ŠPÍL-BERG 2014

Krajské kolo celostátních přehlídek  Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov


!!!TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK JE 14. 3. 2014!!!! 


Recitační část přehlídky (určená sólistům) 29. - 30. března 2014

Divadelní část přehlídky (mladé, experimentující a poetické divadlo) 3. - 5. dubna 2014 

 


ŠPÍL-BERG 2014 se uskuteční v Lužánkách - pracoviště Labyrint, Švěrmova 19 v Brně v Bohunicích


Středisko volného času Lužánky ve spolupráci s organizací NIPOS - ARTAMA Praha pořádají ve dnech 29. a 30. března a 3. - 5. dubna 2014 krajské kolo celostátních přehlídek
Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov pod společným názvem ŠPÍL-BERG 2014. 


Soubory a recitátoři mají možnost se setkat, prezentovat a porovnávat výsledky své práce. Hlavním smyslem přehlídek je podpora zájmu studentů o umělecké aktivity, vzájemná inspirace a kultivace amatérské umělecké činnosti. Pro účastníky budou nabídnuty workshopy pod vedením odborných lektorů. Cílem je vzdělání účastníků a jejich rozvoj a kultivace v divadelním a přednesovém umění.

Všechna divadelní představení i vystoupení recitátorů budou posouzena odborným lektorským sborem. Součástí přehlídky budou veřejné diskusní dílny, kde budou reflektovány dojmy diváků. Cílem těchto diskusí je prohlubovat informace o jednotlivých vystoupeních, jak vzhledem
k divákům, tak vzhledem k účinkujícím, a tím se vzájemně inspirovat a pomáhat mladým divadelníkům i recitátorům v jejich dalším uměleckém snažení.


Buďte informováni o aktuálním dění a přidejte se k nám na Facebooku:
 https://www.facebook.com/pages/ŠPÍL-BERG/201534339941552