Treball Monogràfic d'Investigació

¿ Què és ?
    El Treball Monogràfic d'Investigació, és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de 4t d'ESO. Aquest treball:
  • És una xicoteta investigació.
  • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinar.
  • Està dirigit per un professor/a - tutor/a.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • S'avalua tenint en compte l'actuació durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.
    El nostre centre organitza a l'alumnat en àrees i estableix una normativa de tria, i cada departament estableix els criteris d'avaluació.
    Per a desenvolupar el TMI es convenient aplicar un mètode de treball sistemàtic.     
    Abans de començar el treball, cal decidir quina orientació vol donar-se a l'investigació. La metodologia de cerca i processament de la informació seran diferents segons que es tracti d'una recerca de tipus científic, de tipus tecnològic, de tipus estadístic, de tipus artístic, de tipus literari, històric, sobre les característiques del disseny d'un objecte, instal·lació o construcció...
 
¿ Com desenvolupar el TMI ?

Per a desenvolupar el TMI correctament és necessari aplicar un mètode de treball sistemàtic i seguir-ne les diferents etapes pas a pas, tal com suggereix el següent diagrama:

    Seguidament, en la taula de baix,  apareixen elements que t'expliquen, com escollir el tema d'investigació, com planificar la feina, com procesar la informació, com fer la sintesi, com presentar el treball....
    Sols deus clickar en  ABC del TMI, per vore exemples de TMI, la resta d'arxius.
S''estan mostrant 6 elements
NomTitolCurs acadèmicExtensió
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
NomTitolCurs acadèmicExtensió
Raquel Hereu Investigació de floridures a l'ambient 2009-2010 En arxius adjunts 
Ana Delás Efecte del canvi climàtic sobre les precipitacions 2009-2010 En arxius adjunts 
ABC del TMI Passes a seguir per fer el treball 2008/2009 En arxius adjunts 
Helena Piera i Viudes TMI "Bacculum extradentatum" 2008/2009 En arxius adjunts 
Andrea Serra Plà Cochinillas de la humedad 2008/2009 Arxiu adjunt 
Nuria Salom Enquesta sobre sexualitat en adolescents 2010-2011 Esenyament obligatori i postobligatori 
S''estan mostrant 6 elements
Ċ
Salvador Piera Gabardó,
20 de des. 2009, 11:16
Ċ
Salvador Piera Gabardó,
20 de des. 2009, 11:17
Ċ
Salvador Piera Gabardó,
20 de des. 2009, 11:18
ĉ
Salvador Piera Gabardó,
12 de nov. 2010, 2:47
ċ
TMIAnaDelás.doc
(105k)
Salvador Piera Gabardó,
20 de des. 2009, 7:33
ċ
TMIRaquelHereu.doc
(51k)
Salvador Piera Gabardó,
20 de des. 2009, 7:29
Comments