Studia Poetica Supplementum sorozat■ 
A Studia Poetica Supplementum sorozat  tematikus kötetek formájában a kortárs 
irodalomtudomány és nyelvészet  elméleti  kérdéseit  tárgyalja.
Egyforma hangsúlyt
helyez   a  nemzetközi   kutatási   eredmények   bemutatására   és 
a  hazai  kutatók
szaktudományos   szövegeinek   publikálására
.  A  sorozat   első  kötete  2003-ban
jelent meg.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Előkészületben lévő kötetek


Understanding fiction: new theoretical perspectivesA sorozat eddig megjelent köteteiA jelentés dimenziói

Szerkesztette: Szabó Erzsébet és Vecsey Zoltán

Jate Press, 2003.

ISBN 963 482 11 3

TARTALOM
                  Ki volt Sherlock Holmes?
Tanulmányok a nevek szemantikájáról

Szerkesztette: Szabó Erzsébet és Vecsey Zoltán

Klebelsberg Kuno Egyetemi Kiadó, 2005.

ISBN 963 8699 0 4

TARTALOM


Új elméletek a narratológiában

Szerkesztette: Szabó Erzsébet

Grimm Kiadó, 2010. 

ISBN 978 963 9954 26 7
 


Nézőpont és jelentés

Szerkesztette: Szabó Erzsébet és Vecsey Zoltán

Grimm Kiadó, 2010.

ISBN 978 963 9954 31 1
Linguistic and literary aspects of perspectivity

Guest Editor: Zoltán Vecsey

Semiotica, 2015, Volume 203, Issue 1/4.

ISSN 0037-1998