De IJsclub SpijkerboorHet Bestuur

Het bestuur van ijsclub Spijkerboor bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter: Dick Beets tel 075-6411670 mob 06-42862428 e-mail aida20@hetnet.nl
secretaris: Cor Leegwater tel 075-6411215
penningmeester: Nel Nieuwenhuizen
bestuursleden: Gerard Woudt, tevens penningmeester van de Bannevereniging, Jan Nat, Agaath Marrees, Pieter Reyne, Gerrit Groot en Erik Slooten

Klik hier voor meer info over "uitjes" van de ijsclub

Klik hier voor de website van de BannetochtUittreksel geschiedenis IJSCLUB SPIJKERBOOR


Opgericht 25-01-1908 door 15 personen. Drie families die bij de oprichting betrokken waren zitten doorlopend in het bestuur t.w. Fam Leegwater, Verwer en Nieuwenhuizen-Root. De laatste telg van de familie Verwer, Piet, is overigens anderhalf jaar terug op eigen verzoek uit het bestuur getreden. De ijsclub is gelijk aangesloten bij ijsbond Noordhollandsch Noorderkwartier. 

In 1909 wordt in vergadering gevraagd of matriaal van ijsbond bij Timmerman Leegwater kon worden ondergebracht, kon het meteen worden onderhouden. Dit is zo gebleven tot we een eigen onderkomen kregen achter de polderschuur/brandweerkazerne, na ca. 90 jaar. Veel van het onderhoud wordt overigens nog altijd door de fa. Leegwater gedaanl dit dan samen met de overige bestuursleden. 

In 1910 wordt een begroting gemaakt, bestaande uit 3 delen. Fl 25,-- voor als het vriest voor ijsfeesten, Fl 10,-- voor onderhoud materiaal en Fl 25,-- voor baanvegen. Het uurloon voor een baanvegen was 15 cent dus dat was ca 170 uur baanvegen. 

In 1917 was het ijs zo sterk dat er paarden op konden. Er werd een wedstrijd hard-arren georganiseerd met voor die tijd hele grote prijzen, t.w. Fl 40,-- voor de eerste prijs, Fl 25,-- voor de tweede prijs en zo verder. Deelnemers lijst, wedstrijdregelement en uitslagenlijst zijn nog in ons bezit. In dat zelfde jaar een wedstrijd voor mannen en vrouwen, waarbij de heren onderweg een sigaar moesten opsteken en een hoge hoed van een stok pakken, en de vrouwen een lantaarn moesten opsteken, 

In 1928 weer hardarweststrijden. Een zweep was niet toegelaten, maar een karwats tot 1,10 meter wordt toegelaten. 

Iedere winter werd de wens uitgesproken op een vrieswinter, maar tijdens de mobilisatie voor de eerste wereldoorlog, de economische crisis van de jaren 30 en de tweede wereldoorlog werd meermalen de hoop op een zacht wintertje uitgesproken. 

Toch werd in 1930 nog aardig in de bus geblazen, met een groep leden werd naar een kunstijsbaan gegaan. Geen 400 m baan want die waren er nog niet. En waar het was wordt niet vermeld. 

1952 Lezing door schaatskampioen Jan Langedijk 

In 1958 wordt 50 jarig bestaan gevierd, dit gaf nadelig saldo van Fl 99,53. De bestuursleden trokken de knip en het probleem was weer opgelost. 

In 1963 Werden arren-shows georganiseerd in samenwerking met de rijvereniging. Wedstrijden hard-arren kon niet meer, daar was het materiaal te slecht voor geworden 

In 1968 traden 5 bestuurders af met dienstjaren tussen de 26 en 46 jaar. Er kwamen jonge krachten. In de vergadering wordt aangedrongen om ijs en weder dienende zo spoedig mogelijk een bannetocht te organiseren. Er werd contact gezocht met de ijsclubs van Jispersluis, Neck/Wijdwormer, Jisp en Wormer en de Bannetocht was in 1 avond geboren op 1-12-1969 

In 1980 werd de algemene vergadering na een schaatswedstrijd gehouden. De stemming na de prijsuitreiking was jolig, wat resulteerde dat een vrouwelijk lid, lichtelijk behept met het toen oprukkende Dolle Mina virus en gesterkt door wat citroentjes met suiker, het bestuur nadrukkelijk wees op het ontbreken van vrouwen in het bestuur. Dit resulteerde er in dat het bestuur in 1981 met twee vrouwen werd uitgebreid. 

1983 viering 75 jarig bestaan. Alle leden worden uitgenodigd voor een uitgebreid buffet in het Rietbos te Oost Graftdijk. De kas liet dit toe vanwege de vele verreden Bannetochten 

In 1986 leverde de wedstrijd banne tocht 3 podiumplaatsen op voor Spijkerboor 

Meerdere keren werd met leden naar de kunstijsbanen van Amsterdam, Alkmaar en Haarlem gereden, met als hoogtepunt 1986 toen met 2 bussen vol Thialf in Heerenveen werd bezocht. 

Van 1982 tot 1996 meerdere keren met kleine kinderen het veld in geweest onder de naam “mini bannetocht”. IJsclub Spijkerboor is geen wedstrijdclub. Meer een recreatieve club. Door de lage contributie van 5 euro (per gezin) wordt iedereen in staat gesteld lid te worden. Het voordeel daarvan is tevens dat men met activiteiten van de Spijkerboorder Gemeenschap mee mag doen. Bijna iedereen is dan ook lid zo blijkt uit ons ledenaantal, afgezet tegen het inwoneraantal. Bij jeugdwedstrijden is er voor ieder kind een prijsje. Soms worden die zelfs nagebracht als de ouders geen tijd hebben te wachten op de prijsuitreiking. Zo hopen we iedereen enthousiast te krijgen voor de ijssport en iedereen er in elk geval plezier aan te laten beleven . 

De hoofdlijnen van dit stukje werden geschreven t.b .v. het 100-jarig bestaan van onze vereniging. Ik heb er wat kleine aanpassingen in gemaakt. Zo is inmiddels de contributie iets verhoogd t.o.v. 2008 en is de laatste telg van de familie Verwer uit ons bestuur verdwenen. Dit zoals in het begin al werd gemeld. 

Mocht U nu geen groot schaatsliefhebber zijn of deze kunst niet machtig maar U vind het wel leuk en gezellig om bij een eventuele volgende bannetocht te helpen dan bent U van harte welkom. Door de toenemende regelgeving van landelijke en lokale overheden wordt de behoefte aan vrijwilligers bij grootschalige evenementen als de Bannetocht al maar groter. Overigens wordt er bij het organiseren van activiteiten voor eigen leden ook getracht degene die niet of minder kunnen schaatsen een kans te geven. Zo werd afgelopen witen het eisschiessen of zo men wil Curling georganiseerd onder leiding van een gediplomeerd eigen lid. Zoals velen zullen kunnen beamen was dit een groot succes. 

Dick Beets voorzitter ijsclub Spijkerboor 

Bannetocht 2012 

Biddinghuizen December 2011


Schaatsen in Spijkerboor en nieuwjaarsreceptie


YouTube-video

 
 
 
Comments