Aktuálně

Spolek Člověk člověku vznikl v roce 1992. Za dobu své existence se zapsal do povědomí města Valašské Meziříčí jako sdružení humanitární, dlouhodobě spolupracující s řadou sociálně - zdravotnických organizací. Prostředky, kterými spolek disponuje, získá převážně od dobrovolných dárců, z výtěžku benefičních koncertů, prodejních výstav a dalších akcí. Svou činností se snažíme přispět ke zkvalitnění života zdravotně postižených dětí a mládeže. Vzhledem k  objemu prostředků působíme výhradně ve valašskomeziříčském regionu.


 • Zahradní centrum dětem Po vyřízení administrativních náležitostí poukázalo v dubnu roku 2020 Zahradní centrum ve Val. Meziříčí finanční částku 41 359,- Kč na účet Spolku Člověk člověku VM. Jednalo se o tržbu Zahradního centra ze Štědrého dne roku 2019, kterou předem avizovalo věnovat na pomoc zdravotně znevýhodněným dětem v regionu města Valašského Meziříčí. Následně ihned dne 15.4.2020 dal spolek ČČ příkaz k převodu celé částky na účet matky, která pečuje o chlapce ve věku jedenácti let s těžkou psychomotorickou retardací a osmiletou holčičku postiženou dětským autismem. Finance jsou určeny na pokrytí odlehčovacích víkendových pobytů, které jsou prospěšné dětem, ale také samotné matce.
  Přidáno v 24. 4. 2020 4:06, autor: Hana Opltová
 • Rehabilitace Následkem těžké nemoci v raném věku a následující chemoterapii došlo u děvčátka ke zhoršení chůze, koordinace pohybu, jemné i hrubé motoriky a také zraku. V tomto roce jedenáctiletá dívenka stále potřebuje pravidelnou a dlouhodobou speciální rehabilitaci, kterou pojišťovna nehradí. Dívence z regionu Val. Meziříčí převedl Spolek ČČ potřebnou částku 4 000,- Kč dne 12. 2. 2020.
  Přidáno v 11. 2. 2020 22:18, autor: Hana Opltová
 • Speciální baterie, pojištění Osmnáctiletý mladík z Val. Meziříčí, s těžkým sluchovým handicapem, má v obou uších voperovány kochleární implantáty. Vzhledem k jejich vyšší hodnotě rodina sjednala pojištění, které je nutné pravidelně uhradit. Mimo to je finančně náročné pořizování speciálních baterií. V obou případech přispěl ČČ VM dne 5. 2. 2020 celkovou částkou 13 000,- Kč.
  Přidáno v 11. 2. 2020 22:17, autor: Hana Opltová
 • Osobní dar Již po několik let přichází na účet Spolku Člověk člověku VM finanční dar od Ing. Jany Kocurkové z Podlesí. Zdravotně znevýhodněným dětem z regionu města Valašského Meziříčí pomůže vyřešit část problémů zaslaných 3 500,- Kč dne 5. 2. 2020.
  Přidáno v 11. 2. 2020 22:16, autor: Hana Opltová
 • Asistence V regionu města Valašského Meziříčí dlouhodobě pomáhá Spolek ČČ rodině sourozenců, desetiletému chlapci a sedmileté holčice. Těžká psychomotorická retardace a dětský autismus vyžadují nejen stálou péči, ale také zvýšené finanční náklady. Z těchto důvodů převedl Spolek ČČ dne 20. 1. 2020 rodině 8 320,- Kč na zajištění asistence pro děti.
  Přidáno v 28. 1. 2020 2:48, autor: Hana Opltová
 • Firemní dar – firma CS CABOT, spol. s.r.o. Firma CS CABOT, spol. s.r.o., Val. Meziříčí koncem roku 2019 navýšila svůj finanční dar o dalších 49 300,- Kč na celkem 139 300,- Kč. Z tohoto navýšení bylo převedeno spolkem Člověk člověku VM dne 23.12.2019 Kč 10 000,-  pro devítiletou dívenku z regionu VM. Dívenka pravidelně navštěvuje klinickou logopedii a tablet bude vhodným doplňkem terapie jak pro výuku na logopedii, tak školní. Zbývajících 39 300,- Kč převedl spolek ČČ dne 30.12.2019 ve prospěch zdravotně znevýhodněného mladíka na  pořízení MOPEDU.
  Přidáno v 13. 1. 2020 4:01, autor: Hana Opltová
 • Zaměstnanci dětem Zaměstnanci dětem – darovací smlouvou ze dne 10.12.2019 předala firma JAKOBS DE OPS CZ, Val. Meziříčí finanční dar ve výši 8 320,- Kč. Jedná se o sponzorský dar zaměstnanců firmy, který je určen na zdravotní pomůcky a zlepšení zdravotních potíží zdravotně znevýhodněných dětí z regionu města Valašského Meziříčí.
  Přidáno v 13. 12. 2019 3:53, autor: Hana Opltová
Zobrazení příspěvků 1 - 7 z 96 Zobrazit více »
Podřízené stránky (1): Aktuálně