ŠtubiduŠtubidu je revija študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, ki študente obvešča o dogajanju na Oddelku in v stroki že od leta 1999. Sprva je izhajala pod imenom Bibliotekarčkov Štubidu, leta 2000 pa se je preimenovala v Štubidu (ŠTUdentov BIbliotekarstva Duh).

Revija prinaša poročila z ekskurzij, posvetovanj in študentskih izmenjav, študenti pa lahko v njej objavljajo tudi svoje strokovne ali literarne prispevke. Štubidu ni le dragocen vir informacij za študente ampak tudi pomembno promocijsko sredstvo, ki ga za predstavitev študija in dejavnosti študentov delimo na informativnih dnevih in posvetovanjih.

Kako lahko sodeluješ pri ustvarjanju?

Če želiš aktivno sodelovati pri ustvarjanju Štubiduja, piši na stubidu1234@gmail.com ali direktno urednicam:

- Urška Levstek ( levstek62@gmail.com )

- Maja Praprotnik (maja.plazar@gmail.com )

- Vanja Jazbec ( vanja.jazbec@gmail.com )

- Katja Maček ( macek.habiba.katja@hotmail.com )

- Špela Sanabor (spela.sanabor@gmail.com )


Comments