ŠPÍL-BERG 2011‎ > ‎

Lektorský sbor

Hana Galetková (THeatr Ludem, Ostrava)


Vystudovala divadelní dramaturgii na DIFA JAMU v Brně a studovala režii na Katedře alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU. Zakladatelka a předsedkyně občanského sdružení THeatr ludem (www.theatrludem.cz), ve kterém realizovala několik českých i mezinárodních divadelních projektů (např. inscenace Narozeniny). Pravidelně spolupracuje s profesionálními divadly nejen z České republiky, ale také ze Slovenska či z Polska (divadlo Tramtarie, Divadlo loutek, Spišské divadlo, Divadlo z pasáže, Teatr Rabcio aj.). V současné době učí na Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě a vedle toho působí jako pedagožka oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na FPF Slezské univerzity v Opavě.


Radvan Pácl (Činoherní klub, Praha)

Absolvent dramaturgie na pražské DAMU. V letech 1976 – 1979 pracoval jako kulisák a zvukař Štúdia Novej scény v Bratislavě. V roce 1979 přechází do
Činoherního klubu, kde pracuje nejdříve jako kulisák a rekvizitář, později
jako asistent propagace a inspicient. V letech 1996 až 1999 pracuje jako
dramaturg a propagační referent Paláce Akropolis. V roce 1999 se stává
tajemníkem umělecko-technického provozu Činoherního klubu. Od roku 2002
působí jako dramaturg Činoherního klubu. Od roku 2003 se věnuje vyhledávání a
uvádění zajímavých inscenací amatérských souborů na prknech Činoherního
klubu, redaktor Činoherního čtení a vede archiv Činoherního klubu. Je redaktorem monografie Činoherní klub 1965 - 2005.
Miloš Maxa (Centrum divadelních a tanečních aktivit, SVČ Lužánky, Brno)


Jako dítě navštěvoval LDO ZUŠ Jindřichův Hradec, kde jeho učiteli byli Zuzana Jirsová a Radek Marušák. Vystudoval Ateliér dramatické výchovy na DIFA JAMU. Věnuje se oblasti výchovy k diváctví, spolu s Tomášem Machkem a Veronikou Rodriguezovou vedl dětské diskusní kluby na celostátní přehlídce Dětská scéna v Trutnově, zde byl také členem lektorského sboru. Je spoluzakladatelem občanského sdružení Augusto. V současné době působí jako vedoucí Centra divadelních a tanečních aktivit, SVČ Lužánky, Brno, kde vede středoškolský divadelní soubor Matadór a dospělý soubor Jak kdo!
Comments