קהילת ש"צ - שליחי ציבור באהבה
 קהילה לומדת ומלמדת, מאפשרת ומתאפשרת - בתכנים של רוח וחומר ובאיזון שביניהם