ŠPÍL-BERG 2012

Krajské kolo celostátních přehlídek  Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov


Recitační část přehlídky (určená sólistům) 24. - 25. března 2012

Divadelní část přehlídky (mladé, experimentující a poetické divadlo)
29. března - 1. dubna 2012

 

Středisko volného času Lužánky pracoviště Labyrint a ateliér Divadlo a výchova DIFA JAMU ve spolupráci s organizací
NIPOS - ARTAMA Praha pořádají ve dnech 24. a 25. března a 29. března - 1. dubna 2012
krajské kolo celostátních přehlídek
Mladá scéna, Šrámkův Písek a v letošním roce nově i Wolkrův Prostějov pod společným názvem
ŠPÍL-BERG 2012.


Letošní jubilejní desátý ročník se bude konat v  SDV Labyrint, Švermova 19, Brno - Bohunice. 


Soubory a recitátoři mají možnost se setkat, prezentovat a porovnávat výsledky své práce. Hlavním smyslem přehlídek je podpora zájmu studentů o umělecké aktivity, vzájemná inspirace a kultivace amatérské umělecké činnosti. Pro účastníky budou nabídnuty workshopy pod vedením odborných lektorů. Cílem je vzdělání účastníků a jejich rozvoj a kultivace v divadelním a přednesovém umění.

Všechna divadelní představení i vystoupení recitátorů budou posouzena odborným lektorským sborem. Součástí přehlídky budou veřejné diskusní dílny, kde budou reflektovány dojmy diváků. Cílem těchto diskusí je prohlubovat informace o jednotlivých vystoupeních, jak vzhledem
k divákům, tak vzhledem k účinkujícím, a tím se vzájemně inspirovat a pomáhat mladým divadelníkům i recitátorům v jejich dalším uměleckém snažení.


Buďte informováni o aktuálním dění a přidejte se k nám na Facebooku:
 https://www.facebook.com/pages/ŠPÍL-BERG/201534339941552