Jispersluis

Jispersluis

De Jispersluis is een van de weinige poldersluizen met een sluiswachter in vaste dienst bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De sluisdeuren worden geopend en gesloten met behulp van een schippershaak. De rinketten in de noordelijke deuren worden bediend door een ijzeren ketting die kan worden opgewonden door middel van houten kaapstanders op beide deuren.

De Jispersluis vormde vele eeuwen de belangrijkste verbinding tussen het dorp Jisp en belangrijke handelscentra in het Noorderkwartier zoals De Rijp en Graft. De sluis ligt nu in de Kanaaldijk langs de Beemsterringvaart. Via de Jispersluissloot kan men naar de Noordergangssloot. Vandaar lopen diverse sloten naar het dorp Jisp en naar 't Zwet en De Poel met de Poelsluis.

In de zuidelijke sluiswand is een gedenksteen ingemetseld waarop de volgende tekst staat: “De eerste steenen gelegd/ 29 Augustus 1902 door/ het Bestuur der Banne Jisp/ (namen van de leden van het bestuur)/” 
Op donderdag 29 mei 1902 werd er door het Bestuur der Banne Jisp in het logement “de Bonte Os” te Jisp een openbare inschrijving gehouden waarin werd aanbesteed “Het amoveeren der Jisper sluis en het bouwen eener nieuwe sluis c.a. en woning, met bijlevering van alle materialen en arbeidsloonen”. De eerste afdeeling in “Bestek en Voorwaarden” luidt: “Het amoveeren der bestaande houten Schutsluis en het bouwen eener nieuwe steenen Schutsluis met Woning en Schuurtje.” 
De laagste inschrijving was van aannemer Dirk Woud uit Grootschermer; fl 11.299,00

bron: http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl


------------------------------------------------------


De Jispersluis ligt in de Kanaaldijk tussen Neck en Spijkerboor. De Jispersluis verbindt de polder Wormer, Jisp en Neck met het Noord-Hollandskanaal. De schutlengte vande sluis is 14 m; de breedte 3,80 m, de dorpeldiepte 0,85 m en hoort bij de ophaalbrug.

Bedieningstijden:

16 April  tot en met 15 Oktober:

9.00 uur  -  13.00 uur        14.00 uur  -  19.00 uur

*In de wintermaanden van 16 oktober tot 16 april bediening op verzoek, aanvragen via telefoonnummer 06 30 232 656Comments