Aktuálně

Spolek Člověk člověku vznikl v roce 1992. Za dobu své existence se zapsal do povědomí města Valašské Meziříčí jako sdružení humanitární, dlouhodobě spolupracující s řadou sociálně - zdravotnických organizací. Prostředky, kterými spolek disponuje, získá převážně od dobrovolných dárců, z výtěžku benefičních koncertů, prodejních výstav a dalších akcí. Svou činností se snažíme přispět ke zkvalitnění života zdravotně postižených dětí a mládeže. Vzhledem k  objemu prostředků působíme výhradně ve valašskomeziříčském regionu.


Spolek člověk člověku Valašské Meziříčí děkuje všem firemním i osobním dárcům za pomoc v jakékoliv podobě, přeje pohodové svátky a do roku 2021 osobní i pracovní úspěchy.

 • Děti dětem Pan Ing. Martin Kollár z Val. Meziříčí kontaktoval jménem svých dětí spolek Člověk člověku VM s tím, že chce darovat 2 500,- Kč. Darovací smlouva byla uzavřena dne 21.12.2020, finance budou použity na sociální potřeby zdravotně postiženého dítěte.
  Přidáno v 24. 12. 2020 4:42, autor: Hana Opltová
 • Firemní dar firmy PBT Works s.r.o. Zájem pomáhat potřebným a zejména dětem projevila i firma PBT Works s.r.o. z města Rožnov pod Radhoštěm. Na základě darovací smlouvy ze dne 17.12.2020 firma převede na účet spolku Člověk člověku 50 000,- Kč s určením na zlepšení sociálních podmínek tělesně a mentálně znevýhodněných dětí.
  Přidáno v 24. 12. 2020 4:41, autor: Hana Opltová
 • Osobní dar paní Jany Novotné Paní Jana Novotná převedla 5 000,- Kč na spolek Člověk člověku Val. Meziříčí dne 16.12.2020. Částka bude beze zbytku použita ve prospěch zdravotně znevýhodněných dětí v regionu města Valašského Meziříčí.
  Přidáno v 24. 12. 2020 4:39, autor: Hana Opltová
 • Firemní sponzorství CS CABOT Valašské Meziříčí Dne 10.12.2020 došlo k uzavření darovací smlouvy mezi firmou CS CABOT s.r.o., Valašské Meziříčí a spolkem Člověk člověku Val. Meziříčí na velkorysou částku 165 000,- Kč ze strany dárce. Vzhledem k současné tíživé situaci v přímých kontaktech mezi lidmi předcházela uzavření darovací smlouvy náročná jednání spočívající nejdříve v průzkumu spolku ČČ současných potřeb konkrétních rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi a následnému odpovědnému určení nejpotřebnějších. S konečnou platností je rozdělení finančního daru následující –10 000,- Kč dívce s těžkým zdravotním poškozením psychickým a fyzickým na pořízení letního a zimního vaku do polohovacího kočárku10 000,- Kč desetiletému chlapci s těžkým zrakovým hendikepem, poruchou růstu na úhradu asistenčních služeb.12 000,- Kč dívence ve věku čtrnácti let s ...
  Přidáno v 24. 12. 2020 4:38, autor: Hana Opltová
 • Rehabilitace pro děvčátko Rodina z regionu Val. Meziříčí kontaktovala spolek Člověk člověku VM v záležitosti příspěvku na rehabilitaci šestiletého děvčátka. Vrozená vývojová vada mozku si vyžaduje průběžnou celoroční speciální rehabilitaci, která vykazuje pozitivní výsledky. Mimo pobyt v lázních navštěvují s děvčátkem centrum pro zlepšení mozkových činností NEURONA Vsetín, kde pokračují v lekcích biofeedbacku. Nárok na úhradu potřebných lekcí je náročný, takže po projednání všech náležitostí  byla uzavřena darovací smlouva a spolek ČČ dne 11.10.2020 převedl  rodině finanční příspěvek 5 000,- Kč.
  Přidáno v 19. 11. 2020 4:32, autor: Hana Opltová
 • Bazárek splnil poslání Přes všechny časové odklady se podařilo uspořádat bazárek v poněkud příznivějším termínu dne 5. září 2020 s krásným finančním výsledkem. Po ukončení jednání s rodinami zdravotně postižených chlapců z regionu města Valašského Meziříčí, byly spolkem Člověk člověku VM uzavřeny darovací smlouvy. V případě sedmnáctiletého mladíka, s poruchou autistického spektra, došlo dne 28.9.2020 k převodu 27 500,- Kč na pořízení notebooku. Pro dvanáctiletého chlapce, který utrpěl nevratné poškození mozku a zůstává ve vegetativním stavu, bylo 4.10.2020 převedeno 50 000,- Kč. Částka je určena na restitní péči, rehabilitaci, fyzioterapii.
  Přidáno v 13. 10. 2020 22:26, autor: Hana Opltová
 • Notebook pro studentku Dne 7.9.2020 proplatil spolek Člověk člověku Val. Meziříčí fakturu za notebook v hodnotě 17 500,- Kč. Notebook bude sloužit osmnáctileté dívce z Dětského domova ve Val. Meziříčí, která nastoupí studium na Karlově univerzitě v Praze. Přejeme úspěšné studium.
  Přidáno v 13. 9. 2020 22:22, autor: Hana Opltová
Zobrazení příspěvků 1 - 7 z 109 Zobrazit více »
Podřízené stránky (1): Aktuálně