กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 กำลังพร้อมใจกันสร้าง best practice ที่ดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับการจัดการความรู้ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา
       งานนี้ เชิญชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างจริงจัง มาร่วมกันทำให้การจัดการความรู้เกิดขึ้นครบถ้วนกระบวนการ  ทั้งการค้นหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการนำความรูไปประยุกต์ใช้งาน
       วงจรการจัดการความรู้วนเวียนบรรจบเป็นรอบ ๆ แต่ผลงานที่ได้รับ คือการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด
       การบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำงานร่วมกันของครู บุคลากร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในระหว่างกัน มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ประโยชน์ที่ได้รับ ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติการกำหนดแล้วเสร็จแล้วเสร็จร้อยละงานเสร็จ
ศศวรรธน์ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 25 พฤษภาคม 2557  90 
ไสว ตรวจสอบ และเสนอแนะเพิ่มเติม 27 พฤษภาคม 2557  90 
สมยศ นำเสนอเว็บไซต์ KM ต่อรองสุรพล 29 พฤษภาคม 2557  60 
แสดง 3 รายการจากหน้า กำหนดการนิเทศ จัดเรียงตาม กำหนดแล้วเสร็จ, แล้วเสร็จ, ร้อยละงานเสร็จ ดูเพิ่มเติม »


เรื่องเล่าจากศึกษานิเทศก์

 • เรื่องเล่าจากศึกษานิเทศก์ ความรู้จากการปฏิบัติงาน ของนักจัดการความรู้ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
 • หน่วย ส่งจดหมาย จดหมาย เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่ผู้ส่งต้องการสื่อสารความต้องการเพื่อให้ผู้รับได้รับรู้โดยการเขียนตัวอักษรลงในกระดาษใส่ซอง ติดแสตมป์ นำไปส่งที่ตู้ร ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2557 16:15 โดย จรีธร แหวนทอง
 • หน่วย ต้นไม้ หน่วย ต้นไม้ ถือว่าอยู่ในสาระการเรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ต้นไม้เป็นสื่อของจริงที่เด็กๆสามารถพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสท ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2557 15:57 โดย จรีธร แหวนทอง
 • หน่วย ฝน ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน คุณครูผู้สอนอนุบาลลองศึกษาหน่วยการเรียนรู้เรื่องฝนและดัดแปลงกิจกรรมที่คิดว่าเราสามารถทำได้ไปทดลองใช้กับเด็กเผื่อว่าจะมีแนวทางที่แปลกๆต่อยอด
  ส่ง 22 ก.ค. 2557 15:52 โดย จรีธร แหวนทอง
 • หน่วย แอ้ปเปิ้ล  การนำเสนอหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้นำเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ระด ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 20:02 โดย ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
 • หน่วย หนอน  การนำเสนอหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้นำเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ระด ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 20:02 โดย ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
 • หน่วยการเรียนรู้ "นม"  การนำเสนอหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้นำเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ระด ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 20:02 โดย ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
 • หน่วยคัวเรา" เท้าสองข้าง" โดยปกติคุณครูผู้สอนมักจะไม่เจาะลึกเรื่องอวัยวะที่สำคัญของร่างกายมากนัก หน่วยการเรียนรู้นี้จะชี้ให้เห็นว่าเท้ามีความสำคัญต่อมนุษย์ เราใช้เท ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2557 16:20 โดย จรีธร แหวนทอง
 • การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ปฐมวัยที่เน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ตามคุณลักษณะ                                                                                                                                                                                         ที่มาที่ไปของการนำเสนอหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (ตัวอย่าง 2 หน่วย) ซึ่งเมื่อปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้นำเสนอแนวค ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 20:04 โดย ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
 • หน่วยการเรียนรู้ "เพื่อน"  การนำเสนอหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้นำเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ระด ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 20:01 โดย ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
 • หน่วย"เครื่องมือก่อสร้าง"  การนำเสนอหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้นำเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ระด ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 20:01 โดย ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »