O Szkole

Szkoła Prawa Niemieckiego została utworzona z inicjatywy dr hab. Aldony R. Jurewicz i dr. Janusza Orłowskiego. Jej wykładowcami są pracownicy UWM w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Saksońskiej Administracji i Wymiaru Sprawiedliwości w Miśni (Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung und Rechtspflege Meißen). Obecnie Szkołą kierują dr Aleksander Bauknecht i dr Janusz Orłowski.

W zajęciach Szkoły mogą uczestniczyć studenci, pracownicy i inne osoby zainteresowane jej tematyką. Zajęcia trwają od kwietnia do czerwca. W każdym miesiącu odbywają się 2 zjazdy. Uczestnicy biorą udział w 2-3-godzinnych blokach zajęciowych. Absolwenci otrzymują certyfikat uczestnictwa, wydany przez UWM w Olsztynie i WSAPiWS w Miśni.

Łączna liczba godzin zajęciowych wynosi 100, zaś liczba pkt. ECTS - 2,5. Językami wykładowymi są niemiecki i polski.

W programie przewidziane są następujące przedmioty:

  • niemiecki język prawniczy,
  • wprowadzenie do niemieckiego systemu prawnego,
  • podstawowe zagadnienia prawa finansowego i podatkowego,
  • podstawowe zagadnienia niemieckiego prawa cywilnego,
  • podstawy niemieckiego prawa gospodarczego,
  • wprowadzenie do niemieckiego prawa karnego,
  • niemieckie prawo podatkowe – rozwinięcie: opodatkowanie obrotu
  • oraz wprowadzenie do prawa zabezpieczenia społecznego.

Odpłatność wynosi 290 zł.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W NASZEJ SZKOLE!

PATRONAT HONOROWY