ŠPÍL-BERG 2010‎ > ‎

Organizační tým

Mgr. Veronika Rodriguezová


- ředitelka přehlídky


V letech 1999-2007 působila ve SVČ Lužánky, kde se začala věnovat možnostem využití dramatické výchovy ve školní výuce (se zaměřením především na dějepis a literární výchovu). Je členem odborné rady pro studentské a experimentující divadlo při NIPOS-ARTAMA Praha a organizátorem krajských přehlídek Mladá scéna a Šrámkův Písek v Brně. V současné době působí jako interní pedagog ateliéru Divadlo a výchova na Divadelní fakultě JAMU, kde vyučuje předměty vztahující se k praxi studentů, k historii dramatické výchovy a k organizaci divadelních přehlídek. Je studentem doktorandského programu na Pedagogické fakultě MU Brno.


Mgr. Tomáš Doležal

- finanční ředitel přehlídky


Od roku 1992 působí jako pedagogický pracovník Střediska dramatické výchovy SVČ LUŽÁNKY Brno. V lednu 2008 se stal vedoucím lužánecké pobočky Studio dramatické výchovy LABYRINT. Je zakladatel a vedoucím divadelního souboru KŠANDY a duchovním otcem nesoutěžního festivalu studentského a mladého divadla NADĚLENÍ. Externí pedagog Pedagogické a Filozofické fakulty MU, brněnské konzervatoře a NEWTON COLLEGE Brno. Lektor přehlídek, dílen a seminářů divadla a dramatické výchovy u nás i v zahraničí. Člen odborné rady pro dětské divadlo a přednes a rady pro mladé a experimentující divadlo. V současné době v doktorandském studiu na Pedagogické fakultě MU Brno.


Organizační tým & lektoři diskusí:

    studenti 1. a 2. ročníku magisterského stupně Ateliéru Divadlo a výchova JAMUPetr David

    - šéf techniky
Veronika Fejfarová

    tajemnice lektorského sboru

    péče o soubory


 Eva Herzogová

     dramaturgie

     -  péče o webové stránky

     - fotografka přehlídkyAdam Hrabal

    - starost o občerstvování lektorů, herců, diváků a všech účastníků přehlídky
Lenka Jirásková

    tajemnice lektorského sboru
Katka Mikanová

     péče o souboryAnna Šinkyříková

     - starost o občerstvování lektorů, herců, diváků a všech účastníků přehlídkyVěra Šlechtová

     - uvádění programu


    - fotografka přehlídky


Jakub Vašica


    - starost o vše kolem techniky

    -
uvádění programu
   
    - autor znělky přehlídky


Comments