Aktuálně

Spolek Člověk člověku vznikl v roce 1992. Za dobu své existence se zapsal do povědomí města Valašské Meziříčí jako sdružení humanitární, dlouhodobě spolupracující s řadou sociálně - zdravotnických organizací. Prostředky, kterými spolek disponuje, získá převážně od dobrovolných dárců, z výtěžku benefičních koncertů, prodejních výstav a dalších akcí. Svou činností se snažíme přispět ke zkvalitnění života zdravotně postižených dětí a mládeže. Vzhledem k  objemu prostředků působíme výhradně ve valašskomeziříčském regionu.


Spolek Člověk člověku Valašské Meziříčí oznamuje změnu bankovního spojení  na

Fio banka a. s., pobočka Valašské Meziříčí

Číslo účtu 2301866907/2010

 • Bazárek splnil poslání Přes všechny časové odklady se podařilo uspořádat bazárek v poněkud příznivějším termínu dne 5. září 2020 s krásným finančním výsledkem. Po ukončení jednání s rodinami zdravotně postižených chlapců z regionu města Valašského Meziříčí, byly spolkem Člověk člověku VM uzavřeny darovací smlouvy. V případě sedmnáctiletého mladíka, s poruchou autistického spektra, došlo dne 28.9.2020 k převodu 27 500,- Kč na pořízení notebooku. Pro dvanáctiletého chlapce, který utrpěl nevratné poškození mozku a zůstává ve vegetativním stavu, bylo 4.10.2020 převedeno 50 000,- Kč. Částka je určena na restitní péči, rehabilitaci, fyzioterapii.
  Přidáno v 13. 10. 2020 22:26, autor: Hana Opltová
 • Notebook pro studentku Dne 7.9.2020 proplatil spolek Člověk člověku Val. Meziříčí fakturu za notebook v hodnotě 17 500,- Kč. Notebook bude sloužit osmnáctileté dívce z Dětského domova ve Val. Meziříčí, která nastoupí studium na Karlově univerzitě v Praze. Přejeme úspěšné studium.
  Přidáno v 13. 9. 2020 22:22, autor: Hana Opltová
 • Dobročinný bazárek Ve spolupráci se spolkem Člověk člověku VM proběhl  v sobotu 5.9.2020 již III. ročník dobročinného bazárku. Na rozkvetlém nádvoří zámku Žerotínů a za pěkného počasí byla již tradičně přehledně uspořádána nabídka darovaných věcí ve velmi dobrém stavu. Na stojanech a stolech bylo oblečení pro všechny věkové kategorie, obuv, knihy, plyšové hračky, spotřební zboží všeho druhu včetně elektroniky a přilákalo značné množství návštěvníků.Děti měly širokou nabídku nářadí k procvičování pohybu pro ty nejmenší, pro větší byly připraveny velké stavebnicové díly a možnost manipulace s výrobky elektronického kroužku střediska volného času Domeček. Bez rozdílu věku obdivovaly děti hasičské auto z obce Poličná za účasti příslušníka hasičského sboru. Hasičské auto mělo otevřený celý bok vozu a bylo tak možné si ...
  Přidáno v 13. 9. 2020 22:21, autor: Hana Opltová
 • Finanční dar Dalších 5 000,- Kč obdržela rovněž 5.8.2020 rodina třináctiletého chlapce z Rožnova na pokrytí zbývající částky úhrady prázdninového odlehčovacího pobytu. V důsledku atypického autismu trpí chlapec středně těžkou mentální retardací a odlehčovací pobyt poskytne také rodině nabrat síly k další péči o syna.
  Přidáno v 11. 8. 2020 1:45, autor: Hana Opltová
 • Dar fy FREKOMOS s.r.o. Dar fy FREKOMOS s.r.o. pro dívenku a chlapce – dne 16.7.2020 obdržel spolek ČČ VM na účet finanční dar 10 000,- Kč od firmy FREKOMOS s.r.o., z Valašského Meziříčí. Spolek ČČ přijme s vděčností jakýkoliv dar ve prospěch zdravotně znevýhodněných dětí a to zejména v této době. Ve smyslu darovacích smluv bylo z finančního daru převedeno 5 000,- Kč dne 5.8.2020 rodině dvanáctileté dívenky z Val. Meziříčí, která se léčí z přetrvávajících zdravotních potíží prodělané akutní leukémie v raném dětství. Potřebuje pravidelnou a dlouhodobou speciální rehabilitaci, která je zároveň nákladná (l hod. 400,- Kč).
  Přidáno v 11. 8. 2020 1:44, autor: Hana Opltová
 • Polohovací kočár Spolek Člověk člověku VM je v dlouhodobě trvajícím kontaktu s rodinou dívky z Valašského Meziříčí, před kterou je v současné době problém zajistit finance na vhodný polohovací kočár. S ohledem na těžké zdravotní postižení dívky po stránce psychické a zároveň fyzické, rozhodly členky spolku ČČ poskytnout příspěvek 12 000,- Kč z prostředků, kterými disponují. Příspěvek byl poukázán dne 14.7.2020 a věříme,  že splní svůj účel.
  Přidáno v 11. 8. 2020 1:43, autor: Hana Opltová
 • Pomoc do života V současné době odchází z Dětského domova osmnáctiletá dívka do samostatného života. Podařilo se pro ni zajistit bezpečné bydlení v Domě na půl cesty přímo ve městě. Dne 11.6.2020 došlo k uzavření darovací smlouvy na 2 500,- Kč mezi spolkem ČČ a Dětským domovem. V rámci této smlouvy si dívka vybrala dle svých představ kuchyňské nádobí a další různé kuchyňské potřeby, které jsou jedním z předpokladů úspěšného vaření.
  Přidáno v 8. 7. 2020 2:43, autor: René Camfrla
Zobrazení příspěvků 1 - 7 z 104 Zobrazit více »
Podřízené stránky (1): Aktuálně