INFORMATII DE INTERES PUBLIC


Buget detaliat      2017     2018_1   2018_2   2018_3
    
Bilanturi contabile:
        2016
        Trim.1                  Trim.2                  Trim.3                  Trim.4
        
        2017
        Trim.1                  Trim.2                  Trim.3                  Trim.4

        2018
        Trim.1                  Trim.2                  Trim.3                  Trim.4
Anexe PAAP 2019
1 2 3,4, 5 6 7 8 9 10 Procedura S 13 15 16 17 18 20 22 23Procedura de achizitie servicii medicaleLista cu documentele de interes public comunicate la cerere :

 1. Comunicate de presă, informări, precizări.

2. Informaţii privind coordonatele de contact ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflate în relaţie contractuală

 3. Numărul total al internărilor

 4. Valoarea totală a sumelor alocate.

 5. Contractele de achiziţii, în condiţiile legii.

 6. Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate, în condiţiile legii.

7. Orice alt document de interes public al cărui conţinut nu poate afecta, prin  reutilizarea sa, principiul liberei concurenţe sau care poate influenţa, prin reutilizarea sa, dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, etc.