově postižené dívce z VM poskytnuta částka 11 370,- Kč jako příspěvek na sluchadla vytvořena opět po konzultaci s odborným lékařem.
 • Celkovou částku 8 900,- Kč dalo sdružení na výbavu pro čtyři děti z dětského domova VM. Po dovršení 18-ti let DD opouštějí.
 • Na přání dětí směřovala v tomto roce cesta do ZOO Lešná, která nabízí vždy něco nového a zajímavého. Dne 4.6. 09 odjíždělo celkem 32 dětí z Mateřské školy neslyšících a Kojeneckého ústavu.
 • Za přispění více sponzorů se podařilo dát dohromady částku 23 900,- Kč na zakoupení obou sluchadel pro zdravotně postiženého chlapce. Zde rovněž předcházelo odborné vyšetření a doporučení k jejich vytvoření.
 • Sdružení i v tomto roce pokračovalo v tradici oslovit své příznivce před Vánocemi benefičním koncertem. 12. listopadu 09 vystoupili abiturienti Základní umělecké školy VM. Výtěžek 5 800,- Kč určen na potřeby zdravotně postiženého chlapce. Kulturní zařízení VM uvolnilo pro koncert velký sál.
 •  Velkou akcí sdružení a KZ VM byla výstava prací výtvarných dílen pod názvem „V našem světě“. Na výstavě v galerii KZ Kaple na nádvoří zámku Žerotínů ve VM byly zajímavé exponáty vyrobené dětmi a klienty z několika zařízení (Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, Centrum pro lidi se zdravotním postižením VM, Mateřská škola Nový Jičín se speciálním zaměřením). Uvedené instituce na výstavě umístili panely s informacemi o jejich zařízeních, způsobu využívání současných metod, které v praxi uplatňují. Vernisáž proběhla za hojné účasti veřejnosti dne 19. 11. 09 a výstava byla přístupná do 9. 12. 09. Výtěžek 10 700,- Kč.
 • Dne 19. 12. 09 pořádala fa Kraft Foods za účasti sdružení burzu nepoškozených věcí a knih. Cílem bylo zajistit finanční příspěvek na náročnou rehabilitaci v lázních Piešťany pro Ondru Heriána. Jednodenní burza měla velký úspěch u veřejnosti a bylo získáno 17 020,- Kč. Sdružení Člověk člověku navýšilo částku na 30 000,- Kč ze svých finančních zdrojů. A částka bude předána Ondrovi.
Comments