Wormer- en Jisperveld

 
 
 

Info


Het Wormer- en Jisperveld is een natuurgebied van ca 2000 ha, liggend tussen De Rijp, Spijkerboor, Purmerend en Wormerveer, waarvan 641 ha in beheer bij Natuurmonumenten

Een deel van het natuurgebied is een Natura 2000-gebied onder de naam Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder.


 
 

Info

Het Wormer- en Jisperveld is gelegen ten noorden van de Zaanstreek en omsloten door de Zaan, de dijken tussen Wormer en Oostknollendam, de ringvaart naar Spijkerboor, het Noordhollands Kanaal naar Neck en Purmerend en het dorp Jisp dat aansluit op Wormer.

Van oorsprong is het Wormer- en Jisperveld een veenmoeras. Of en zo ja, hoelang het gebied na de ontginning, vanaf circa het jaar 1000, zoals destijds gebruikelijk, gebruikt werd voor akkerbouw is niet zeker, maar duidelijk is dat het gebied door inklinking snel is gedaald zodat het, zoals veruit de meeste veengebieden in Holland, na enige tijd alleen nog geschikt was voor het houden van melkvee. Dit type gebied werd de motor achter de vee en kaas economie waar de steden waar deze kaas werd verhandeld, Alkmaar en Edam, bekend van zijn geworden.

Het Wormer- en Jisperveld is een goed voorbeeld van vaargebied in een veenweidelandschap. Machines en koeien vervoeren in dit gebied is tijdrovend en daardoor duur. Daardoor heeft de landbouw het moeilijk in dit gebied.

Bron : WikpediA

Het Gebied Wormer- en Jisperveld

 


 


Poelboerderij


Bron :2-3-2011 www.poelboerderij.nl

In Maart is het Wormer- en Jisperveld in rep en roer!

Er is dan veel te zien. Vaar dan ook eens mee en kom alles te weten over de fascinerende wereld van de weidevogels.

Even genieten van de eerste Kieviten, Grutto's, Tureluurs etc. die dan terug komen van hun wintersverblijf in de tropen.

Een altijd avontuurlijke tocht terug naar hun broedgebieden in Nederland.. Alle moeite waard om dit festijn, waarbij

paarvorming, territoriumafbakening met indrukwekkende baltsrituelen plaats vinden, eens mee te maken. Wij hebben

voor deze toch wel lenteachtige excursies vier Zondagen gepland. En wel op 6, 13, 20 en 27 maart.

Vertrektijd 14.00 uur bij Bezoekerscentrum De Poelboerderij. Terugkomst ca. 16.00 uur.

Aan boord van alle excursies is een deskundige gids aanwezig voor het geven van informatie en het beantwoorden van

vragen. Neem beslist een kijker mee. Daar zult U veel plezier van hebben. Wanneer er niet over een kijker beschikt kan

worden is het altijd mogelijk om bij de balie van De Poelboerderij een exemplaar te lenen.

Boeken voor deze excursies kunt U doen bij het Bezoekerscentrum De Poelboerderij via 075-6219100 of per email

reservering@poelboerderij.nl Dit graag met vermelding van naam, aantal mensen en telefoonnummer.

Kosten: € 7,00 voor leden van Natuurmonumenten, Vogelwacht Zaanstreek en Vrienden van de Poelboerderij. Nietleden

betalen € 10,00 en kinderen € 3,00

DE POELBOERDERIJ

http://

 

Noord Hollands Dagblad :

160 voetbalvelden bedekt met laag van bagger

Gepubliceerd op 27 februari 11, 03:00

WORMERLAND - Nu de eerste fase van het baggerproject Wormer- en Jisperwater is afgerond wil het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met de direct betrokkenen en omwonenden praten over de fase 2, het gebied boven Wormer en Jisp, ten oosten van Oostknollendam tot aan Spijkerboor.

HHNK heeft van het eerste deel van het project al veel geleerd. Dit was het stuk Wormer- en Jisperveld tussen Neck en Jisp en tussen het Noordhollands Kanaal en de ringvaart om de polder Wijde Wormer.

Daar is in de eerste fase van het baggeren al 250.000 kubieke meter bagger verwijderd en is 120 hectare opgeschoond. Dat is met een laagdikte van een meter 160 voetbalvelden, rekent Carmen van der Kort van HHNK voor. Niet beter

De waterkwaliteit wordt op de langere termijn niet beter van het baggeren tot op de bodem, leerde HHNK al. Maar het water is na baggeren minder troebel. ,,Dan mag je er vanuit gaan dat de zuurstofgehaltes in het water daardoor beter op peil blijven. Dat is gunstig voor vissen en waterplanten.’’

Bij de boeren leven wel zorgen. Ze zijn bang voor de gezondheid van hun koeien als gevolg van de bagger op hun land. Daarvoor zal er ook aandacht zijn tijdens de informatieavond dinsdag in het gemeentehuis. Want naar verwachting komt er ook nu weer een meterdikke laag van 175 voetbalvelden over de weilanden.

 

 

 

 
Noord Hollands Dagblad :

Wormer- en Jisperveld 'in het klein' nagemaakt

  • Gepubliceerd op 24 november 2010, 17:38
  • Laatst bijgewerkt op 24 november 2010, 17:45
wormerland - 

De eeuwenlange geschiedenis van het befaamde veenweidegebied Wormer- en Jisperveld wordt de komende jaren op een eiland in het veld aanschouwelijk. Dit staat in het recreatieplan van het veld waarvoor de gemeenteraad van Wormerland deze week een tweede plan van aanpak aannam.

De Poelboerderij (1992) heeft zelf al een paar jaar natuurpark 'De Trickel' van 12 hectare, waarin diverse ontwikkelingsstadia van verlanding en specifieke veenterreintjes te zien zijn. In dit park kan vrij gewandeld worden. Er zijn een vogelkijkhut, diverse bruggetjes en rustplaatsen.

De ideeën voor het plan van aanpak zijn onderdeel van het project Wormer- en Jisperwater, dat gaat om uitbaggeren van de sloten. Het CDA-Wormerland in de persoon van Wormer Dick van Blokland maakte hiervoor een recreatieplan. Hieraan is dit jaar al gewerkt; het wordt eind 2012 afgesloten.

Veel meer hierover donderdag in Dagblad Zaanstreek

 

*

Comments