In de ban van de Steenuil 18

18(a).

jonge steenuil

jonge steenuil

jonge steenuilen

jonge steenuil

Jonge Steenuil

steenuil

Met de snavel alvast open, je weet maar nooit wat er naar binnen vliegt.
jonge steenuil

steenuil

Mooi tussen de vlierbessen.
steenuil

19(a)
Steenuil.

steenuil

steenuil

steenuil

Steenuil

Steenuil

Vakkundig wordt de kop van deze veldmuis compleet verwijderd.
Overigens werd deze muis uit de achtergelegen voorraadkamer gehaald.
Waarschijnlijk kunnen ze muizen genoeg vangen.
steenuil met muis

De kop wordt terzijde gelegd.
steenuil met muis

Stukken vlees verdwijnen in de snavel van de jonge steenuil.
steenuil met muis

Steenuil met muis

steenuil met muis

Op het laatst wordt de muizenkop opgepakt en daarna vliegt de steenuil er mee weg.
Die foto heb ik ook wel maar daar mist een stukje vleugel van.
steenuil met muis

Gevecht om een dikke dauwworm.
steenuilen vechten om een dauwworm.

steenuil

Steenuil

steenuil

steenuil

steenuil

steenuil

Huismus - vrouwtjes.
huismus vrouwtjes

steenuil

Er werd nog een muis uit de voorraadkamer tevoorschijn gehaald.
Steenuil

24 (M) 2017.
Fazant komt op bezoek.
Fazant.

De eerste steenuil van dit seizoen.
Steenuil

steenuil

steenuil

steenuil

Steenuil

steenuil

steenuil

steenuilSubpagina''s (1): In de ban van de Steenuil 19