Hut fotografie 46

8 Mei 2017 - Grote Bonte Specht man.
GBS

Pimpelmees + Heggemus.
pimpelmees en heggemus

Spreeuw.
Spreeuw.

Grote Bonte Specht man.
gbs man

9 Mei 2017 - Vink.
Vink.

Merel vrouwtje.
Merel vrouw

Heggemus.
Heggemus.

Grote Bonte Specht man.
GBS man

GBS man

Bruine Rat.
Bruine Rat.

Grote Bonte Specht vrouwtje.
GBS vrouwtje

Koolmees.
Koolmees.

Koolmees.

Roodborst.
Roodborst.

Goudvink man.
Goudvink.

Boomklever.
Boomklever.

Merel man.
Merel.

Grote Bonte Specht.
GBS man

Roodborst.
Roodborst.

Grote Bonte Specht vrouwtje.
GBS vrouw.

Boomklever.
Boomklever.

Spreeuw.
Spreeuw.

Grote Bonte Specht
GBS vrouwtje.

GBS vrouw

GBS vrouw

10 Mei 2017 - Merel man.
Merel man.

Bruine Rat.
Bruine Rat.

Grote Bonte Specht man.
GBS man

GBS Man

Koolmees.
Koolmees.

11 Mei 2017 - Pimpelmees.
Net uit bad.
Pimpelmees.

Grote Bonte Specht man.
GBS man

Merel vrouwtje.
Merel.

12 Mei 2017 - Tjiftjaf.
De zang was kenmerkend.
Tjiftjaf

Houtduif.
Houtduif

Houtduif

Houtduif

Houtduif

Houtduif

Houtduif


Subpagina''s (1): Hut fotografie 47