อานิสงส์วิหารทานแก้ว

 
ภายในวิหาร ๑๐๐ เมตร เป็นภาพติดตาติดใจ เป็นจานุสสติได้ดีเยิ่ยม ในส่วนที่เป็นแก้ว
 
 
ภายนอกมณฑปแก้วสมเด็จพระสมณโคดม ซึ่งเป็นแบบคล้ายกับมณฑปสมเด็จองค์ปฐม
 
 
 
ภายในมณฑปแก้วพระสมณโคดมฝั่งโบสถ์เก่า
 
 
          ...ทำบุญด้วยเงินน้อยๆ...ฯลฯ การทำบุญวิหารทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยทำบุญร่วมไปกับวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ของ วัดท่าซุง...ทำน้อยเกินไปไม่ถึงหมื่นบาท คนอื่นเขาทำเป็นแสนๆ แสดงว่าอานิสงส์ที่ได้คงจะน้อยกว่าเขามาก?? อยากทำต่อไปอีกแต่ว่าเงินไม่สะดวกเลย...
 
          หลวงพ่อ :  ตายไปก็มี วิมานแก้ว เหมือนกันแต่หลังเล็กหน่อย...วิมานเหมือนกัน ถ้าตายไปเกิดเป็นคนก็จะมี ปราสาทแก้ว ๗ ประการ อย่าง โชติกเศรษฐี หลังนั้นสร้าง แบบโชติกเศรษฐีเขาสร้าง...
 
          คือว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งน่ะสัดส่วนต่างๆ นี่สั่งหมดฉันไม่ต้องคิดอะไรเลย จะเอาแบบไหนท่านสั่งแต่ผู้เดียว ...เวลาสั่งมีภาพแสดงให้เห็น..ดีไซน์แบบออกมา พุทธแบบ ถึงได้สวยใหญ่...ที่ วัดท่าซุงนี่ส่วนมากจะเป็นแบบของพระพุทธเจ้า ตั้งปี ๒๑ เป็นพุทธแบบเพราะตอนนั้นฉันเลิกสร้าง แต่ท่านให้สร้างต่อ บอกท่านว่าการเงินไม่มี ท่านบอกไม่เป็นไรฉันจะหาเอง"
 
          ตั้งแต่ปี ๒๑ เป็นต้นมา ใครทำบุญถือว่าทำบุญตรงกับพระพุทธเจ้า เพราะเป็นงานของพระองค์ท่าน ท่านหาสตางค์ให้ด้วยจะโกงก็ไม่ได้นะ รู้ด้วยอย่างมาที่นี่ (ซอยสายลม) จะได้เท่าไหร่ท่านบอกว่าเสร็จ หมายความว่ายอดเท่าไหร่เมื่อเสร็จงานต้องนับ นับแล้วต้องได้เท่านั้น ถ้าน้อยกว่า โกง! จะมีงานทุกงานท่านจะบอกยอดก่อนมีเงินน้อยยากทำบุญ
 
 
 
วิมานของอานิสงส์การสร้างวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
 
     ...ฯลฯ ท่านก็ชี้ให้ดูวิมาน ข้างหน้าวิมานของท่าน ด้านทิศตะวันออกว่า ดูวิมานหลังนั้นวิมานของเขาใหญ่โตมาก บริวารก็มาก แพรวพราวเป็นระยับสวยสดงดงาม นั่นเขามีทั้ง สังฆทาน และ วิหารทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูวิมานข้างขวาของลุง กลุ่มวิมานข้างขวา เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มวิมานนี้ทั้งหมดใสสะอาด แพรวพราวเป็นระยับ เป็นแก้วทั้งหลังเป็นกลุ่มใหญ่เป็นวิมาน ๓ ยอด มีมณฑป และมีวิมานย่อม ๆ อยู่หัวกับท้าย และสวยสดงดงามมาก เป็นวิมานมาก หลายจำนวน ไม่จำกัด นับไม่ได้

     จุไรก็ถามว่า นั่นวิมานของใครเจ้าคะ ท่านสุปปติฏฐิตเทพบุตร ก็บอกว่า นั่นเป็นวิมานกลุ่มบุคคลที่สร้างวิหาร ๑๐๐ เมตร กับมณฑป ๒ หลัง ด้านหน้า ฉะนั้น จึงปรากฏเป็นวิมานแบบเดียวกัน สีแบบเดียวกัน ขาวใสเป็นแก้ว แพรวพราวเป็นระยับ ข้างในก็มีไฟสว่าง ข้างนอกก็มีไฟสว่าง ข้างในสวยสดงดงามมาก ความสว่างแพรวพราวพื้นที่เดินก็เป็นแก้ว เป็นเงิน เป็นทอง แล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดถึง ๓ ชั้น ต่างกับวิมานทั้งหมด จุไรก็ถามว่า วิมานเหล่านี้ มีเจ้าของแล้วหรือยัง ท่านบอก บางหลังมีเจ้าของแล้ว บางหลังวิมานกำลังคอยเจ้าของอยู่...

 (คัดลอกเฉพาะบางตอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อกระทู้ จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๐ เรื่องไปเป็นเทวดาไม่ต้องลงทุน ๒ ย่อหน้าสุดท้าย)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments