INFORMAŢII PENTRU PACIENŢI

FORMULAR INSCRIERE IN REGISTRUL ASOCIATIEI DE PACIENTI 


NOTA DE INFORMARE 

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi se realizează de luni până vineri în intervalul orar 16.00 – 20,00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează între orele 10,00 – 18,00.


            Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp, caz in care, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.

            Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele spitalului, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment.

            Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în cazul pacienţilor în stare critică , familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia/compartimentul respectivă/respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului respective/respectiv.

            În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate fi permanent.