O nás

Spolek Člověk člověku vznikl v roce 1992. Za dobu své existence se zapsal do povědomí města Valašské Meziříčí jako sdružení humanitární, dlouhodobě spolupracující s řadou sociálně - zdravotnických organizací. Prostředky, kterými spolek disponuje, získává převážně od dobrovolných dárců, z výtěžku benefičních koncertů, prodejních výstav a dalších akcí. Svou činností se snažíme přispět ke zkvalitnění života zdravotně postižených dětí a mládeže. Vzhledem k  objemu prostředků působíme výhradně ve valašskomeziříčském regionu.

Letošní, v pořadí již pátý Bazárek, vynesl neuvěřitelných 135 633,- Kč.  


Rozděleno takto :

Jakub 12 let (vzácný Toriello - Carey syndrom) - rehabilitace a asistence 30 000,- Kč

Sourozenci David 11 let (Aspergerův syndrom) a Linda 10 let (těžká mentální retardace) - asistence a hipoterapie 30 000,- Kč 

Ondřej 4 roky (vzácné genetické onemocnění) - rehabilitace                                                                                          20 000,- Kč

Denisa 14 let (následky léčby leukémie - lázně                                                                                                             7 000,- Kč

Ondrášek 2 roky (nevidomý) - logopedie                                                                                                               10 000,- Kč

Robin 3 roky (syndrom Dravetové) - hipoterapie, rehabilitační pomůcky                                                                         40 000,- Kč 

Kryštof 11 let (neslyšící) - baterie a pojištění pro kochleárni implantát                                                                                  15 000,- Kč 

Anežka Baratková 12 let (psychomotorická retardace) - asistence                                                                                6 000,- Kč

Ondra Valenta 12 let (Aspergerův syndrom) - notebook                                                                                               15 000,- Kč 


A kromě Bazárku jsme získali peníze i od sponzorů:

Jacobs DE                               20 000,- Kč  

Martin Kollar                            10 000,- Kč

Stanislav Zich                            5 000,- Kč

Frekomos Val. Meziříčí            10 000,- Kč  


A daslší peníze jsme získali i vlastní činností 

Beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou     19 278,- Kč  

Děkujeme všem.

Dar firmy CABOT CZ na konci roku 2021

Ohlédnutí za roky působení Spolku Člověk člověku Valašské Meziříčí  1992 – 2020

Založení sdružení Člověk člověku se datuje rokem 1992. V prvních letech své činnosti sdružení navázalo kontakty se sociálně-zdravotními organizacemi v regionu města. Podporovalo především zájmovou oblast těchto zařízení. Mimo jiné pravidelně organizovalo zájezdy dětí do zoologických zahrad, hradilo dopravu autobusy, vstupné, jízdy vláčkem v areálu ZOO atd. Navazovalo kontakty s různými hudebními skupinami a ochotnickými divadelními spolky. Několikrát za rok pořádalo benefiční koncerty a divadelní představení. Dalším zdrojem jak zajistit potřebné finance bylo pořádání prodejní burzy vždy za podpory některé z místních firem. Každým rokem následovaly dobročinné prodejní výstavy pod názvem „V našem světě“, na kterých se prezentovaly umělecké výrobky klientů sociálních zařízení a to s velkým úspěchem.

Působení ve spolku stále zůstává v rámci dobrovolnosti bez nároku na jakoukoliv odměnu, přesto, že nároky na administrativu jsou stále vyšší. Týká se to především projednávání a uzavírání smluv jak ve vztahu k dárcům, tak rodinám potřebných dětí. Smlouvy jsou podloženy oficiálními zdravotními posudky a konzultovány s oběma stranami v předběžných jednáních s ohledem na zachování soukromí rodin i dětí. V rámci účelu činnosti Spolek Člověk člověku zajišťuje finanční prostředky v případech, kdy nestačí příspěvky pojišťoven případně jiných organizací. Jedná se například o rehabilitační léčby, hipoterapie, víkendové odlehčovací pobyty, asistence, fyzioterapie, příspěvků na lázeňskou péči, léky, potravinové doplňky, speciální baterie do kochleárních implantátů, membrány do inhalátorů, speciální nutriční přípravky atd. Podstatně vyšší finanční náklady jsou u doplatků na invalidní dopravní prostředky, polohovací kočárky, jiná polohovací zařízení, notebooky, počítače, polohovací židle, tablety s příslušným programem. Ve všech případech se jedná o děti a mládež z regionu města Valašského Meziříčí.Od roku 2005 se sdružení Člověk člověku zaměřilo na podporu především zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže a tato činnost zůstává stěžejním programem spolku (ve smyslu legislativy bylo sdruženi od r. 2016 změněno na spolek). Činnost spolku se značně rozšířila jak po stránce získávání finančních prostředků, tak poskytování pomoci přímo rodinám zdravotně postižených dětí. Spolek se stále více obrací na firmy v regionu Val. Meziříčí a snaží se je získat pro sponzorství v sociální oblasti. Finance také přinesla spolkem na několika místech pořádaná přednáška o Kanadě, tamních zvycích, přírodě a transkanadské železnici s fotoprojekcí. V posledních třech letech se spolek účastní jednou ročně pořádání Dobročinného bazárku, kde je výnos opět určen na pomoc zdravotně znevýhodněným dětem.

Od roku 1992 až do roku 2020 Spolek Člověk člověku Val. Meziříčí rozdělil potřebným rodinám zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže a také sociálně-zdravotním organizacím příspěvky v celkové výši 4 105 145,- Kč. Poděkování patří všem sponzorům, firmám i fyzickým osobám, které se jakýmkoliv způsobem podíleli na dobročinnosti.

Informace o změnách

Dne 26. května proběhla schůze Spolku, na které ukončily dlouholeté členství, předsedkyně MUDr. Hana Opltová, Marie Hantáková, Hana Chaloupková a Eva Kubešová. Všem patří za jejich obětavou práci pro rodiny nemocných děti velký dík.

Byl zvolen nový výbor ve složení Ing. Milena Michalíková - předsedkyně, Ing et. Bc Martina Došková místopředsedkyně a Daniela Vavrečková členka a ekonomka Spolku.

Nový výbor projednal přihlášky nových zájemkyň o členství ve Spolku a jednomyslně přijal  Ivu Krupíkovou, Lucii Černou, Veroniku Arbet a  Andreu Mikuláštíkovou, které  organizují již čtvrtým rokem  Bazárek a  Mgr. Zuzanu Hamuliakovou. Těšíme se na spolupráci a věříme, že  Spolek bude v novém složení fungovat  stejně dobře jako doposud.