ŠPÍL-BERG 2013

Krajské kolo celostátních přehlídek  Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov


!Termín podání přihlášek je do 1. 3. 2013!


Recitační část přehlídky (určená sólistům) 16. - 17. března 2013

Divadelní část přehlídky (mladé, experimentující a poetické divadlo)
20. března - 24. března 2013 

 

Středisko volného času Lužánky pracoviště Labyrint a ateliér Divadlo ve spolupráci s organizací
NIPOS - ARTAMA Praha pořádají ve dnech 16. a 17. března a 20. března - 24. března 2013 krajské kolo celostátních přehlídek
Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov pod společným názvem ŠPÍL-BERG 2013. 


Recitační část přehlídky ŠPÍL-BERG 2013 se uskuteční v Lužánkách - pracoviště Labyrint, Švěrmova 19 v Brně v Bohunicích


Divadelní část přehlídky ŠPÍL-BERG 2013 se uskuteční nově v DĚLŇÁKU v Líšni


Soubory a recitátoři mají možnost se setkat, prezentovat a porovnávat výsledky své práce. Hlavním smyslem přehlídek je podpora zájmu studentů o umělecké aktivity, vzájemná inspirace a kultivace amatérské umělecké činnosti. Pro účastníky budou nabídnuty workshopy pod vedením odborných lektorů. Cílem je vzdělání účastníků a jejich rozvoj a kultivace v divadelním a přednesovém umění.

Všechna divadelní představení i vystoupení recitátorů budou posouzena odborným lektorským sborem. Součástí přehlídky budou veřejné diskusní dílny, kde budou reflektovány dojmy diváků. Cílem těchto diskusí je prohlubovat informace o jednotlivých vystoupeních, jak vzhledem
k divákům, tak vzhledem k účinkujícím, a tím se vzájemně inspirovat a pomáhat mladým divadelníkům i recitátorům v jejich dalším uměleckém snažení.


Buďte informováni o aktuálním dění a přidejte se k nám na Facebooku:
 https://www.facebook.com/pages/ŠPÍL-BERG/201534339941552