Workshopy

Individuální umělecká tvorba

Dílna zaměřená na práci s textem a uměleckou interpretaci (poezie, próza, dramatický text). Účastníci se mohou poradit s lektorkou o výběru textu (předlohy), případně mohou již hotový dramatický výstup konzultovat. Podmínkou dílny je přinést si jeden či více vybraných textů. Dílna je vhodná jako konzultace k přípravě na Wolkrův Prostějov, nebo k přijímacímu řízení na konzervatoř, JAMU či DAMU


Ema Zámečníková vystudovala na DAMU obor dramatická výchova. Působí jako pedagožka literárně dramatického oboru ZUŠ Střezina v Hradci Králové, vedoucí dětských a mladých divadelních souborů a externí pedagožka KVD DAMU, odbornice na přednes, autorka příručky Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory (NIPOS, Praha 2009)

 

Dílna autorského a osobnostního herectví

Pokusíme se vytvořit scénické medailony všech účastníků této dílny. Využívat budeme autentických autorských textů, písní a improvizací. Na jejich základě sepíšeme odpovídající počet scénářů, z nichž nazkoušíme stejně tolik krátkých autorských scénických črt – portrétů účastníků dílny. Pokud zbude čas, vyzkoušíme si i montáž těchto dílků do jednoduché autorské inscenace, která bude v rámci přehlídky předvedena divákům.


Vítězslav Větrovec je studentem doktorského studia Janáčkovy akademie múzických umění, oboru činoherní režie. Tématem jeho disertační práce je obnova vesnické paměti, lidová tradice a lidové divadlo. V roce 2011 založil divadlo KočéBR, s jehož inscenacemi – zejména klasických textů ve vlastní úpravě a po formální stránce inspirovanými lidovým i pouličním divadlem.

 

 

Improvizace? Ano! 

Je to vlastně velmi jednoduché. Někdo něco nepřipraveného řekne a další mu na to odpoví. Voalá Impro! Jde o chuť si hrát a zahrát. Výborné na tom je, že nepotřebujeme nic víc než svoje těla a otevřené hlavy. V Impru je možné vše, jediným omezujícím faktorem je naše fantazie. A ta chuť si zahrát.

Tomáš Wortner – student Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Dlouholetý člen improvizačního týmu Bafni a člen Kamarádů nacvičených scének.

Comments