ŠPÍL-BERG 2010‎ > ‎

Lektorský sbor

doc. Jaroslav Provazník
Pedagog a vedoucí Katedry výchovné dramatiky DAMU v Praze. Externí pedagog dramatické výchovy na Katedře primární pedagogiky, na Katedře speciální pedagogiky a na Katedře české literatury Pedagogické fakulty UK Praha. Věnuje se vedení seminářů zaměřených na literaturu pro děti a mládež, koncipuje vzdělávací kurzy dramatické výchovy. Jako odborný pracovník pro dramatickou výchovu, dětské divadlo, dětský přednes a amatérské loutkářství spolupracuje s NIPOS-ARTAMA Praha. Pracuje s dětskými divadelními a loutkářskými soubory, vede dramatické kroužky dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Spolupracuje s Centrem tvořivé dramatiky v Praze, patří k zakládajícím členům Sdružení pro tvořivou dramatiku. Můžete ho spatřit v porotách a lektorských sborech celostátních a jiných přehlídek.


Pavel Vašíček


Je spojen s mnoha divadelními soubory, jakými jsou např. DIVYDLO, kterého byl r.1971 spoluzakladatelem a v kterém působil jako vedoucí do r.1974, kdy bylo divadlo z politických důvodů zakázáno. Roku 1978 založil divadelní soubor CYLINDR, se kterým se několikrát účastnil přehlídky Šrámkův Písek. V 80. letech psal o amatérském divadle pro noviny, rozhlas a do Amatérské scény. Do r.89 byl členem poradního sboru pro slovesné obory. Dále spoluzaložil agenturní skupinu Maléry a v současné době působí jako umělecký vedoucí a režisér souboru PRKNO ve Veverské Bítýšce.


MgA. Kamila Kostřicová


Absolventka Ateliéru Divadlo a výchova DIFA JAMU v Brně, v současné době studentka doktorského stupně studia na téže fakultě. V rámci studia participuje na výuce v ateliéru DaV, například v předmětech Inscenace podle předlohy či Teorie divadla. Má zkušenosti s vedením diskusí a účastí v lektorském sboru. Vedle studia se zajímá především o tvorbu a vedení tvůrčích divadelních dílen pro mládež a dospělé.

Comments