Aktuálně

Spolek Člověk člověku vznikl v roce 1992. Za dobu své existence se zapsal do povědomí města Valašské Meziříčí jako sdružení humanitární, dlouhodobě spolupracující s řadou sociálně - zdravotnických organizací. Prostředky, kterými spolek disponuje, získává převážně od dobrovolných dárců, z výtěžku benefičních koncertů, prodejních výstav a dalších akcí. Svou činností se snažíme přispět ke zkvalitnění života zdravotně postižených dětí a mládeže. Vzhledem k  objemu prostředků působíme výhradně ve valašskomeziříčském regionu.

Ohlédnutí za roky působení Spolku Člověk člověku Valašské Meziříčí  1992 – 2020

Založení sdružení Člověk člověku se datuje rokem 1992. V prvních letech své činnosti sdružení navázalo kontakty se sociálně-zdravotními organizacemi v regionu města. Podporovalo především zájmovou oblast těchto zařízení. Mimo jiné pravidelně organizovalo zájezdy dětí do zoologických zahrad, hradilo dopravu autobusy, vstupné, jízdy vláčkem v areálu ZOO atd. Navazovalo kontakty s různými hudebními skupinami a ochotnickými divadelními spolky. Několikrát za rok pořádalo benefiční koncerty a divadelní představení. Dalším zdrojem jak zajistit potřebné finance bylo pořádání prodejní burzy vždy za podpory některé z místních firem. Každým rokem následovaly dobročinné prodejní výstavy pod názvem „V našem světě“, na kterých se prezentovaly umělecké výrobky klientů sociálních zařízení a to s velkým úspěchem.

Působení ve spolku stále zůstává v rámci dobrovolnosti bez nároku na jakoukoliv odměnu, přesto, že nároky na administrativu jsou stále vyšší. Týká se to především projednávání a uzavírání smluv jak ve vztahu k dárcům, tak rodinám potřebných dětí. Smlouvy jsou podloženy oficiálními zdravotními posudky a konzultovány s oběma stranami v předběžných jednáních s ohledem na zachování soukromí rodin i dětí. V rámci účelu činnosti Spolek Člověk člověku zajišťuje finanční prostředky v případech, kdy nestačí příspěvky pojišťoven případně jiných organizací. Jedná se například o rehabilitační léčby, hipoterapie, víkendové odlehčovací pobyty, asistence, fyzioterapie, příspěvků na lázeňskou péči, léky, potravinové doplňky, speciální baterie do kochleárních implantátů, membrány do inhalátorů, speciální nutriční přípravky atd. Podstatně vyšší finanční náklady jsou u doplatků na invalidní dopravní prostředky, polohovací kočárky, jiná polohovací zařízení, notebooky, počítače, polohovací židle, tablety s příslušným programem. Ve všech případech se jedná o děti a mládež z regionu města Valašského Meziříčí.Od roku 2005 se sdružení Člověk člověku zaměřilo na podporu především zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže a tato činnost zůstává stěžejním programem spolku (ve smyslu legislativy bylo sdruženi od r. 2016 změněno na spolek). Činnost spolku se značně rozšířila jak po stránce získávání finančních prostředků, tak poskytování pomoci přímo rodinám zdravotně postižených dětí. Spolek se stále více obrací na firmy v regionu Val. Meziříčí a snaží se je získat pro sponzorství v sociální oblasti. Finance také přinesla spolkem na několika místech pořádaná přednáška o Kanadě, tamních zvycích, přírodě a transkanadské železnici s fotoprojekcí. V posledních třech letech se spolek účastní jednou ročně pořádání Dobročinného bazárku, kde je výnos opět určen na pomoc zdravotně znevýhodněným dětem.

Od roku 1992 až do roku 2020 Spolek Člověk člověku Val. Meziříčí rozdělil potřebným rodinám zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže a také sociálně-zdravotním organizacím příspěvky v celkové výši 4 105 145,- Kč. Poděkování patří všem sponzorům, firmám i fyzickým osobám, které se jakýmkoliv způsobem podíleli na dobročinnosti.

 • Polohovací židle MADITA 2 Poslední příspěvek byl doručen na účet Člověk člověku dne 16.2.2021. Přispěli zaměstnanci fy JACOBS Val. Meziříčí, pan Jirgl Daniel a pan Radvanský Patrik celkovou částkou 1 100,- Kč. Tuto částku navýšila fy JACOBS DE OPS CZ Val. Meziříčí na 2 200,- Kč. Spolku Člověk člověku Val. Meziříčí se podařilo získat od dárců na polohovací židli MADITA 2 částku 35 500,- Kč a ze své finanční reservy přidal dalších 14 500,- Kč. Těchto 50 000,- Kč bylo převedeno dne 20.2.2021 rodině osmileté dívenky se závažným zdravotním postižením jako základní příspěvek na pořízení terapeutické polohovací židle.
  Přidáno v 25. 2. 2021 1:35, autor: Hana Opltová
 • Zájmové aktivity Spolek Člověk člověku VM průběžně přispívá na zájmové aktivity lidí s mentálním postižením. Dne 13. 2. 2021 převedl 13 000 Kč na účet SPMP ČR, pobočný spolek ve Valašském Meziříčí.
  Přidáno v 17. 2. 2021 10:39, autor: Hana Opltová
 • Polohovací židle MADITA Další příspěvek na pořízení židle obdržel spolek Člověk člověku VM dne 11. 2. 2021 od firmy SPEDOS s.r.o., Valašské Meziříčí ve výši 6000 Kč.
  Přidáno v 17. 2. 2021 10:37, autor: Hana Opltová
 • Polohovací židle MADITA 2 Začátkem ledna 2021 kontaktoval spolek Člověk člověku Val. Meziříčí otec osmileté dívenky, které byl již dříve diagnostikován Rettův syndrom /nezvládá sama základní funkce jako např. jídlo, pití a často i v noci má bolesti bříška/. Dívenka zatím používá klasickou dětskou židličku, ze které však už často padá. Po vyzkoušení několika typů židlí, splňuje bezpečnostní požadavky dětská terapeutická polohovací židle MADITA 2. Spolu s nezbytným příslušenstvím je pořizovací hodnota 89 983,- Kč. Spolek ČČ VM se snaží zajistit finanční prostředky na všech dostupných úrovních. Zatím se podařilo získat příspěvky na účet spolku od dárců -2.2.2021 Ing. Kocurková Jana 5 000,- Kč2.2.2021 paní Skýpalová Bohdana 5 000,- Kč3.2.2021 pán a paní Ottopaloví Blanka, Robert ...
  Přidáno v 12. 2. 2021 4:22, autor: Hana Opltová
 • Baterie, pojištění Dne 30. ledna 2021 převedl spolek Člověk člověku Val. Meziříčí 20 000,- Kč rodině devítiletého chlapce s těžkým sluchovým handicapem. Částka poslouží k nákupu baterií do kochleárních implantátů a rovněž pokryje roční splátku pojištění, které rodina sjednala vzhledem k vysoké pořizovací hodnotě.
  Přidáno v 3. 2. 2021 1:45, autor: Hana Opltová
 • Osobní asistence Šestiletá dívenka z Val. Meziříčí má dětský nízkofunkční autismus.  Podle informací  AUXILIA o.p.s., Vsetín, které rodinu již čtyři roky provází v rámci služby rané péče, dívenka spí jen 2-3 hodiny denně, takže i maminka má spánkový deficit. Zde by pomohla možnost využít osobní asistence, prozatím 3 hodiny jednou týdně. Potřebnou částku 10 000,- Kč poukázal spolek Člověk člověku VM 30.1.2021 přímo o.p.s. AUXILIU a tato by měla pokrýt náklady asistence do konce března. Po uplynutí sjednané doby AUXILIUM o.p.s. vyhodnotí dopad a využití služeb.
  Přidáno v 3. 2. 2021 1:44, autor: Hana Opltová
 • Příslušenství k polohovacímu zařízení PROGGO V roce 2019 přispěl spolek ČČ na pořízení uvedeného polohovacího zařízení pro tříletého chlapce s geneticky podmíněnou encefalopatií. Nyní rodina kontaktovala spolek ČČ s žádostí na příspěvek k pořízení příslušenství nejen k polohovacímu zařízení, ale také rehabilitačnímu kočárku v celkové částce 11 000,- Kč. Na základě darovací smlouvy byla částka převedena rodině dne 20.1. 2021.
  Přidáno v 23. 1. 2021 0:26, autor: Hana Opltová
Zobrazení příspěvků 1 - 7 z 119 Zobrazit více »

Podřízené stránky (1): Aktuálně