Aktuálně

Spolek Člověk člověku vznikl v roce 1992. Za dobu své existence se zapsal do povědomí města Valašské Meziříčí jako sdružení humanitární, dlouhodobě spolupracující s řadou sociálně - zdravotnických organizací. Prostředky, kterými spolek disponuje, získá převážně od dobrovolných dárců, z výtěžku benefičních koncertů, prodejních výstav a dalších akcí. Svou činností se snažíme přispět ke zkvalitnění života zdravotně postižených dětí a mládeže. Vzhledem k  objemu prostředků působíme výhradně ve valašskomeziříčském regionu.


V době prázdnin a dovolených přeje spolek Člověk člověku Val. Meziříčí všem příznivcům načerpání nových potřebných sil do další úspěšné činnosti.

 • Firemní dar pro dívku Firma ROBE Lighting s. r. o.  poslala v červnu na účet spolku Člověk člověku Val. Meziříčí 10 000,- Kč. Finanční částka pokryje rehabilitační cvičení (dvakrát týdně) jedenáctileté dívenky z regionu Val. Meziříčí. Dívenka má v důsledku předcházející nemoci závažné problémy s koordinací pohybu a cvičení je dlouhodobě nezbytnou součástí léčby. Částka 10 000,- Kč byla rodině dívenky předána 16.6.2019.
  Přidáno v 4. 7. 2019 1:26, autor: Hana Opltová
 • Firemní dar pro chlapce Spolek Člověk člověku kontaktoval firmu SPEDOS s. r. o., Valašské Meziříčí v záležitosti finančního příspěvku pro desetiletého chlapce. Žádosti firma vyhověla a převedla na účet spolku potřebných 11 000,- Kč. Celá částka předaná 3. 6. 2019 je určena pro chlapce z Val. Meziříčí, který trpí těžkou psychomotorickou retardací  a uhradí zbývající potřebnou hodnotu na zajištění  odlehčovacího prázdninového pobytu.
  Přidáno v 4. 7. 2019 1:24, autor: Hana Opltová
 • Speciální rehabilitace Speciální rehabilitace – chlapec se středně těžkou retardací začal chodit až ve svých šesti letech. Pro další fyzický vývoj potřebuje speciální doplňkovou rehabilitační lázeňskou léčbu. Rodina chlapce má k dispozici jen část potřebného obnosu na měsíční speciální rehabilitaci a zde pomohl spolek Člověk člověku poskytnutím zbývajícími 23 000,- Kč dne 12. 5. 2019.
  Přidáno v 19. 5. 2019 23:46, autor: Hana Opltová
 • Tandemové kolo Tandemové kolo – vhodný pohyb prospívá všem dětem a tak je to i s holčičkou z Val. Meziříčí, ve věku šesti let, která trpí nízkofunkčním autismem. Nejdříve se naučila jezdit na odrážecím kole, následovala zdravotní trojkolka s bezpečnostními prvky. Rodina má snahu posílit fyzickou zdatnost holčičky za použití tandemového kola. Spolek Člověk člověku VM zafinancoval dne 12. 5. 2019 pořízení tandemového kola zn. HUKA Co Pilot „24 v hodnotě 26 500,- Kč.
  Přidáno v 19. 5. 2019 23:44, autor: Hana Opltová
 • Fotbalový klub mládeže ve Valašském Meziříčí Fotbalový klub mládeže ve Val. Meziříčí  inicioval finanční podporu šestileté dívenky z Val. Meziříčí se zdravotním postižením, těžkou psychomotorickou retardací. Ve dnech 27. a 28. dubna 2019 probíhal ve Val. Meziříčí na stadionu IV. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mládeže. Při této akci byly vydraženy podepsané dresy zúčastněných klubů s konečným výtěžkem 9 100,- Kč. Uvedená částka dostatečně zajistí dívence návštěvu speciálního letního tábora.
  Přidáno v 19. 5. 2019 23:31, autor: Hana Opltová
 • Dobročinný bazárek Navzdory nepříznivé předpovědi bylo počasí toho dne příjemné. Hned při vstupu do prvního nádvoří zámku informovaly přehledné plakátky, pro které zdravotně postižené děti je bazárek především pořádán. Šestiletá holčička opět vyrostla a rodiče uvažují  pořídit pro její další vývoj tandemové kolo a  chlapci ve stejném věku  výrazně prospívá  speciální  lázeňská léčba v Klimkovicích.Předběžná propagace bazárku všemi dostupnými prostředky se projevila na zvýšené návštěvnosti. Nabídka širokého sortimentu vykazovala přehledné uspořádání na stojanech i stolech, jednalo se o dobrou kvalitu ve smyslu inzerce na plakátcích /věnujte jako své kamarádce/. Pro děti bylo zajištěno malování tvářiček, výroba letadýlek s možností uplatnit fantazii barev a občerstvení nabízela kavárna Kulturního zařízení VM.  Zájemci měli možnost volného výběru z nabídky v dostatečném prostoru příjemného zeleného ...
  Přidáno v 19. 5. 2019 23:55, autor: Hana Opltová
 • Osobní dar Poděkování patří paní Ing. Janě Kocurkové, která již tradičně přispívá každý rok na krytí potřeb zdravotně postižených dětí v regionu města Valašského Meziříčí.  Letos byla na účet spolku Člověk člověku VM  doručena dne 3.4.2019 částka 3 500,- Kč.
  Přidáno v 23. 4. 2019 22:43, autor: Hana Opltová
Zobrazení příspěvků 1 - 7 z 79 Zobrazit více »Podřízené stránky (1): Aktuálně