Aktuálně

Spolek Člověk člověku vznikl v roce 1992. Za dobu své existence se zapsal do povědomí města Valašské Meziříčí jako sdružení humanitární, dlouhodobě spolupracující s řadou sociálně - zdravotnických organizací. Prostředky, kterými spolek disponuje, získá převážně od dobrovolných dárců, z výtěžku benefičních koncertů, prodejních výstav a dalších akcí. Svou činností se snažíme přispět ke zkvalitnění života zdravotně postižených dětí a mládeže. Vzhledem k  objemu prostředků působíme výhradně ve valašskomeziříčském regionu.

 • Rozdělení výtěžku z akce Bazárek Schůze Spolku ČČ dne 22. 5. 2018 se také zúčastnily organizátorky bazárku paní Krupíková, Pitronová a Arbet.  Po kladném zhodnocení celé akce bylo vzájemně dohodnuto výtěžek 45 806,- Kč rozdělit stejným dílem dvěma zdravotně znevýhodněným dívenkám z Val. Meziříčí.Spolek ČČ dorovná částku určenou pro šestnáctiletou dívenku na 23 000,- Kč.  Finance budou použity na speciální rehabilitační motoped, kde lze nožky bezpečně připojit na šlapadla a takto je automatickým pohonem procvičovat.Rovněž pro druhou dívenku ve věku devíti let je určena zaokrouhlená částka 23 000,- Kč a uhradí pobyt v lázních nad běžný standard, hippoterapii a speciální rehabilitační cvičení.
  Přidáno v 30. 5. 2018 23:28, autor: Hana Opltová
 • Zdravotnické zařízení Pětiletá holčička z Valašského Meziříčí má diagnózu Rettův syndrom. Se zvyšujícím se věkem a tedy i váhou holčičky vznikla v současné době naléhavá potřeba pořízení speciálního zdravotnického zařízení. Po posouzení naléhavosti případu poskytl spolek ČČ dne 17. 5. 2018 částku 38 000,- Kč.
  Přidáno v 30. 5. 2018 23:27, autor: Hana Opltová
 • Firemní dar Firma SPEDOS SERVIS s. r. o. převedla dne 10. 5. 2018 na účet Spolku Člověk člověku Valašské Meziříčí finanční částku 10 000,- Kč. Celá částka bude beze zbytku rozdělena mezi zdravotně znevýhodněné děti  a jejich spokojenost je také dárci poděkováním. 
  Přidáno v 30. 5. 2018 23:26, autor: Hana Opltová
 • Zdravotní trojkolka Tatínek s šestiletou holčičkou osobně navštívil dne 19.4.2018 schůzi spolku Člověk člověku ve Val. Meziříčí. Holčička s diagnostikou nízkofunkčního autismu těžké symptomatiky navštěvuje speciální Mateřskou školu na Křižné ve Val. Meziříčí, kde se stále více zapojuje do kolektivu. Naučila se jezdit na odrážecím kole a dle vyjádření speciálních pedagogů má předpoklady naučit se i jízdě na samotném kole. V rámci této rehabilitace uvažují rodiče zakoupit vhodnou zdravotní trojkolku s bezpečnostními prvky a na tu přispěl spolek ČČ dne 3.5.2018 částkou 18 000,- Kč.
  Přidáno v 30. 5. 2018 23:25, autor: Hana Opltová
 • Osobní dar Paní Ing. Jana Kocurková poslala dne 7. 2. 2018  na účet Spolku Člověk člověku  Valašské Meziříčí 3 500,- Kč. Již v minulých letech pomáhala touto formou  potřebným dětem a spolek si toho skutečně váží a beze zbytku použije na daný účel.
  Přidáno v 30. 5. 2018 23:23, autor: Hana Opltová
 • Náhradní péče Asistence je jedním ze způsobů jak pomoci při soustavné péči o zdravotně znevýhodněné děti. Spolek Člověk člověku dne 7. 2. 2018 převedl 12 000,- Kč rodině sedmnáctiletého chlapce z okolí Val. Meziříčí, který stále nese následky dětské obrny (astma, těžkou zrakovou vadu). Dohodnutá asistence znamená náhradní péči po určitou dobu.
  Přidáno v 30. 5. 2018 23:22, autor: Hana Opltová
 • Pomoc rodině V tomto případě se jedná o šestnáctiletého chlapce, mentálně retardovaného a neslyšícího, z blízkosti Val. Meziříčí. V zájmu ulehčit rodičům v péči o chlapce bude zajištěna vhodná asistence a také víkendový pobyt organizovaný odborným zařízením opět včetně asistence. Tyto akce si vyžádají finanční částku 16 400,- Kč, kterou poskytl Spolek ČČ 7. 2. 2018.
  Přidáno v 30. 5. 2018 23:21, autor: Hana Opltová
Zobrazení příspěvků 1 - 7 z 49 Zobrazit více »Podřízené stránky (1): Aktuálně