Aktuálně

Spolek Člověk člověku vznikl v roce 1992. Za dobu své existence se zapsal do povědomí města Valašské Meziříčí jako sdružení humanitární, dlouhodobě spolupracující s řadou sociálně - zdravotnických organizací. Prostředky, kterými spolek disponuje, získá převážně od dobrovolných dárců, z výtěžku benefičních koncertů, prodejních výstav a dalších akcí. Svou činností se snažíme přispět ke zkvalitnění života zdravotně postižených dětí a mládeže. Vzhledem k  objemu prostředků působíme výhradně ve valašskomeziříčském regionu.


V době prázdnin a dovolených přeje spolek Člověk člověku Val. Meziříčí všem příznivcům načerpání nových potřebných sil do další úspěšné činnosti.

 • Firemní dar Již při organizaci dobročinného bazárku v dubnu 2019 probíhalo jednání s firmou JACOBS DE OPS CZ ve Val. Meziříčí o možnosti navýšení výtěžku z jejich zdrojů. Firma poslala slíbených 20 000,- Kč na účet spolku ČČ VM dne 4.9. 2019. Finanční částka bude použita na zlepšení životních podmínek sociálně, tělesně a mentálně postižených dětí v regionu města Valašského Meziříčí.
  Přidáno v 9. 9. 2019 3:36, autor: Hana Opltová
 • Firemní dar pro zdravotně postiženého Firma FREKOMOS s.r.o., Val. Meziříčí poukázala na účet spolku Člověk člověku VM koncem měsíce  července tohoto roku  10 000,- Kč. Po vzájemné dohodě byla celá částka předána 31.7. 2019 přes darovací smlouvu rodině dvanáctiletého autistického chlapce  z regionu Val. Meziříčí. Příspěvek je určen na prázdninový odlehčovací pobyt.
  Přidáno v 9. 9. 2019 3:35, autor: Hana Opltová
 • Firemní dar pro dívku Firma ROBE Lighting s. r. o.  poslala v červnu na účet spolku Člověk člověku Val. Meziříčí 10 000,- Kč. Finanční částka pokryje rehabilitační cvičení (dvakrát týdně) jedenáctileté dívenky z regionu Val. Meziříčí. Dívenka má v důsledku předcházející nemoci závažné problémy s koordinací pohybu a cvičení je dlouhodobě nezbytnou součástí léčby. Částka 10 000,- Kč byla rodině dívenky předána 16.6.2019.
  Přidáno v 4. 7. 2019 1:26, autor: Hana Opltová
 • Firemní dar pro chlapce Spolek Člověk člověku kontaktoval firmu SPEDOS s. r. o., Valašské Meziříčí v záležitosti finančního příspěvku pro desetiletého chlapce. Žádosti firma vyhověla a převedla na účet spolku potřebných 11 000,- Kč. Celá částka předaná 3. 6. 2019 je určena pro chlapce z Val. Meziříčí, který trpí těžkou psychomotorickou retardací  a uhradí zbývající potřebnou hodnotu na zajištění  odlehčovacího prázdninového pobytu.
  Přidáno v 4. 7. 2019 1:24, autor: Hana Opltová
 • Speciální rehabilitace Speciální rehabilitace – chlapec se středně těžkou retardací začal chodit až ve svých šesti letech. Pro další fyzický vývoj potřebuje speciální doplňkovou rehabilitační lázeňskou léčbu. Rodina chlapce má k dispozici jen část potřebného obnosu na měsíční speciální rehabilitaci a zde pomohl spolek Člověk člověku poskytnutím zbývajícími 23 000,- Kč dne 12. 5. 2019.
  Přidáno v 19. 5. 2019 23:46, autor: Hana Opltová
 • Tandemové kolo Tandemové kolo – vhodný pohyb prospívá všem dětem a tak je to i s holčičkou z Val. Meziříčí, ve věku šesti let, která trpí nízkofunkčním autismem. Nejdříve se naučila jezdit na odrážecím kole, následovala zdravotní trojkolka s bezpečnostními prvky. Rodina má snahu posílit fyzickou zdatnost holčičky za použití tandemového kola. Spolek Člověk člověku VM zafinancoval dne 12. 5. 2019 pořízení tandemového kola zn. HUKA Co Pilot „24 v hodnotě 26 500,- Kč.
  Přidáno v 19. 5. 2019 23:44, autor: Hana Opltová
 • Fotbalový klub mládeže ve Valašském Meziříčí Fotbalový klub mládeže ve Val. Meziříčí  inicioval finanční podporu šestileté dívenky z Val. Meziříčí se zdravotním postižením, těžkou psychomotorickou retardací. Ve dnech 27. a 28. dubna 2019 probíhal ve Val. Meziříčí na stadionu IV. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mládeže. Při této akci byly vydraženy podepsané dresy zúčastněných klubů s konečným výtěžkem 9 100,- Kč. Uvedená částka dostatečně zajistí dívence návštěvu speciálního letního tábora.
  Přidáno v 19. 5. 2019 23:31, autor: Hana Opltová
Zobrazení příspěvků 1 - 7 z 81 Zobrazit více »Podřízené stránky (1): Aktuálně