ภาพพระพุทธานุสสติ

 ท่านสามารถ คลิกดูภาพขนาดใหญ่ได้ทุกภาพ


สมด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่ ๑ (องค์ปฐม) ประดิษฐานที่มณฑปแก้ววัดจันทราราม จ.อุทัยธานี


สมเด็จพระุทธนวรัตน์ที่ ๑ (สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๖๐ นิ้ว) ประดิษฐานในพระอุโบสถ ณ วัดพระธาตุดอยคำ
 

...ฯลฯ นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เรื่องนี้ที่นำมาพูดเรื่องนี้ทีมีการร้ายแรงมากเพราะ...

... สุปปติฏฐิตะเทพบุตร ไม่เคารพพระพุทธศาสนาด้วย และไม่เคารพทุกๆ ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาทุกศาสนาต่างก็มีความดีเขายังทำความดีกัน ถึงแม้บางศาสนาที่มีความดีไม่ถึงนิพพานเขาก็สามารถไปสวรรค์ได้ ไปพรหมได้ ยังมีความดี แต่ว่าสุปปติฏฐิตะเทพบุตรไม่ยอมสร้างความดีทุกอย่าง ทำบาปวันดีไม่ละ วันพระไม่เว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาณาติบาตก็ชอบ อทินนาทานก็ชอบ กาเมสุมิจฉาจารก็ชอบ มุสาวาทก็ชอบ การดื่มสุราเมรัยก็ชอบ ชอบหมดครบถ้วนบริบูรณ์ ขาดความเมตตาปรานี แต่ว่าก่อนจะตาย เขานึกถึงพระพุทธเจ้าหน่อยเดียว ก็เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกได้

ทีนี้การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าจะถามว่า สุปปติฏฐิตะเทพบุตรภาวนาว่า พุทโธ หรือเปล่า ก็ต้องขอตอบว่าเปล่า เขาไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธ แต่เขาคิดแต่เพียงว่าเวลานี้เขาลือกันว่าพระพุทธเจ้าใจดีเมตตาปรานีไม่เลือกบุคคล ไม่เลือกคณะ ใครมีทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ให้มีความสุข เวลานี้เรามีทุกข์มาก พอมีทุกขเวทนาทางกายป่วยไข้ไม่สบายอาการเครียดจัด ขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ นี่เขานึกเพียงแค่ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ว่าเป็นเวลานั้นพอดีเขาบังเอิญตาย

เพราะอาศัยที่กำลังนึกถึงพระพุทธเจ้าเราเรียกกันว่า พุทธานุสสติ ตามภาษาบาลี นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แต่เวลาน้อยเหลือเกิน เวลาของเขานึกถึงพระพุทธเจ้าน้อย แต่ถึงจะมีเวลาน้อย แต่กำลังที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็เป็นบุญใหญ่ เพราะอาศัยที่เป็นบุญใหญ่ เขาไม่เคยสร้างวิหารทานเขาก็มีวิมานได้ เขาไม่เคยให้ทานเขาก็มีวิมานได้ มีเครื่องประดับเป็นทิพย์ได้ มีร่างกายเป็นทิพย์ได้ เพราะอะไร เพราะอำนาจของ พุทธบารมี...อ่านทั้งหมด


 
 
 
พระยืน ๓๐ ศอก (หลวงพ่อเงินไหลมา) ประดิษฐาน ณ ตึกพระไตรปิฏก วัดจันทราราม จ.อุทัยธานี
 
 

 
สมเด็จพระหางหมาก
จำลองจาก พระยืน ๓๐ ศอก ท่านั่ง


 
 
 
 
ขอบพระคุณภาพจาก
 

 
พระพุทธชินราชประดิษฐาน ณ วิหาร ๑๐๐ เมตร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
ขอบคุณที่มาภาพ WonderfulThailand
 
 
 
  

 
 
 
พระพุทธรูปหน้าตักประมาณ ๓๐ นิ้ว ของสังฆทานชุดพิเศษ ๒,๐๐๐ บาท
 
 
 • ผู้ถวายก็ได้อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปด้วย เพราะซื้อก่อน แล้วถวายเป็นสังฆทานภายหลัง ที่สำคัญเป็นพุทธานุสสติ และจาคานุสสติที่ยอดเยี่ยมมาก 
 • ผู้เขียนถวายเฉลี่ยเดือนละ ๑ ถึง ๕ ชุด มีนิมิตติดตา ติดใจ เกิดปีติ เมื่อนึกถึงดีมาก บางครั้งถึงกับร้องไห้โฮเลย โดยเฉพาะเวลาไปถวายที่วัดประจำเดือน พอขับรถไปก่อนถึงวัดใกล้ทางเข้าวิหารร้อยเมตร ปล่อยโฮดังลั่นในรถเลย เพราะเกิดอาการปิติอย่างแรงว่า เราจะได้ถวายท่านอีกแล้วอีกแล้ว
 •  

   
  คนที่สร้างพระพุทธรูปขนาดนี้แล้ว กำลังใจมีปีติมาก ตายชาตินี้ไม่ลงนรก
   
  ...คนที่สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ คือ พระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก แล้วชำระหนี้ของสงฆ์ที่เคยเป็นหนี้มาในกาลก่อน บุญมหาศาลมาก คนนี้มีอานุภาพคล้าย ๆ กับ พระโสดาบัน นั่นคือ ไม่ใช่เหมือนพระโสดาบัน คล้ายกันพระโสดาบันท่านตายไม่ตกนรกฉันใด คนที่สร้างพระพุทธรูปขนาดนี้แล้ว กำลังใจมีปีติมาก ตายชาตินี้ไม่ลงนรก แต่ว่าชาติต่อไปถ้าเกิดทำกรรมใหญ่ คือ บาปใหม่ นี่จะลงนรกได้
   
  แต่พระโสดาบันไม่ลงนรกต่อไป ขึ้นชื่อว่า เป็นการยันตนเองไม่ให้ลงนรกชาตินี้ไว้ได้ ถ้าชาติต่อไปได้มีโอกาสพบองค์สมเด็จพระจอมไตร หรือพระอรหันต์ ได้ฟังเทศน์แล้ว ก็สามารถจะต่อเดินทางไปได้ ไม่ลงนรกต่อไป ก็รวมความแล้วเป็นอันว่า เมื่อท่านบอกอย่างนี้แล้ว ท่านก็หายไป
   
  จับใจความได้ว่า คนที่สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ และชำระแล้ว เป็นอันว่าชาตินี้ลงนรกยาก เพราะกำลังปีติที่สร้างพระใหญ่ ปีติจะฟูอยู่ในใจ ภาพพระจะดำรงใจ เวลาใกล้จะตาย จะนิมิต คือ พระพุทธรูป โปรดอ่านต่อ
   
   
   
  พระพุทธนิมิตร วัดหน่าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
   
   
   
  พระพุทธนวรัตน์ ณ ลานปฏิบัติธรรมลีลาวดี วัดเขาวง จ.สระบุึรี
   

   
  พุทธานุสสติจากพระเครื่อง เข้าถึงอารมณ์สมาธิง่ายที่สุด
   
  ข้าพเจ้าเคารพนับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากนานแล้ว ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มั้ง
   
  เก็บพระเครื่องของท่านไว้มากมาย และจะปลุกพระเครื่องเป็นประจำ และได้สมาธิสูงๆ (สูงของข้าพเจ้าเองนะ) จากการปลุกพระนี่เองแหละ เพราะจิตรัก เชื่อมั่น เคารพ อย่างสูงสุด ภาพนิมิตจึงติดตาติดใจ และจำรายละเอียดได้ทุกองค์ จะรักพระเครื่องหลวงพ่อมากที่สุด โดยเฉพาะที่เป็นรูปพระพุทธเจ้า
   
  หลังจากช่วงหลังๆ หลวงพ่อท่านสร้าง พระคำข้าว พระหางหมาก จะรักสององค์นี้มากเป็นพิเศษเป็นชีวิตเลยที่เดียว และก็มีเก็บสะสมไว้มากโข และที่แจกไปก็มากมายเช่นกัน ตอนนี้เหลือแค่หลักร้อยเอง
   
  ข้าพเจ้าเห็นภาพสวยๆ ที่ไหนแล้วทนไม่ได้ต้องเชฟไว้บูชาทันที จึงขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพทั้งหลาย ณ โอกาสนี้ด้วยนะขอรับ ภาพที่ข้าพเจ้านำมาบูชา และโพสในเว็บนี้ ก็ด้วยเจตนาเพียงใช้เป็นนิมิตอนุสสติ เพื่อต้องการอานิสงส์-อานุภาพจากการบูชา (อานุภาพหายไปเมื่อเราตาย แต่อานิสงส์จะตามเราไปทุกภพชาติ) และอยากให้คนอื่นทำตามบ้าง และเจ้าของภาพได้อานิสงส์ด้วยขอรับดีกว่าสงวนลิขสิทธิ์ไว้เฉยๆ มันไม่เกิดประโยชน์อะไร
   
  เพราะข้าพเจ้ามิได้นำไปทำการค้า ใช้เจริญพระกรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นขอรับ ขอบพระคุณเจ้าของภาพทุกภาพในเว็บนี้อย่างสูงสุด ...
   
  ศ.ธรรมทัสสี
   
   
   
   
   
  ผลการการเจริญพุทธานุสสติ พระธาตุเสด็จมาสงเคราะห์
   
  ขอบพระคุณอย่างสูง ภาพจาก เมืองอินทร์ดอทคอม
   
       ปกติเป็นคนที่ชอบเจริญพุทธานุสสติกรรมฐานมากเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะจะรักพระสมเด็จคำข้าวกับพระสมเด็จหางหมากเป็นกรณีพิเศษ และจะใช้เป็นภาพนิมิตในการเจริญพระกรรมฐาน ทำให้จิตสงบเร็ว และจิตปิติเป็นสุขมาก ดังนั้นเมื่อเห็นพระทั้งสององค์ที่ไหนชัดๆ สวยๆ เป็นต้องนำมาบูชา และเจริญพระกรรมฐานทันที
   
       ภาพพระเครื่องที่นำมาโพสในเว็บนี้ มีหลายภาพก็นำมาจากเว็บพระเครื่องต่างๆ เพราะท่านเจ้าของทำไว้สวยงามชัดดี เห็นแล้วมีความสุขใจ การนำมามิได้มีผลประโยชน์ทางการค้า และไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับเจ้าของภาพ และมิได้นำมาเผยแพร่เพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุอื่นใด นอกจากผลทางจิตใจในการเจริญพระกรรมฐานเท่านั้น แต่หากทางร้านค้าจะได้ประโยชน์จากการนี้ ก็ขออนุโมทนาด้วยครับ และขออนุญาตใช้ภาพของท่าน ณ โอกาสนี้ด้วย
   
  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
   
  ศ.ธรรมทัสสี
   
   
   
   
   
    
   
   
    
   

   
  สมเด็จพระคำข้าว รุ่น ๑
  ขอบพระคุณภาพอนุสติสวยๆ จากท่าน คมท่าซุง เว็บพระเมืองเหนือ
   
    
   

   
   
   
   
  ขอบพระคุณภาพอนุสสติสวยๆ จากเว็บพลังจิต
    
พระพุทธชินราช ประดิษฐาน ณ มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร วัดจันทราราม จ.อุทัยธานี
 

สมเด็จพระคำข้าว
จำลองจาก "พระพุทธชินราช"
ที่ วิหารปก้วร้อยเมตร วัดท่าซุง
(พระพุทธกัสป ซึ่งมีลาภมหาศาล)
 
 
ขอบคุณภาพพุทธานุสสติ
 
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments