แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  • ค่ายทักษะชีวิต                                                                                        กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โดย สพม.3
    ส่ง 21 มิ.ย. 2561 22:28 โดย wanwisa nuanpenyai
  • อบรมครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางพันธ์ธนนันต์ หุตะกมล ร่วมเป็นวิทยากร นการจัดการอบรมครูการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ...
    ส่ง 21 มิ.ย. 2561 22:23 โดย wanwisa nuanpenyai
  • ประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 10.00 น. ประชุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายฉัตรช ...
    ส่ง 21 มิ.ย. 2561 22:19 โดย wanwisa nuanpenyai
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.obec.go.th/
http://www.secondary3.go.th/main/
https://www.nacc.go.th
https://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA
http://web.uprightschool.net/home
http://www.moe.go.th/moe/th/home/

หน้าเว็บย่อย (1): ขอบข่าย/ภารกิจ