ศูนย์การจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
         ยินดีต้อนรับสู่สังคมออนไลน์ในการจัดการความรู้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 กำลังพร้อมใจกันสร้าง best practice   ที่ดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับการจัดการความรู้ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา
งานนี้ เชิญชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างจริงจัง มาร่วมกันทำให้การจัดการความรู้เกิดขึ้นครบถ้วน  
กระบวนการ  ทั้งการค้นหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการนำความรูไปประยุกต์ใช้งานวงจรการจัดการความรู้วนเวียนบรรจบเป็นรอบ ๆ แต่ผลงานที่ได้รับ คือการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด

 
การบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำงานร่วมกันของครู บุคลากร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในระหว่างกัน มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ประโยชน์ที่ได้รับ ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

   สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่ม ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความรู้จากวิทยากรนายไสว ภู่ทับทิม และว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

---------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการจัดการความรู้ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 57   วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นักจัดการความรู้ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ที่ผ่านมา ณ 
ณ ห้องประชุมศูนย์ ITEC  สพป.สมุทรปราการ เขต 1  
-----------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติการกำหนดแล้วเสร็จแล้วเสร็จร้อยละงานเสร็จ
ศศวรรธน์ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 25 พฤษภาคม 2557  90 
ไสว ตรวจสอบ และเสนอแนะเพิ่มเติม 27 พฤษภาคม 2557  90 
สมยศ นำเสนอเว็บไซต์ KM ต่อรองสุรพล 29 พฤษภาคม 2557  60 
แสดง 3 รายการจากหน้า กิจกรรมที่ต้องทำ จัดเรียงตาม กำหนดแล้วเสร็จ, แล้วเสร็จ, ร้อยละงานเสร็จ ดูเพิ่มเติม »
ความรู้จากการปฏิบัติงาน

 • การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ ข้าพเจ้ามีหน้าที่จัดทำคำสั่งการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ ต่อจากน.ส.โชติกา ถ้วยงาม ตั้งแต่เดือน พ.ย.58 โดย ผอ.กลุ่มอำนวยการได้มอบหมายหน ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2559 00:47 โดย ชนิดาภา อินทรีย์
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย สพฐ. รมว.ศธ.มอบนโยบาย สพฐ. พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    -   นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์         ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธ ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2557 23:54 โดย ชนิดาภา อินทรีย์
 • รมว.ศธ.ประชุมให้นโยบายแก่คณะผู้บริหาร สพฐ. รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้รับฟังรายละเอียดการดำเนินงานจากผู้บริหาร สพฐ.  โดยในภาพรวมเป็นไปตามแนวทางนโยบายที่กำหนด โดยที่ สพฐ.  เป็นองค์กรใหญ่ที่จะต้องมีปัญหาและอุปสรรคอยู่แล้ว ...
  ส่ง 14 ต.ค. 2557 01:23 โดย ชนิดาภา อินทรีย์
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์     ตามที่ อบจ.สป. ได้เชิญให้ส่วนราชการด้านการศึกษาเข้าร่วมประชุม และได้เชิญ สพป.สป.1 เข้าร่วมประชุมด้วยในวันที่ 2-3 ก.ย.2557 ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2557 01:54 โดย ชนิดาภา อินทรีย์
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการจักทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ขั้นตอนที่ ๕     ตามที่ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ๑๖ สาขา รวมสพป.สป.1 รับผิดชอบสาขาการศึกษา ร่วมจัดเก็บรวบรวมและบันทึกข ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2557 21:03 โดย ชนิดาภา อินทรีย์
 • 9 มหัศจรรย์ “เมืองปากน้ำ” เที่ยวได้ทั้งปี เที่ยวดีทั้งเมือง    โดย : หนุ่มลูกทุ่งพระสมุทรเจดีย์       หลายครั้งหลายคราที่ฉันได้มาเที่ยวที่ จ.สมุทรปราการ หรือ “เมืองปากน้ำ” ก็รู้สึกว่ายังเที่ยวได้ไม ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2557 08:12 โดย Primary Educational Service Area Office samutprakan
 • ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด ในวัดพระสมุทรเจดีย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงกันข้ามก ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2557 06:59 โดย Primary Educational Service Area Office samutprakan
 • เทคนิคการสอนแนวใหม่ เทคนิคการสอนแนวใหม่คุณภาพของผู้เรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนท ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2557 06:59 โดย Primary Educational Service Area Office samutprakan
 • เรือดำน้ำ.....เกยตื้นที่สมุทรปราการ              กองทัพเรือได้มีแนวความคิดที่จะปรับปรุง  และสร้างกำลังรบทางเรือให้เข้มแข็ง มีความทันสมัยเพื่อถ่วงดุลอำนาจทางทะเลกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย เพ ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2557 06:17 โดย Primary Educational Service Area Office samutprakan
 • รมว.ศธ.ประชุมให้นโยบายแก่คณะผู้บริหาร สพฐ. รมว.ศธ.  กล่าวว่า  ได้รับฟังรายละเอียดการดำเนินงานจากผู้บริหาร สพฐ.  โดยในภาพรวมเป็นไปตามแนวทางนโยบายที่กำหนด โดยที่ สพฐ. เป็นองค์กรใหญ่ที่จะต้องมีปัญหาและอุปสรรคอยู่แล้ว ...
  ส่ง 13 ต.ค. 2557 20:27 โดย ชนิดาภา อินทรีย์
 • ประวัติศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ ประวัติศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา เมืองสมุทรปราการ ยังไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์จะมีแต่เม ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2557 06:52 โดย Primary Educational Service Area Office samutprakan
 • โบราณสถานในสมุทรปราการ                       วัดพระสมุทรเจดีย์ หมู่ 3 บ้านเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการเป็นวัดราษฎร์ ฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีผ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2557 06:36 โดย Primary Educational Service Area Office samutprakan
 • โลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีวิวัฒนาการทางด้านวัตถุขึ้นตลอดเวลา  ส่งผลให ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2557 06:29 โดย Primary Educational Service Area Office samutprakan
 • สร้างความมั่นใจจากวิธีคิด   : สร้างความมั่นใจจากวิธีคิดความมั่นใจ ถือเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งเรื่องเรียนและการทำงาน นอกจากจะส่งผลให้เป็นคนกล้าแสดงออก และกล้าเผช ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2557 06:50 โดย Primary Educational Service Area Office samutprakan
 • วิธีคิดแบบคนอินเดีย ดช.ปัญญาเป็นเด็กที่เกิดในเมืองแต่ย้ายไปอยู่ในชนบท  วันหนึ่งไปซื้อแพะจากชาวนาในราคา 1000 บาทซึ่งชาวนายินดีที่จะส่งมอบแพะในวันรุ่งขึ้น  พอวันรุ่งขึ้นชาวนาก็ไปหาดช ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2557 06:36 โดย Primary Educational Service Area Office samutprakan
 • ้ั12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนารถ" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มนโยบายและแผน เป็นตัวแทนของสพป.สมุทรปราการเขต 1 ในการร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2557 20:13 โดย Plan Samutprakan
 • การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย มีเพื่อนข้าราชการมาปรึกษาเรื่องการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองกรณีเกิดเหตุถูกโจรกรรมทรัพย์สินในบ้านพักในยามวิกาล เจ้าบ้านจะมีสิทธิป้องก ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2557 00:21 โดย boonyawee adisin
 • การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น ป.1                    ปัจจุบันนี้ มีโรงเรียนภาครัฐให้ความสำคัญกับเยาวชนผู้ที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์  ที่กฎหมายกำหนดให้โรงเรียนต้องจัดหาที่เรียนให้แก่เยาวชนในเขตพ ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2557 00:29 โดย จุรีพร รอคอย
 • ตรวจสอบการรับเงินในสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษารับเงินค่าเช่าสถานที่จากบุคคลภายนอก จะต้องออกใบเสร็จรับเงินและนำเงินเข้าบัญชีรายได้สถานศึกษา
  ส่ง 30 ก.ค. 2557 23:56 โดย ผกามาศ พรหมวิชิตกุล
 • ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ในวันท่ี่ 21กรกฏาคม 2557 ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับนักเรียนก่อเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทโดยกลุ่มส่งเสริมฯ
  ส่ง 31 ก.ค. 2557 00:14 โดย นาตยา ผสมทรัพย์
 • เจ้าหน้าที่ลูกเสือ หน้าที่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรทางการลูกเสือ  - ความรับผิดชอบ
  ส่ง 31 ก.ค. 2557 00:33 โดย กรรณิการ์ รวยพินิจ
 • ลูกเสือ เนตรนารี      การปฏิบัติงานเกียวกับงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ      สำนักงานล ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2557 00:19 โดย ทิพพา เพชรน้อย
 • งานด้านยาเสพติด             การจัดสรรเงินงบประมาณ ซึ่งได้รับจัดสรรจาก ศพส จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด 38 โรงเรียน ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเน ...
  ส่ง 30 ก.ค. 2557 23:59 โดย สุภาภรณ์ สันธนะวิทย์
 • แบบฟอร์มหนังสือใบผ่านสิทธิ์เงินกู้ การขอหนังสือผ่านสิทธิ์เงินกู้ต่าง ๆ ให้ทำหนังสือมาขอที่ สพป.สป.1  กลุ่มอำนวยการ แล้วเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ออกให้ 
  ส่ง 31 ก.ค. 2557 00:30 โดย ณัฐนิช สอาดพงษ์
 • Untitled Post
  ส่ง 30 ก.ค. 2557 21:12 โดย สมยศ ศรีประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 25 จาก 75 รายการ ดูเพิ่มเติม »