Aktualności

                              GOOGLEPlacówka Terenowa KRUS w Rypinie przesyła list Prezesa Kasy do rolników i dzieci na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.


LIST - KLIKNIJ

PROJEKT EDUKACYJNY "SZKOŁA JUTRA"


1. OKRES REALIZACJI: 01.09.2018r.- 31.08.2019r.

2. CEL: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW SZKÓŁ W POWIECIE RYPIŃSKIM W ZAKRESIE:

  • KSZTAŁCENIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI NAUKI PROGRAMOWANIA

  • KSZTAŁCENIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

  • KSZTAŁCENIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI NAUKI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

  • TWORZENIA WARUNKÓW DO NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE EKSPERYMENTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ MATEMATYKI

3. UCZESTNICTWO UCZNIÓW W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE.

4. UCZESTNIKAMI PROJEKTU BĘDĄ UCZNIOWIE SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE PO SPEŁNIENIU KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCHNazwa: Szkoła Podstawowa w Okalewie
Adres: Okalewo 62, 87-510 Skrwilno   
Telefon: 54 270 22 91       
Faks: 54 270 22 91
NIP: 892 137 42 25   
E-mail: spokalewo@wp.pl   
www http://sites.google.com/site/spokalewo62
Dyrektor szkoły: mgr Bernadeta Cieplińska
Organ prowadzący: Gmina Skrwilno                                                    Gościu znużony, gościu znudzony,
Jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony,
      Zajrzyj tu do nas koniecznie!
                             M. Czapińska - i my!