Hvězdná replika

ČAMÚZA (Brno)


Inspirováno Aristofanem, W. Shakespearem bratry Mrštíky,

S. Becketem a  P. Corneillem

Vedoucí souboru: Eva Herzogová a Petr David

Režie: kolektiv

 

Konečně je to tady! Nastal den “D“. Den, kdy začíná jedinečná, originální, šokující a celý svět fascinující divadelní reality show s názvem: HVĚZDNÁ REPLIKA!!!
Reality show na divadelním jevišti

     Představení „Hvězdná replika" začalo neobvykle již ve foyeru Kabinetu Múz. Diváci byli rozděleni do skupin po deseti a postupně vpouštěni do sálu. Ve vstupní chodbě měl každý na lístek napsat jednu divadelní hru, která ho napadla, a vložit tento lístek do klobouku. Po usazení všech diváků jsme se, díky dvěma dívkám v roli moderátorek, dozvěděli, že jsme přišli na reality show s názvem Hvězdná replika, ve které budou soutěžit různí lidé v umění hereckém a my, diváci, se zasloužíme svými hlasy o to, kdo nakonec v této soutěži vyhraje.

     

    Iluze reality show byla skoro dokonalá. Moderátorky s lehkostí reagovaly na reakce diváků, soutěžící na jevišti se opravdu snažili být těmi nejlepšími. Reality show by ale samozřejmě nebyla bez dokonale fungující techniky, která hudbou, střihy a dalšími svými prostředky žene celou reality show dopředu. V představení od ČAMÚZY jsme i tuto iluzi měli. Části s živými herci se bezchybně střídaly s projekcí umístěnou na zadní stěně jeviště. Soutěžící se museli během dvou minut domluvit a nacvičit divadelní hru, kterou moderátorky před jejich zrakem vytáhly z klobouku. Zahráli nám tak části z Lysistráty, Maryši, Cida, Čekání na Godota a nakonec z Romea a Julie; často jinak než tradičně - stylizovaně, zábavně a s nadsázkou. A co se projekce týká, „režie“ nám ukázala počáteční medailonky o soutěžících, fotky „přistižených" z bulvárních novinových článků i přímý přenos ze zákulisí, ve kterém se herci připravovali na své divadelní výstupy.

 

    Něco k iluzivní dokonalosti přece jen chybělo. Problém jsem cítil v tom, že já jako divák jsem nevěděl, nakolik se můžu aktivně zapojit do reality show. Byl jsem vybízen k interakci, ale když už jsem se rozhodl reagovat a například hlasovat pro vyhození jednoho soutěžícího, nereagovalo se ani na můj hlas, ani na hlasy ostatních diváků. Cítil jsem v sobě tedy jakousi nejistotu v průběhu celého představení, která mi někdy až moc rušila možný prožitek z celku.

    Na druhou stranu tato nejistota vyústila ve velmi zajímavý konec - skončil předposlední díl reality show Hvězdná replika a začala hned reality show nová –„Hvězdný divák". Ve chvíli, kdy nám tuto soutěž moderátorky představily, v projekci se objevily fotky nás všech, kteří jsme při vstupu do sálu Kabinetu Múz psali na papírky ony divadelní hry. A po krátké prezentaci nových „soutěžících" byli noví hrdinové reality show ukázáni světu naživo objektivem kamery. A tak jsme na sebe koukali a koukali, někteří se smáli, někteří jen trapně hleděli, jiní dělali, že v projekci vlastně ani nejsou vidět. Bylo zajímavé sledovat bezprostřední reakce diváků na nastolený problém, do kterého nás soubor ČAMÚZA uvrhl.

 

    Hned v začátku - uvítání diváků v reality show Hvězdná replika - jsem pochopil, že se na tomto představení nebudou probírat ani sebevraždy, ani žádná jiná těžká témata. Pohodlně jsem se tedy usadil a pak už se jen a jen bavil. Představení bylo plné dobře fungujících gagů - pohybových i slovních - které držely moji pozornost na nejvyšší úrovni.

 

    Nakonec bych se rád zmínil o jednom slovním gagu, který si budu pamatovat velmi dlouho. Soutěžící sehráli po svém původně ryze absurdní drama Čekání na Godota. Žena čekala na svoji pravou lásku v kavárně, která na konci, jak nikdo nečekal, přišla. Godot romanticky vzal ženu do náručí a za vhodné romantické hudby si ženu odnášel do svého „království“. Moderátorka zastavila herce v jednání a všechny okřikla větou se silně ironicky zabarveným hlasem: „Celý svět čeká už strašně dlouho na Godota a on zrovna dneska přišel!"

 

Jonáš Konývka

(3.ročník bakalářského studia oboru dramatická výchova)


Comments