"หลวงพ่อเล่าเรื่อง คนไทยภาคใต้มาจากไหน"

 
"หลวงพ่อเล่าเรื่อง  คนไทยภาคใต้มาจากไหน"    
 
   โดย ม.ล. วรวัฒน - กานดา นวรัตน ลูกศิษย์บันทึก ๓ /๑๕๗-๑๕๘

     หลวงพ่อ เล่าเรื่องประวัติคนไทยภาคใต้ให้ฟังว่า  คนไทยได้อพยพถอยหนีลงมาจากภาคใต้ของจีน  ปัจจุบันเข้าสู่แดนสุวรรณภูมิเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้เข้ามาทางเชียงแสน เชียงราย  กลุ่มที่สองข้ามภูเขาตะนาวศรีเข้าไปอยู่ภาคใต้ หัวหน้าคนไทนกลุ่มภาคใต้ชื่อท่าน "อาลีบอลข่าน" ยุคนั้นคนไทยนิยมตั้งชื่อเป็นภาษาอินเดีย ถือกันว่าโก้ดี บางสมัยก่อนหน้านั้นนิยมตั้งชื่อเป็นภาษาจีน เปลี่ยนไปเป็นยุคๆ  คนไทยภาคใต้ตอนแรก มีกำลังน้อยคนป่าเจ้าพื้นเมืองเจ้าของถิ่นที่นุ่งใบไม้ ผมหยิก ตาพอง มีจำนวนมากกว่าหลายเท่าคนไทยต้องยอมอ่อนน้อมเป็นเมืองขึ้น ส่งส่วยเป็นประจำ

     ต่อมาหัวหน้าคนไทยเป็นชายหนุ่มรูปงาม เฉลียวฉลาด เป็นที่พอใจ ของหัวหน้าชาวป่าคนพื้นเมืองหัวหน้าชาวป่าจึงยกลูกสาวให้อยู่กินกัน  ลูกเขยรูปงามได้ย้ายเข้าไปอยู่รวมกับพ่อตาแล้วรับอาสาพ่อตาไปเที่ยวเก็บส่วยคนไทยแทนพ่อตา  เมื่อลูกเขยตัวดีออกไปพบคนไทย  ก็นัดแนะกันให้คนไทยลักลอบไปฝึกอาวุธกันในป่า พอฝึกเสร็จก็กลับบ้าน เอาอาวุธฝังดินซ่อนไว้ในป่า ไม่ให้คนป่ารู้

     ต่อมาคนไทยภาคเหนือ  มีพระเจ้าพรหมมหาราชเป็นผู้นำ ทำการกู้เอกราชคนไทยพ้นจากอำนาจขอมดำได้สำเร็จตั้งตัวขึ้นเป็นอิสระ ...ไล่ฆ่าพวกขอมดำจนล่าถอย ไปจากดินแดนแถบนั้น

     ในเวลาต่อมาคนไทยภาคเหนือ ได้แต่งกองเกวียน เดินทางมาค้าขายติดต่อกับคนไทยทางภาคใต้  ขามามีชายหนุ่มนั่งเกวียนมาด้วยหลานคน  เอาหอกดาบซ่อนไว้ข้างล่าง  เอาสินค้าทับไว้ข้างบนขากลับเกวียนมีคนขับเหลือเพียงคนเดียว โดยวิธีนี้จำนวนคนไทยภาคใต้จึงมีมากขึ้น  จนพร้อมที่จะรบเพื่อประกาศความเป็นอิสรภาพ พอถึงวันดีคืนดี  ลูกเขยรูปงามก็ให้สัญญาณคนไทยลุกฮือกันขึ้นตัวลูกเขยนั้นอยู่ประชิดตัวพ่อตาอยู่แล้ว  ก็ได้โอกาสเอาดาบจ่อคอหอยพ่อตา พ่อตาเสียท่าจึงยอมแพ้
คนไทยจึงเป็นอิสระ

     ครั้นพอคนป่า ที่อยู่ห่างไกลออกไปรู้เรื่องก็โกรธแค้นมาก  ยกพวกเข้ามาตีแก้แค้นเกิดสู้บกันอย่างหนักหลายครั้ง พวกคนป่าตายมากจนหมดสิ้นไปจากภาคใต้ประเทศไทย  ยังมีเหลือจำนวนน้อยก็หลบหนีไปอยู่ในดินแดนภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย เมื่อเป็นอิสระกันทุกภาคแล้วคนไทยทุกกลุ่มก็นัดกัน ตั้งชื่อนำหน้าว่า "พรหม" เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคนไทยดังนี้

     ๑. ภาคเหนือชื่อ พระเจ้าพรหมมหาราช

     ๒. ภาคใต้กลุ่มเมื่องกระบี่ - พังงา ชื่อ  พระเจ้าพรหมจักร

     ๓. ภาคใต้กลุ่มภูเก็ต - ตะกั่วป่า ชื่อ  พระเจ้าพรหมณี

     ๔. ภาคใต้กลุ่มชุมพร - ระนอง ชื่อ  พระเจ้าพรหมภักดี

     หลวงพ่อเล่าว่า พระเจ้าพรหมจักรบอกท่านว่า ข้าพเจ้า (มล. วรวัฒน นวรัตน์) เป็นเพื่อร่วมรบของท่านในยุคนั้น ข้าพเจ้ารบได้ว่องไวมาก ศัตรู ๔ คน รุมทำร้ายข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าได้ช่วยท่านรบศึกหนักหลายครั้ง  ลุยเลือดนองถึงตาตุ่ม ด้วยเหตุนี้เองหลวงพ่อจึงได้เรียกชื่อข้าพเจ้าว่า ขุนกระบี่

     ขอเพิ่มเติมนิด...ระหว่างที่ หลวงพ่อไปพักที่บ้านในโรงไฟฟ้ากระบี่ ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามว่าพระบรมธาตุ ที่บรรจุอยู่ในเจดีย์วัดบรมธาตุอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นพระบรมธาตุแท้หรือไม่พอกราบเรียนถามเสร็จ หลวงพ่อมีคำตอบให้ทันทีว่า เจ้าของท่านตอบว่า เป็นของแท้....สาธุ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments