Redirectionare catre noul site
Spitalul  de Boli Cronice Călineşti, având ca for tutelar Consiliul Judeţean Argeş, este amplasat în comuna Călineşti, Judeţul Argeş, la o distanţă de 18 km de Piteşti.

           În anii 1906 – 1908 s-a construit Spitalul Rural Călineşti, care a funcţionat cu 25 de paturi, o singură secţie  - medicină generală – şi un medic până în anul 1944.

           În anul 1985 s-a dat în folosinţă noul pavilion al spitalului, o construcţie modernă şi cu un înalt grad de asigurare al confortului.

           În anul 1988 Spitalul Călineşti se prezenta ca o instituţie sanitară cu ample posibilităţi de investigare şi tratament ale diferitelor boli, stând la dispoziţia locuitorilor din partea central-sud-estică a judeţului Argeş.

          Secţiile de chirurgie, obstetrică-ginecologie precum şi secţiile de boli interne şi pediatrie, au fost dotate cu aparatura modernă necesară, bucurându-se de o largă recunoaştere şi contribuind în modul cel mai eficient la ocrotirea sănătaţii populaţiei din zonă. Având un colectiv de cadre bine organizat, Spitalul Călineşti s-a bucurat de-a lungul timpului de un mare prestigiu.

 

          În prezent Spitalul de Boli Cronice Călineşti este un spital care asigură asistenţă bolnavilor cu afecţiuni cronice, deservind o populaţie de circa 50.000 de locuitori din 12 comune arondate.

            Are în structură un număr de 40 de paturi pentru secţia de Medicină Internă Cronici

        Pe lângă secţia de Boli Cronice, structura spitalului include şi camera de gardă, cabinet ambulatoriu de specialitate Medicină Internă şi Aparat funcţional.

Persoanele internate beneficiază de asemenea şi de  analize medicale de laborator, radiologie şi imagistică medicală, ecografii.

           Ambulatoriul de specialitate al spitalului are în componenţă  un cabinet de medicină internă.

                            

          Resursele umane reprezintă una din cele mai importante investiţii ale unei organizaţii, cu rezultate care devin tot mai evidente în timp; eficacitatea utilizării lor determină eficacitatea utilizării celorlalte resurse ale organizaţiei.

      

 

          Din punct de vedere al dotării, spitalul deţine la momentul actual aparatură şi instrumentar pentru asigurarea şi desfăşurarea unui act  medical în bune condiţii:

          - posedă autorizaţie sanitară de funcţionare;

          - clădire bună, bine îngrijită, reparată, igienizată şi reabilitată;

          - dotare corespunzătoare pentru tipul de servicii pe care le oferă;

          - dotare cu aparatură medicală;

          - personal tânăr, bine pregătit;

          - capacitate mare de absorbţie;

          - locaţie excelentă;

          - utilităţi proprii: apă, gaze, etc. 

 

          Managementul în activitatea de investiţii are ca strategie efectuarea  unor  lucrări de  modernizare, extindere, dotare cu echipamente cum ar fi: dotarea cu echipamente medicale performante pentru a asigura pacientului un tratament adecvat şi de determinare a analizelor cât mai corecte.      

           Introducerea conceptului de managemet sanitar este necesară pentru conducerea spitalului, pentru o mai bună gestionare a celor patru tipuri de resurse de care dispunem (resurse umane, materiale, financiare, timp) precum şi capacitatea managerului de a combina planificarea pe termen scurt cu cea pe termen lung în mod flexibil a unei strategii care să aducă eficienţă actului medical.

          Alinierea la normele europene a activităţilor medicale impune norme specifice în ceea ce priveşte circuitul produselor rezultate din activitatea medicala.

          Aceasta preocupare este fundamentală pentru mediul înconjurator. 


Obiectivul Spitalului de Boli Cronice Călineşti este de a dobândi şi menţine o reputaţie maximă a spitalului prin calitate.

Calitatea serviciilor noastre medicale este o recomandare pentru pacienţii noştri!

Obiectivele Spitalului nostru sunt :

- Orientarea către pacienţi prin creşterea încrederii în serviciile noastre medicale, precum şi prin dezvoltarea permanentă a gamei de servicii.

- Demonstrarea calităţii serviciilor personalului nostru prin creşterea gradului de integritate profesională, a competenţei, instruirii şi experienţei.

Anunt de mediu