เกี่ยวกับเรา

ศ.พรกิจ ก่อสร้างวัดจีน สร้างศาลเจ้าจีน สร้างซุ้มประตูจีน รับเหมาก่อสร้าง สถาปัตยกรรมจีน  
                    
ID. Line: s0655396245    
ID. Line: s8131236
หจก. ศ.พรกิจ บริการดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง สร้างวัดจีน สร้างซุ้มประตูจีน ออกแบบซุ้มจีน
 สร้างศาลเจ้า สร้างศาลเจ้าจีน สร้างโรงเจ ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างโรงงาน พร้อมการวางฮวงจุ้ย 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0743546001269
  • รับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างสถาปัตยกรรมจีน สร้างวัดจีน สร้างซุ้มประตูจีน ออกแบบซุ้มจีน สร้างศาลเจ้า สร้างศาลเจ้าจีน สร้างโรงเจ สร้างเก๋งจีน สร้างลานพิธีบูชาเทพเจ้า สร้างหิ้งบูชา สร้างหิ้งบูชาเทพเจ้า 
  • ออกแบบตกแต่งภายในศาลเจ้า งานปั้น ภาพเขียนทั้งภายใน และ ภายนอกศาลเจ้า สถาปัตยกรรมมงคล สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน 
  • รับปรึกษาฮวงจุ้ย พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเขียนลวดลายจีน สถาปัตยกรรมมงคล สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน 
  • รับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างโรงงาน พร้อมการวางฮวงจุ้ย
สร้างวัดจีน สร้างศาลเจ้ สร้างหิ้งบูชา 
สร้างซุ้มประตูจีน ออกแบบซุ้มจีน รูปปั้น สร้างสุสาน 
สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน
หน้างานก่อสร้าง