Vogelfoto's 2 - 24

     25 Mei 2018 - Grote Bonte Specht.
Vrouwtje.

Een moment die mij nog niet zo heel vaak lukt.
Want veelal gaat dit zo snel en er is in de meeste gevallen niet zo veel licht in een bos.
Opperste concentratie dus...

Bijna aan de boom.
En voor mij een bijna onvoorstelbaar moment vastgelegd.


Per abuis een map over het hoofd gezien.
Even terug naar 22 Mei 2018.
Roodborsttapuit vrouwtje.

Man.

Grasmus.

Kneu man.Roodborsttapuit man.

Vrouwtje.

Man.


Kneu man.


Pimpelmees.

Roodborsttapuit man.


Roodborsttapuit man.

Vrouwtje.

Wespendief.
Helaas zag ik hem te laat aankomen. Vanuit autoraampje.

Grasmus.

Roodborsttapuit man.

Vrouwtje.


Graspieper.

Roodborsttapuit man.
Geoorde Fuut.

23 Mei 2018 - Zwarte Specht.
Subpagina''s (1): Vogelfoto's 2 - 25