นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค

    นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
             ระดับภูมิภาค : ภาคใต้ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
                                                วันที่ 1 ธันวาคม 2553


Comments