Aktuálně‎ > ‎

Aktuálně


Děti dětem

přidáno: 24. 12. 2020 4:42, autor: Hana Opltová

Pan Ing. Martin Kollár z Val. Meziříčí kontaktoval jménem svých dětí spolek Člověk člověku VM s tím, že chce darovat 2 500,- Kč. Darovací smlouva byla uzavřena dne 21.12.2020, finance budou použity na sociální potřeby zdravotně postiženého dítěte.

Firemní dar firmy PBT Works s.r.o.

přidáno: 24. 12. 2020 4:41, autor: Hana Opltová

Zájem pomáhat potřebným a zejména dětem projevila i firma PBT Works s.r.o. z města Rožnov pod Radhoštěm. Na základě darovací smlouvy ze dne 17.12.2020 firma převede na účet spolku Člověk člověku 50 000,- Kč s určením na zlepšení sociálních podmínek tělesně a mentálně znevýhodněných dětí.

Osobní dar paní Jany Novotné

přidáno: 24. 12. 2020 4:39, autor: Hana Opltová

Paní Jana Novotná převedla 5 000,- Kč na spolek Člověk člověku Val. Meziříčí dne 16.12.2020. Částka bude beze zbytku použita ve prospěch zdravotně znevýhodněných dětí v regionu města Valašského Meziříčí.

Firemní sponzorství CS CABOT Valašské Meziříčí

přidáno: 24. 12. 2020 4:38, autor: Hana Opltová

Dne 10.12.2020 došlo k uzavření darovací smlouvy mezi firmou CS CABOT s.r.o., Valašské Meziříčí a spolkem Člověk člověku Val. Meziříčí na velkorysou částku 165 000,- Kč ze strany dárce. Vzhledem k současné tíživé situaci v přímých kontaktech mezi lidmi předcházela uzavření darovací smlouvy náročná jednání spočívající nejdříve v průzkumu spolku ČČ současných potřeb konkrétních rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi a následnému odpovědnému určení nejpotřebnějších. S konečnou platností je rozdělení finančního daru následující –

 • 10 000,- Kč dívce s těžkým zdravotním poškozením psychickým a fyzickým na pořízení letního a zimního vaku do polohovacího kočárku
 • 10 000,- Kč desetiletému chlapci s těžkým zrakovým hendikepem, poruchou růstu na úhradu asistenčních služeb.
 • 12 000,- Kč dívence ve věku čtrnácti let s vrozeným neléčitelným zdravotním problémem a vážnou oční vadou na odlehčovací asistenci.
 • 5 000,- Kč zdravotně znevýhodněné dívce na pomůcky potřebné ke studiu uměleckého zaměření /plátno, barvy, štětce/.
 • 20 000,-Kč devítiletému chlapci, u kterého došlo k závažnému poškození sluchu po prodělané infekci. Částka pokryje pořízení speciálních baterií do kochleárních implantátů a jejich pojištění vzhledem ke značné pořizovací hodnotě.
 • 33 000,- Kč zdravotně znevýhodněnému mladíkovi, jako příspěvek na speciální invalidní vozík nezbytně potřebný k zajištění jeho pohybu.
 • 7 000,- Kč pro autistickou dívenku ve věku desíti let. Jedná se o příspěvek na počítač s programem zaměřeným na speciální vzdělávání.
 • 15 000,- Kč rodině dvou holčiček, dvanáct a deset let, s vrozenou náchylností k plicnímu onemocnění, kde je podmínkou sterilní prostředí a plnohodnotná výživa. Z těchto důvodů potřebují nakoupit membrány do inhalátorů, odpovídající nutriční přípravky a také vitamíny.
 • 10 000,- Kč devítileté dívence, která se vyrovnává s následky epileptické encefalopatie a je zde nutné financovat asistenční služby.
 • 10 000,- Kč na rehabilitační cvičení a rehabilitační pomůcky, které značně zlepšují stav dívenky, u které léčba chemoterapií zapříčinila další vážné zdravotní problémy.
 • 20 000,- Kč třináctiletému chlapci s nevratným těžkým poškozením mozku na zajištění stálé rehabilitace a fyzioterapie.
 • 13 000,- Kč osmnáctiletému mladíkovi s těžkou mentální retardací, oboustrannou hluchotou. Rodině situaci ulehčují rekondiční pobyty a zároveň asistence.

Ve všech případech jsou děti a mládež z regionu města Valašského Meziříčí a pro spolek Člověk člověku nastává druhá etapa, to znamená uzavírání darovacích smluv přímo s jednotlivými rodinami a podpisy z obou stran. Částka 165 000,- Kč byla převedena na účet spolku Člověk člověku Val. Meziříčí dne 21.12.2020.

Rehabilitace pro děvčátko

přidáno: 19. 11. 2020 4:32, autor: Hana Opltová

Rodina z regionu Val. Meziříčí kontaktovala spolek Člověk člověku VM v záležitosti příspěvku na rehabilitaci šestiletého děvčátka. Vrozená vývojová vada mozku si vyžaduje průběžnou celoroční speciální rehabilitaci, která vykazuje pozitivní výsledky. Mimo pobyt v lázních navštěvují s děvčátkem centrum pro zlepšení mozkových činností NEURONA Vsetín, kde pokračují v lekcích biofeedbacku. Nárok na úhradu potřebných lekcí je náročný, takže po projednání všech náležitostí  byla uzavřena darovací smlouva a spolek ČČ dne 11.10.2020 převedl  rodině finanční příspěvek 5 000,- Kč.

Bazárek splnil poslání

přidáno: 13. 10. 2020 22:26, autor: Hana Opltová

Přes všechny časové odklady se podařilo uspořádat bazárek v poněkud příznivějším termínu dne 5. září 2020 s krásným finančním výsledkem. Po ukončení jednání s rodinami zdravotně postižených chlapců z regionu města Valašského Meziříčí, byly spolkem Člověk člověku VM uzavřeny darovací smlouvy. V případě sedmnáctiletého mladíka, s poruchou autistického spektra, došlo dne 28.9.2020 k převodu 27 500,- Kč na pořízení notebooku. Pro dvanáctiletého chlapce, který utrpěl nevratné poškození mozku a zůstává ve vegetativním stavu, bylo 4.10.2020 převedeno 50 000,- Kč. Částka je určena na restitní péči, rehabilitaci, fyzioterapii.

Notebook pro studentku

přidáno: 13. 9. 2020 22:22, autor: Hana Opltová

Dne 7.9.2020 proplatil spolek Člověk člověku Val. Meziříčí fakturu za notebook v hodnotě 17 500,- Kč. Notebook bude sloužit osmnáctileté dívce z Dětského domova ve Val. Meziříčí, která nastoupí studium na Karlově univerzitě v Praze. Přejeme úspěšné studium.

Dobročinný bazárek

přidáno: 13. 9. 2020 22:21, autor: Hana Opltová

Ve spolupráci se spolkem Člověk člověku VM proběhl  v sobotu 5.9.2020 již III. ročník dobročinného bazárku. Na rozkvetlém nádvoří zámku Žerotínů a za pěkného počasí byla již tradičně přehledně uspořádána nabídka darovaných věcí ve velmi dobrém stavu. Na stojanech a stolech bylo oblečení pro všechny věkové kategorie, obuv, knihy, plyšové hračky, spotřební zboží všeho druhu včetně elektroniky a přilákalo značné množství návštěvníků.

Děti měly širokou nabídku nářadí k procvičování pohybu pro ty nejmenší, pro větší byly připraveny velké stavebnicové díly a možnost manipulace s výrobky elektronického kroužku střediska volného času Domeček. Bez rozdílu věku obdivovaly děti hasičské auto z obce Poličná za účasti příslušníka hasičského sboru. Hasičské auto mělo otevřený celý bok vozu a bylo tak možné si prohlédnout jeho vybavení, zřetelně označené boxy a udělat si představu co vše je potřebné při výjezdu k akci.

Výtěžek bazárku navýšil finanční příspěvek 20 000,- Kč fy JACOBS DE OPS CZ Val. Meziříčí, 5 000,- Kč pan S. Zich, 1 000,- Kč šek závodů kočárků STROLLERING na celkovou výši 106 866,- Kč. Tato částka potvrzuje, že bazárek byl pečlivě připravován hlavními pořadatelkami p. Ivou Krupíkovou, Lucií Pitronovou, Veronikou Arbet. Poděkování si také zaslouží Kulturní zařízení VM, kavárna Tukan VM, středisko volného času Domeček VM, hasičský sbor obce Poličná a mnoho dalších dobrovolníků, kteří přispěli k zdárnému uspořádání bazárku.

Výtěžek bude směrován pro dvanáctiletého chlapce z Val. Meziříčí,který v osmi letech utrpěl  nevratné poškození mozku a náklady na rehabilitaci a potřebné léky jsou vysoké. Z výtěžku bude pořízen i opotřebený notebook pro sedmnáctiletého mladíka s poruchou autistického spektra.  

Finanční dar

přidáno: 11. 8. 2020 1:45, autor: Hana Opltová

Dalších 5 000,- Kč obdržela rovněž 5.8.2020 rodina třináctiletého chlapce z Rožnova na pokrytí zbývající částky úhrady prázdninového odlehčovacího pobytu. V důsledku atypického autismu trpí chlapec středně těžkou mentální retardací a odlehčovací pobyt poskytne také rodině nabrat síly k další péči o syna.

Dar fy FREKOMOS s.r.o.

přidáno: 11. 8. 2020 1:44, autor: Hana Opltová

Dar fy FREKOMOS s.r.o. pro dívenku a chlapce – dne 16.7.2020 obdržel spolek ČČ VM na účet finanční dar 10 000,- Kč od firmy FREKOMOS s.r.o., z Valašského Meziříčí. Spolek ČČ přijme s vděčností jakýkoliv dar ve prospěch zdravotně znevýhodněných dětí a to zejména v této době. Ve smyslu darovacích smluv bylo z finančního daru převedeno 5 000,- Kč dne 5.8.2020 rodině dvanáctileté dívenky z Val. Meziříčí, která se léčí z přetrvávajících zdravotních potíží prodělané akutní leukémie v raném dětství. Potřebuje pravidelnou a dlouhodobou speciální rehabilitaci, která je zároveň nákladná (l hod. 400,- Kč).

1-10 of 109