Naše činnost‎ > ‎

Přehled činnosti v roce 2008

přidáno: 2. 1. 2017 9:46, autor: René Camfrla   [ aktualizováno 2. 1. 2017 9:46 ]
 • Začátkem roku  sdružení uhradilo laserovou operaci obličeje devítileté dívenky z Val. Meziříčí  ve výši 10 360,- Kč.
 • V lednu  poskytnuta dotace 3 000,- Kč na kulturní a sportovní  vyžití klientů Ústavu sociální  péče v Zašové.
 • Zakoupen nový zdravotní kočárek pro postiženou dívku z Val.Meziříčí ve výši 20 690,- Kč.
 • Dne l4. května 2008 sdružení uspořádalo benefiční koncert ve spolupráci s Gymnáziem Františka Palackého VM. Pod titulem „Studenti městu“ vystoupily pěvecké sbory  DisG-Gymnázium Český Těšín a Basové G-Gymnázium F.Palackého Val. Meziříčí. Koncert se konal v příjemném prostředí  Atria Speciální školy pro sluchově postižené VM. Výtěžek 7 045,- Kč použit jako část příspěvku na zakoupení rehabilitační pomůcky  pro zdravotně postiženého chlapce.
 • U příležitosti Mezinárodního dne dětí uskutečněn výlet do ZOO Kopeček u Olomouce. Autobusem jely děti z Kojeneckého ústavu  s doprovodem a kočárky.Děti z Mateřské školy pro sluchově postižené měly rovněž doprovod.  Náklady na dopravu,vstupné, vláček sladkosti v celkové částce 6 596,- Kč  při účasti 37 dětí.
 • Osmiletému chlapci z regionu VM zakoupena speciální víceúčelová sedačka v hodnotě 24 148,- Kč . Chlapec je ochrnutý následkem dětské obrny a s těžkou zrakovou vadou.
 • Dlouhodobě byla připravována výstava prací výtvarných dílen Ústavu sociální péče Zašová a Centra pro zdravotně postiženou mládež VM. Ve spolupráci s Kulturním zařízením VM proběhlo zahájení 14. října 08 v Galerii KZ v budově kina  Svět. Výtěžek 5 017,- Kč určen pro zdravotně postižené dítě z VM.
 • Zajištěna a financována úprava speciálního lůžka včetně čalounění. Jedná se o lůžko pro dívku z VM, částka úhrady 7 973,- Kč.
 • Kojeneckému ústavu VM převedena částka 3 000,- Kč , určená na zakoupení koloběžky  a videopřehrávače pro vánoční potěšení jejich dětského centra.
 • Paní Milena Byrtusová  seznámila sdružení se svou prací a podmínkami  v dětském domově New Light Children´s Home  v Keni, městě Mtwapa. Sdružení  podpořilo tuto činnost částkou 5 000,- Kč.
 • Zdravotně postiženému chlapci pořízena čistička vzduchu  za  14 999,- Kč.
 • V prosinci  zaslán Ústavu sociální péče Zašová  vánoční příspěvek  3 000,- Kč. Částka je určena  na sportovní a kulturní činnost.
 • S myšlenkou jak pomoci dětem přišla skupina obchodníků z VM v čele s Ivo Lašákem. Za každého zákazníka který u nich ve stanovené době nakoupil odvedli 1,- Kč našemu sdružení. Vybraná částka 25 910,- Kč byla naším sdružením rozdělena mezi zdravotně postižené děti.
 • Koncem roku zakoupena PHE kamera  nevidomému chlapci z Val.Meziříčí v hodnotě 3 057,- Kč.
Comments